Fiffelbolagens problem kan ge sämre vård

De så kallade Private Equity-bolagen, riskkapitalbolag som köper företag för att äga dem en kort tid och sedan sälja dem med vinst börjar få ekonomiska problem som en följd av krisen. PE-bolagen äger egentligen inte de köpta bolagen själva utan det är fonder som bolagen sköter som äger företagen. Dessa fonder är ofta registrerade i länder där beskattningen är låg, som exempelvis Jersey och Guernsey. Skötselbolaget och delägarna i detta, liksom de anställda, får oftast procent på vinsterna och dessa pengar utbetalas ofta också i nåt skatteparadis. Många av delägarna i PE-bolagen, som exempelvis Björn Savén i IK Invest, Robert Andreen i Nordic Capital och Conni Jonsson i Wallenbergkontrollerade EQT har blivit mycket rika genom detta. Utnyttjandet av skatteparadis gör bolagen till inte bara riskkapitalbolag, utan också fiffelbolag.

Pengarna i fonderna får bolagen från rika människor som vill placera sina pengar skattefritt, från stora banker som placerar pengar åt sig själva eller åt rika kunder. Men dessutom lånas ofta pengar upp för att finansiera köp av företag. I krisens spår har värdet av placeringarna minskat, många företag får problem, det går inte att låna mer pengar för att täcka förlusterna i företagen, en del banker och privata placerare behöver få loss pengar och så rullar det på neråt.

Men vad har detta med sjukvården att göra. Ganska mycket. För i stort sett samtliga privata vårdföretag i Sverige ägs av den här typen av fiffelbolag. Fiffelbolag som snart kan behöva mer pengar eller som inte längre har råd att pumpa in mer kapital i vårdverksamhet som går dåligt eller har stora skulder (ex. Attendo Care). Dåliga ekonomiska resultat som ofta uppstått på grund av att man lagt för låga anbud i syfte att ta över vård så att man sen kan vidta åtgärder som fördyrar och försämrar vården så att man tjänar mer pengar. resulatet av rksien kan dels bli att man inte har pengar att tillföra tll vårdbolagen ellr att man behöver ta ut ännu större vinster för att finansier andra bolag som behöver pengar, eller rentav betala av på lån. Resultatet blir nedskärningar och försämringara va vården för att få högre profiter. Spekulationskapitalisterna och privatiseringar kan alltså försämra vården rejält om det vill sig illa.

Andra riskkapitalbolag, som hedgefonder är dock ännu mer illa ute. Utom något enstaka sådant bolag då som tydligen drog öronen åt sig tidigt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pingback: Förbud mot avsked - NU!()

  • Magnus

    Väldigt intressant. Angående privatiseringen av vården läste jag en riktigt bra antologi om ämnet i veckan som jag varmt kan rekommendera. ‚ÄúVinst‚Äù, utgiven av Ersta diakoni och Verbum Förlag, heter boken där flera författare, forskare, politiker och debattörer, tar upp ämnet om vinstintresset i vården. Alla möjliga ståndpunkter tas upp av de olika författarna, även de mest extrema.

  • Ja formerna för riskkapital bolagen är som du mycket riktigt otaliga. Gemensamt har de dock det att ingen vet vilka som egentligen ytterst äger dem. Idiotin om att privat vård är effektivare d.v.s. har högre produktivitet och och kvalitet är lätt att avslöja men jag tror ändå folk köper det resonemanget. 80% av kostnaderna inom t.ex. äldreomosrg är personalkostnader. Effektivitet förutsätter att man har så hög personaltäthet att ineffektivitet uppstår. Det är bara att fråga vilken undersköterska som helst om de är så många att de springer i vägen för varandra. mvh

  • Pingback: Från vårdcentral till skatteparadis | Internationalens ledarblogg()