Rösta inte igenom Lissabonfördraget!

Om Riksdagen röstar JA till Lissabonfördraget på torsdag innebär det en rad stora förändringar för Sverige. Vid EU-inträdet och ev anslutning till EMU var det självklart att folket skulle få säga sitt, när man ska göra om EU i grunden får vi inte yttra oss.

I länder som haft folkomröstning om fördraget har det röstats ned med en betydande majoritet (Frankrike, Holland, Irland). Enligt EU:s egen beslutsordning kan Lissabonfördraget inte gå igenom om enhällighet inte råder. Irland har sagt nej i den här omgången, därför är det ett flagrant brott mot EU:s egna spelregler att fortsätta ratificeringsprocessen.

”Istället för att inse att folk i Europa är kritiska till den här politiken som EU för, kör man på strutsmetoden, man låtsas som om Irland och dess folkomröstning inte existerade.” säger Niklas Olin från Attac Sverige.

Utrikesutskottet som förberett ärendet inför omröstningen har sagt att 3/4 av Riksdagen måste rösta JA för att förslaget ska gå igenom, detta för att fördraget innebär att betydande beslutanderätt överförs från Sverige till EU.

”Trots det får inte folket säga sin mening, varken i en folkomröstning eller genom ett allmänt val. Överallt i Europa gror missnöjet med Lissabonfördraget, överallt där folk har fått säga sitt har man röstat NEJ, även i EU:s grundarländer. Att ignorera ett utbrett missnöje med EU:s nuvarande politiska inriktning och sätt att arbeta är mycket farligt, hela EU:s trovärdighet står på spel”, fortsätter Niklas.

Dessutom, att i skuggan av en global finanskris, där även de mest marknadsliberala börjat skrika efter nya regelverk och hårdare restriktioner, rösta för ett fördrag som förbjuder restriktioner och regleringar av det globala kapitalet (se artikel 63:1 och artikel 58:2) skulle inte bara vara ironiskt, utan också direkt oansvarigt. Attac har vid flera tillfällen kritiserat just detta och andra artiklar i Lissabonfördraget (se bl.a. våra remissyttranden, våra tio principer för en ny och mer demokratisk konstitution, vårt senaste öppna brev till alla Riksdagsledamöter inom (s) m.m. på vår hemsida Attac.se).

”Vi hoppas att Riksdagsledamöterna inte bara slentrianmässigt röstar igenom Lissabonfördraget, utan att de går efter försiktighetsprincipen. Om osäkerhet råder, kring enskilda frågor eller innehåll, såsom facklig konflikträtt eller hur vi ska kunna tackla framtida finanskriser med nya regelverk, kring själva ratificeringsprocessen eller andra konsekvenser av ett JA, då bör man inte bara lägga ner sin röst utan aktivt rösta för en s.k. vilandeförklaring som innebär att omröstningen skjuts upp ett år. Om ett år kan man fortfarande rösta JA, efter den 20 nov kan man kanske aldrig mer rösta NEJ.” avslutar Niklas.

Attac Sverige

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Kildén & Åsman, Mullvaden1, Mullvaden2,
I media: Newsdesk, ETC, DN, SVD1, SVD2, SDS, AB, SVD3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • en enkel fråga. varför ska man inte låta alla länder ge sin åsikt i frågan bara för att ett land har veto.

  Det kan faktiskt vara demokratiskt viktigt att se hur många länder som är för respektive emot ett fördrag så att man kan se om det är värt att försöka förbättra fördraget eller om man ska slänga i papperskorgen, som du tycker så ska bara de första ländernas röster höras.

 • Anders_S

  Christoffer: Visst ska man ge andra länders medborgare möjlighet att tycka. Låt oss ha en folkomröstning i hela Europa. Vi kan börja med att ha en i Sverige.

  Det vore verkligen demokratiskt. Låt oss arbeta för det tillsammans.

 • Alex

  Idag dömdes 25 av de 26 blockadvakterna i Malmö för egenmäktigt förfarande (fackliga stridsåtgärder tolkas som en polisär fråga). I morgon så röstas förmodligen det som vi i fortsättningen bör referera till som Lissabondiktatet igenom. Det är ingen ljus tid för svensk arbetsrätt. :/

 • Pingback: Alliansupproret » Mona Sahlin och LO- Vanjas politiska teaterstycke Bla.()

 • Anne Källman

  Om jag hade möjligheten skulle jag rösta NEJ. Nu får jag inte detta.Jag får heller inget svar från departementet om vad jag har för möjlighet att påverka detta beslut.

  Irland inger mig hopp. ?çrländarna har fått möjlighet att rösta och måtte de inte vika sig för hot!
  Anne