Alla ska respektera demokratiska värderingar

Det är så det är och det som är demokratiskt. Att särskilja en grupp, stifta speciell lagar för denna grupp är rasism. På flera sätt. Dels pekar särlagstiftning ut en grupp (i detta fall invandrare) och implicerar (påstår/förutsätter) att de inte respekterar demokratiska värderingar och inte arbetar (moderaten Elisabeth Svantesson säger att invandrare ska arbeta och respektera demokratiska värderingar). Videra så kan man inte säga att alla ska arbeta. Pensionärer ska inte arbeta, barn ska inte arbeta, sjuka ska inte arbeta. De får arbeta, men måste inte. Svantessons uttryck innebär att man kopplar ihop arbete med demokratiska värderingar. Precis som om man inte kan respektera demokratiska värderingar om man är arbetslös, sjuk, pensionär eller barn.

Genom att ha lagstiftning som är olika för olika grupper är moderaternas förslag också rasistiskt. Samma villkor, samma skyldigheter och samma rättigheter måste gälla för alla. Därför ska det inte finnas någon särlagstiftning för invandrare, judar, romer eller svarta. Att ha sådan lagstiftning är rasism. Därför är moderaternas förslag rasistiskt.

Till slut så är också ”svenska värderingar” ett mycket luddigt begrepp. Innebär det att alla kvinnor ska bära huvudduk som schartauanerna, att vi ska tala i tungor som Ulf Ekman, att vi ska anse atthomosexualitet är en sjukdom som pastor Åke Green. Eller innebär det att vi ska smita med skatten och bygga svart som en del tidigare ministrar, fara med osanning om sin utbildning som Sven-Otto Littorin, inte betala TV-licensen som Billström eller vad menar egentligen moderaterna? Smma sak med begreppet ”demokratisk värderingar”. Demokrati kan ju se ut på många olika sätt och omfatta en mängd olika system. Så frågan är hur det ska definieras?

Sen är det väl tveksamt om regeringen skulle klara svensktesten. För inte respekterar de väl demokratiska värderingar när de inför massövervakning och privatpolis.

Intressant?
Bloggat: Badlands,
Borgarmedia: Dagen, DN1, SVD, DN2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

19 Svar på “Alla ska respektera demokratiska värderingar”

 1. Det är ett intressant förslag. Är det obligatoriskt och återkommande ifall nån har fuskat? Ska det bara gälla utomeuropeiskt födda, eller alla? Ska det bara gälla första, andra eller t.o.m. tredje generationens invandrare?
  Var ska man dra gränsen?
  Innefattar dom svenska värderingarna även svensk mat? Svenska traditioner? Är en svensk värdering fortfarande svensk om också Norge har den? Eller räknas det som en nordisk värdering och behöver därmed inte vara med?
  Wykman pratade om att föräldrarna måste acceptera sina barns pojk och flickvänner. Det är väldigt många svenska föräldrar som inte accepterar sina homosexuella barns respektive. Ska då Livets Ord skickas ut ur Sverige tillsammans med Jehovas vittnena och Scientologikyrkan?
  Ur den synvinkeln var väl det inte ett helt dåligt förslag. Vi slipper ju en massa extremister i Sverige. 🙂

 2. Daniel,
  håller med. Det är ett mycket dåligt förslag, så dåligt faktiskt att man kan vara rätt säker på att det inte finns några planer på att implementera det. Det är sannolikt bara poserande för SD och SDs väljare.

 3. Vilka andra länder än sverige använder begrepp som andra eller tredje generationens invandrare? Sjukt. Svenskar är alla som är svenska medborgare.

  ”I’m very good at reading people. I go mainly by skin color.”

 4. Sofia: Det är verkligen perverst och det blir mycket konstigt. Min far är i så fall andra generationens invandrare och jag både tredje och fjärde. I stort sett alla svenskar jag känner är något av detta.

 5. Hur vi än vänder rumpan så är den bar.
  Vi måste göra något för att förbättra integrationen.
  I den lilla stad jag bor behövs inget göras. Här fungerar det bra ändå. Här är integrationen mer eller mindre automatiserad.

  Anders S.

  Det finns orsak och verkan. Det finns metoder.

  Men varje metod betyder på ett eller annat sätt krav på inordning och anpassning om man vill se det från den negativa sidan.

  I grunden inget konstigare än att vi har obligatorisk grundskola.

  Vi ställer krav på bildning och en grundläggande gemensam verklighetsbild hos oss alla.

  Utifrån denna nivå kämpar vi sedan om vår unicitet, dvs att få vara individer.
  Men har vi inte en gemensam världsbild så har denna unicitet inget värde.

  Vi måste ha en gemensam bollplan som vi får dribbla på.

  Utan bollplan blir det istället mycket destruktivt klotter och ingen bekräftelse. Alla skäller på alla.

 6. Anders B: Vi ska acceptera rasism för att förbättra integrationen? Det låter inte vettigt eller som en framgångsrik väg.

  Allt som moderaterna och regringen hittills gjort är ju saker som ökar klasskillnader och segregation. Detta nya föslag från moderaterna skulle ytterligare öka desamma.

  But ut ordet invandrare i moderaternas haranger mot judar. Då förstår man otäckt förslaget är (för ytterligare ökad förståelse kan ordet svensk också bytas mot tysk).

  Så här säger då Svantesson:

  ”Judar ska arbeta och respektera demokratiska värderingar”

  ”Den svenska ”snällheten” har för många judar blivit en förbannelse som inneburit att den egna initiativförmågan undertryckts”

  ”Det kan aldrig vara accepterat att någon bryter mot svensk lag genom att ursäkta sig med hänvisningar till utländska sedvänjor eller någon religion.”

  Både Schlingmann och övriga moderater smat Sabuni förutsäter att invandrare har sämre förståelse och acceptans för demokratiska, jämlika och jämställda värden. Och blir de inte som oss andra ska de bestraffas. Det är rasism. Lagstadgad rasism är det man föreslår.

 7. Anders
  Nu vrider du sönder vad jag skrev.
  Jag vill inte ha någon rasism. Jag hatar rasism.
  I grund och botten handlar det om kommunikation.
  Att förstå varandra.
  Det är där det brister.

  Det är samma problem med alla former av olikheter. Blir olikheten för stor så förstår man inte varandra och då uppkommer ”ofrivilliga” låsningar.

  Det är väl alldeles uppenbart att de invandrare som fort lär sig språket och vårt lands (kulturs) kommunikation och som dessutom har vissa begåvningar ganska omgående hittar sin plats i samhället.

  Jag dömer ingen eftersom det inte finns någon skuld. Det är bara orsak och verkan.

  Vad är det du vill.

  Vill du att folk skall få det bra. Det vill jag.

  Då finns det bara några saker som hjälper: Kunskap, trygghet, bekräftelse, arbetsglädje och kommunikation.

  Det är det som vi måste skapa förutsättningarna för.

  Jag stödjer inte ordet kontrakt eftersom det bara är en fasad.
  Däremot så stödjer jag idén om information, kunskap och intensiv spridning om insikten om de spelregler som finns inodlade i vår kultur.

  Nästan exakt det samma som jag lärt mina tre barn förutom att jag ständigt berättat att jag älskar dom och står påå deras sida.

 8. Anders B: Vad du tycker om om moderaternas förslag då?

  Allt du skrev ovan kan vi vara överens om. Men du är för naiv. Det räcker inte med att man är duktig och kan. Det krävs mer.

  Det räcker inte med kärlek (men det är en bra start och grund) utan det behövs mer.

  Men stöder du moderaternas förslag så är det trots allt bara snömos och skitsnack du kommer med.

 9. Anders S
  Jag stödjer förslaget att vi måste förbättra information och bildning. Med bildning kan man komma till en viss gräns men inte hela vägen. Resten är en fungerande arbets- och bostadsmarknad.
  I storstäderna är bostadsmarknaden fullständigt kollapsad.
  Det jag inte stödjer är eventuella sanktioner utvisning och annat destruktivt.
  Jag stödjer också tanken att man måste få begränsa inflyttningen till vissa bostadsområden.Jag stödjer tanken att ge positiva morötter till de personer som flyttar till de delar av landet som kan ställa upp med ett mer funktionellt mottagande.
  Det kan vi göra genom att använda miljölagstiftningen och helt enkelt sätta en gräns för hur många människor man får bo i en lägenhet. Tex max 5 personer i en trea och max 7 personer i en fyra. Många tabugränser är redan passerade i storstädernas förortsområden. Vi måste bygga nya regler som inte får misslyckas.
  Detta ställer dock krav på bostadsbyggandet och på kommun och stat att se till att det finns värdiga bostäder.
  Tvångsförvaltning av oseriösa fastighetsägare faller till slut tillbaka på det offentliga. Det offentliga måste ha beredskap för detta. Så är inte fallet just nu.

  Att åtgärda denna fråga består av ett gytter av både morötter och krav.

  Att tro på en sk smart lösning är naivt.

  Men som det är nu när olika politiska partier bara gnäller på varandra och där den ena tror på enbart regler och den andra sidan enbart tror på ”godheten” det är naivt.

  Att ständigt skälla på motståndaren utan att försöka göra något riktigt rejält.

  Som vanligt när det gäller politiska förslag så hamnar jag mitt i mellan och vill plocka från båda sidor.

  Det var det jag menade med jämförelsen med mina barns uppfostran. Trygghet, kunskap, krav och omsorg i en enda röra.

  Så är det goda livet.

 10. Anders B: OK. Det finns inget direkt rasistiskt i din inställning.

  Om det där med boendet är vi dock osams. Man måste få bosätta sig var man vill. Eftersom det råder stor bostadsbrist kan man inte lagstifta om max antal människor per lägenhet. Det är omöjligt av det skälet och av flera andra skäl (det går inte att kontrollera). Men ämnet är lite off-topic och därför ska vi inte fortsätta den diskussionen just här.

 11. Anders S
  Visst kan man lagstifta hur många som skall bo i en lägenhet.
  Det kan man faktiskt göra genom att hänvisa till miljöbalken kopplat till rätten att hyra ut och tjäna pengar.
  En yrkesverksamhet har i detta land mycket hårda krav på sig vad gäller miljö och hälsa. Jobbar dagligen med detta.
  Vi har lagt en ribba för miljö och hälsa i detta land.
  Denna ribba är riven med hästlängder i många bostadsområden i förorterna. Alla gränser för värdighet är passerade.

  Ett jäkla hyckleri att inte se och hantera detta.

  Miljöbalken blir i detta fall en effektiv förlängning av sociallagarna. Har aldrig fattat varför man inte utnyttjar detta mer än i nuläget.

  En annan sak om man äger bostaden själv. Då blir det svårare.
  Lägenheterna som visades i Uppdrag Granskning var säkert ett värsta fall men många ligger inte långt efter.

  Där har vi en total devalvering av en del av människovärdet.

  Svinerier från bostadsbolagen som tydlig markör för hur vi kan se på människor.

  Människor skall självklart få välja att bo. Men vi kan kollektivt sätta en gräns för vad som anses vara människovärdigt.
  Det som inte är människovärdigt är ett icke existerande alternativ.

  Där är frågan som jag ser det.

 12. ”moderaten Elisabeth Svantesson säger att invandrare ska arbeta och respektera demokratiska värderingar”

  Men vår egen folkvalda regering respekterar ju inte längre demokratiska värderingar. Hon borde istället rikta blicken dit. Den bryter ju både mot mänskliga rättigheter och samarbetar militärt och politiskt för att stärka totalitär regimer för att förhindra öppna demokratiska samhällen. Elisabeth Svanteson lägg din kraft på att få ditt eget parti, hela regeringen och hela Svenska riksdagen att förstå vad demokratiska värderingar innebär.

 13. Sverige har blivit ett rovdjur som lockar intet ont anande invandrare som hoppas på något bättre, lite som i sagan Hans och Greta där vilsna människor lockas av pepparkakshus, men som kommer att få sina själar sönderbakta i stormarknadernas ugnar om de inte flyr med huvudet före. De kommer kanske få högre materiell levnadsstandard här, men till ett högt pris. De inbillar sig nog att de kan få behålla sina kulturella grunder ‚Äì och vi tror att vi kan behålla våra. Men i längden kommer kompromisserna att göra Mammon till vår gemensamma gud. Och det är detta som vi skriver under på om vi formulerar ett svensk-kontrakt.

  Intressant analys av det hela: http://www.anus.com/tribes/snus/archive/2008-11-24/Vi_behöver_inte_svensk-kontra

 14. Varför så mycket mumbojumbo? Åke Green… ?

  Kontraktet innehåller så FÖRARGERLIGA saker som att

  1. Alla har rätt till utbildning 2. Kvinnor och män har lika värde 3. Rätt att få arbeta. 4. Grundläggande demokratiska värderingar.

  Att man sen ska följa lagar är väl inte för mycket begärt?

 15. Marius: Du har nog missuppfattat nåt.

  Byt ut ordet invandrare i moderaternas haranger mot judar. Då förstår man otäckt förslaget är (för ytterligare ökad förståelse kan ordet svensk också bytas mot tysk).

  Så här säger då Svantesson:

  ‚ÄúJudar ska arbeta och respektera demokratiska värderingar‚Äù

  ‚ÄúDen svenska ‚Äúsnällheten‚Äù har för många judar blivit en förbannelse som inneburit att den egna initiativförmågan undertryckts‚Äù

  ‚ÄúDet kan aldrig vara accepterat att någon bryter mot svensk lag genom att ursäkta sig med hänvisningar till utländska sedvänjor eller någon religion.‚Äù

  Det behövs ingen särlagstiftning eller kontrakt för dina 4 punkter, Marius.

  Alla har rätt till utbildning. Inte bara rätt förresten. I Sverige har vi skolplikt. Denna punkt gäller alla som bor I Sverige. Behövs ingen särlagstiftning.

  Kvinnor och män ska ha lika värde. Det är en målsättning vi har. Det gäller inte än i Sverige i alla fall. Ska detta bara gälla invandarer menar du? Eller ska vi lagstadga om det när det gäller alla?

  Alla har rätt att få arbeta. Också en målsättning som inte gäller i Sverige idag då vi har en ständig arbetslöshet. Något som kapitalismen kräver för att fungera bra. Om vi lagstiftar om att alla ska ha rätt till arbete kan inte kapitalismen fungera. För du menar väl inte särlagstiftning där bara invandrare ska ha rätt till arbete?

  Grundläggande demokratiska värderingar är ett så luddigt begrepp att det kan innehålla eller inte innehålla vad som helst. Meningslöst att ha nån särlagstiftning om det.

 16. Hej! Kul med snabb replik!
  Jag har aldrig riktigt fattat den där ”byt ut mot”-leken men jag har märkt att den är vanlig i retoriken. 😉

  Självklart är det en särbehandling men det hör ju till problemet? Att stryka alla över en kam är ju egentligen bara ett sätt att sopa problemet under mattan?

  För dig och mig är det självklart. Enligt hennes forskning är det inte uppenbart för alla.

  Samtidigt kan vi ju kritisera formatet ”kontrakt” men om det är så självklart för dig och att reglerna redan finns, varför tror du någon skulle ha problem med dem?

  Jo ”grundläggande demokratiska värderingar” kan vara luddigt men jag har hittills aldrig mött någon där inte ömsesidig respekt runt det ändå existerat.

 17. Vilken röra! – ute i den sk verkligheten och i debatten. Vi hade ju rätt klara fronter för några decennier sedan:överklass,borgarklass och arbetarklass. Religion präster och kyrkor var ingenting som dom flest arbetare hade mycket till övers för. Nu håller man till exempel på och yrar om slöjor hit och dit i debatten – fy va tjatigt, reaktionärt och inkonstruktivt!
  Traditionellt vill dom konservativa ha invandring för att få fler undersåtar (män under vapen), liberalerna vill ha fler folk som jobbar och sliter ihop vinster, och väntern vill ta emot folk för att vara solidarisk (snäll).
  På det här viset lämnar alla de svenska riksdagspartierna fältet vidöppet för de högerpopulistiska Sverigedemokraterna att vinna röster och ev en representation i riksdagen på frågan om invandringen till Sverige.
  Självfallet har invandringen hit berikat landet på flera olika sätt, men den har också skapat många olika problem och stor irritation. När man reflexmässigt pekar finger och gapar rasism så fort någon påpekar detta bäddar man ju för SD.
  Det stora problemet här är inte att det kommer hit människor som inte ser ut som svenskar eller har svart hår eller mörkt skinn. Problemet är att det kommer hit människor som vill införa en /* #AS islamofobiskt uttryck, utbytt mot:*/ ”ålderdomlig livsstil” och hävdar att denna är lika god eller bättre än den livsstil vi har tillägnat oss under de senaste 500 årens kamp för framsteg efter reformationen och den franska upplysningen och revolutionen.
  Det är lika inskränkt, korkat och förnuftsvidrigt som att i likhet med många reaktionära kristna i USA hävda att bibelns skapelseberättelse är lika god eller bättre än Darwins förklaring om arternas uppkomst.
  Så:Bort med all klansamhällesmentalitet, slöjor och sk hederskulturer från vårt moderna land: Det är fullkomligt malplacerade anakronismer som inte har här att göra!
  Bosse (v)i Göteborg

Kommentarer är stängda.