Organiserad brottslighet gynnas av krisen

Enligt en italiensk företagararförening gynnas den organiserade brottsligheten av krisen. Camorran, Maffian, ’Ndranghetans och Sacra Corona Unita:s verksamhet drabbas enligt den italienska organisationen inte av krisen utan snarare så gynnas man. De branscher som de kriminella nätverken och organisationerna är aktiva i, anses vara narkotikahandel, beskyddarverksamhet, sophantering, människosmuggling, retsauranger, turism, bygg- och bageribranschen.

Det är förstås inte bara i Italien som gängen gynnas av krisen. Det är samma också här Sverige. Med fler arbetslösa kommer det att bli lättare för gängen att rekrytera nya medarbetare. Med bristen på lånemöjligheter från det legala banksystemet kan gängen finansiera olika saker med hjälp av profiterna från illegal verksamhet som knarkhandel. Dessutom kan alltfler verksamheter hamna i den organsierade brottslighetens händer genom privatiseringsiveran och upphandlingssystemen. Genom att den organsierade brottsligheten inte har för avsikt att följa lagar och avtal kan deras företag lägga lägre anbud än andra och på så sätt få många upphandlingskontrakt.

Det finns alltså stora anledningar att minska privatiseringshetesen, att återkommunalisera, återförstatliga och att sluta med korkade upphandlingssystem. Dessutom är det uppenbar att regeringen måste se till att a-kass och scoialbidrag ligger på en sådn nivå att de går att leva ett anständigt liv med hjälp av sådana tillfälliga inkomster. Annars blir gängen en betydligt mer attraktiv sysselsättning för många.

Speciellt allvarlig är situationen förstås i Göteborg. I Göteborg finns redan fler gäng än i andra städer och en större andel av de mest övervakade gangstrarna än vad som vore rimligt med utgångspunkt i befolkningsandelen, finns i Göteborg. Av välkända stora svenska gangsternätverk har dessutom väldigt många sitt centrum i Göteborg. Det gäller exempelvis Original Gangsters, Naserligan, Tigrarna och Brödraskapet Wolfpack. Bandidos och Hells Angels har båda starka fästen i Göteborg utan att ha sitt centrum i staden. Den blivande massarbetslösheten i staden innebar en stor grupp av unga människor som blir lättrekryterade till gängen.

Görs inga speciella insatser för att förhindra massarbetslöshet i Göteborg kan situationen inom ett antal år börja likna läget i en ungefär lika stor hamnstad i USA, Baltimore, där bilindustrin och annan industri stängdes ner med katatstrofala följder för stadens sociala liv och med en explosiv tillväxt av gangstergäng och kriminalitet.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  1. Pingback:   Arbetarklassen ska inte betala kapitalismens kris — Mullvaden

  2. Det är väl därför polisen nu ska spara samtidigt som staten inte ska satsa. Det blir enklare att slå hårdare mot kriminalieten då och införa mer polisiära befogenheter.

  3. Pingback: Fixeringen vid brott är osund | Svensson

  4. Pingback: Gangstergängens husaffärer | Svensson

  5. Pingback: Privatiseringen av läkemedelsmarknaden gynnar kriminella nätverk | Svensson

  6. Pingback: Varför skjuts det så ofta i Göteborg? | Svensson

  7. Pingback: Organiserad brottslighet i Göteborg | Svensson