Kockum – varvsfamilj från Malmö

Del 12 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

En man vid namn Frantz Suell grundade år 1726 en tobaksfabrik i Malmö. 1826 övertogs denna fabrik av Frans Henrik Kockum (1802-1875) sonsonsdotterson till grundaren.

1840 grundade FH Kockum, Kockums Gjuteri och Mekaniska Verkstad som tillverkade lantbruksredskap och spisar. Från 1859 också järnvägsvagnar och från 1873 fartyg. Järnvägsvagnstillverkningen lever även idag, numer i företaget Kockums Industrier AB som inte har något med familjen Kockum att göra längre.

1846 investerade FH Kockum i Örmo järnbruk i Konga och 1849 anlade han Kallinge bruk dit verksamheten vid Örmo flyttade år 1888.

1913 slogs flera svenska tobaksfabriker samman och 1915 bildades Tobaksmonopolet varvid familjen Kockums ägande i tobaksindustrin upphörde. Tobakstillverkning fanns dock kvar i Malmö till någon gång på 1970-talet.

Varvsverksamheten kom att utvecklas till en av Sverige största och Kockums Mekaniska Verkstad expanderade kraftig efter andra världskriget med köpa av bland annat AB Landsverk år 1948 och AB Interconsult 1963 för att ha omkring 6 700 anställda det sistnämnda år. Tillsammans med det andra familjeföretaget Kockums Jernverks AB i Kallinge fanns det cirka 8 500 anställda i av familjen Kockum kontrollerade företag är 1963 enligt den statliga koncentrationsutredningen. Samtidigt nämns inte familjen alls i CH Hermansson bok Monopol och storfinans – de 15 familjerna som kom ut ungefär vid samma tid.

På 1960-talet köpte Kockums Mekaniska Verkstad ytterligare företag, men under trycket från rederi och varvskrisen på 1970-talet kom flera dotterbolag att säljas ut. Slutligen förstatligades hela varvskoncernen år 1979, dvs ett bra tag senare än de göteborgska storvarven blev övertagna av staten. 1986 lades produktion av civila fartyg ner och företaget kom att slås ihop med Karlskronavarvet och hela koncernen ägs numera av tyska Thyssen. Men nån tillverkning av fartyg finns inte kvar i Malmö.

Kockums Jernverk AB såldes omkring 1976 till Beijerinvest AB (Wall) och 1991 lades gjuteriet ner. Idag kvarstår företaget Kockums Maskin AB i Kallinge, med danska Vald. Birn A/S som ägare. I detta sammahang kan det också nämnas att Frans Henrik Kockum var gift med en faster till grundarna till G & L Beijer AB, ursprunget till alla företag med namnet Beijer i. Dessa två personers mor var dessutom syster till FH Kockum. G & L Beijer ägs idag av familjen Hain, ättlingar till grundarna.

I och med förstatligandet av varvsverksamheten och försäljningen av Kockums Jernverk försvann familjen Kockum som svensk storfinansfamilj. 1977 fanns omkring 5 500 anställda i det föratg som gfamiljen då fortfarande kontrollerade, Kockums Mekaniska Verkstads AB. Men udner hela tiden från 1800-talet fram till slutet av 1970-talet fanns en mängd medlemmar i familjen Kockum i ledningen och styrelsen för de olika företagen familjen ägde, som exempelvis Bernt-Erik Kockum i Landsverk, Gunnar Kockum (1913-1991) i Kockums Mekaniska Verkstad AB och Lars Kockum i Kockums Jernverk AB.

Vad familjen Kockums ättlingar sysslar med idag är inte lätt att hitta, men företaget Kockum Communication verkar drivas av en Stina Kockum. Och på företaget Tyrén som jag kritiserade för en dålig undersökning häromsistens finns en Karin Kockum anställd. På affärsskvallertidningen Realtid finns en journalist med namnet Kockum och inom EF Education jobbade (jobbar ?) Eva Kockum och hon var 2006 med på listan över Sveriges mäktigaste kvinnor. En familjemedlem med det traditionstyngda namnet Frans Henrik Kockum verkar på 1980-talet och 1990-talet ha varit verksam i Handelsbanken i Luxemburg och där inblandad i en del märkliga affärer. Långt ifrån storfinanssammanhang verkar i alla fall familjen numera befinna sig, men man verkar inte vara fattiga ändå. En del har exempelvis pengar placerade i Thomas Sandells fond Castlerigg.

Läs mer: SDS, Wikipedia, Rosengård, NyTeknik, AV,

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , , , , , , , ,
Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Mark och Carlander – textilindustri och SKFVaruhusfamiljerna – Åhlén, Sachs, Turitz och Meeths >>
Advertisements