Vad Gudmundson glömmer

Ja inte bara glömmer förresten. Han far med osanna uppgifter också. Shabaab i Somalia må var en organisation med en politisk och religiös inriktning som jag inte kan ge nåt stöd. Men nån terroristorganisation är det inte, vilket Gudmundson påstår. Snarare en muslimsk befrielsrörelse som kämpar mot den USA-stödda etiopiska ockupationen, vilken är roten till många problem i Somalia, såväl piratverksamhet som inbördeskrig.

Han har också rätt i att den moderna islamistiska terrorismen till stor del bygger på det moderna samhället. Vilket ju inte är så underligt. För det beror delvis på det som Gudmundson glömmer att berätta. Det är ju riktigt att den korrupte högermannen Muhammed Zia-Ul-Haq stod muslimska fundamentalister nära. Men det är också sant att det var USA som stödde densamme när han styrde i Pakistan. Dett underlåter förstås Gudmundson att nämna, liksom det faktum att Al-Qaida ursprungligen byggdes upp av USA för att bekämpa den sovjetisk ockupationen av Afghanistan. Genom stödet till oliak korrupta militärer och regimer i Pakistan och genom stöd till diverse fundamentalistiska muslimska organsiationer som bekämpade Sovjets ockupation i Afghanistan var det alltså delvis USA som skapade den nuvarande situationen med islamistiska terrorister i framförallt fattiga länder. Något som Per Gudmundson förstås glömmer bort i sin iver att beskylla islam för all ondska.

På ett mer direkt sätt är USA också delvis skyldiga till att terroristerna denna gång valde att attackera mål i Indien. Nämligen genom att man alltmer övergått till att använda sig av Indien som sitt ombud i södra Asien.

Man kan alltså säga att de islamistiska terroristerna inte bara möter moderniteten, utan faktiskt är en skapelse av moderniteten om vi med moderniteten menar det västerländska samhället. Det blir dock inte mer acceptabelt för det.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2, SDS1, SDS2, AB1, AB2, AB3,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements