Felaktiga uppfattningar om varvsstödet

Motståndet mot statligt ägande av Volvo och Saab är grundat på en felaktig uppfattning om varvsstödet. I länder och städer där sådana åtgärder som i Sverige inte användes fick varvskrisen ett i många stycken katatstrofalt förlopp. Det gäller i städer som Glasgow och Liverpool exemeplvis. Städerna fick en enorm arbetslöshet och förslummades allvarligt. Brottsligheten steg och utslagningen av människor var stor. Bägge städerna har först på 2000-talet, 30 är senare, hämtat sig från den politik som fördes. Kostnaderna för samhället och för enskilda människor var helt säkert skyhögt över det som vi i Sverige och Göteborg gav för att få varvsnedläggningen att gå långsammare och mer civiliserat till.

Genom att nedläggning gick långsamt blev det möjligt att den offentliga sektorn och bilindustrin kunde suga upp arbetskraft så att arbetslösheten och utslagningen aldrig nådde Glasgows eller Liverpoools nivåer. Den långsamma avvecklingen som garanterades med hjälp av statliga pengar innebar att Göteborg som stad klarade sig ganska helskinnat undan varvskrisen, i motsats till många varvsstäder i andra delar av världen.

En statlig satsning på bilindustrin med forskning om och omställning till annan typ av produktion, miljövänlig sådan är en möjlighet att upprepa 1970-talets goda resultat med omställning av en stads produktion. Då från båtar till bilar. Idag kanske från bilar till kollektiva trafikmedel eller kanske miljövänliga bilar. Jag tror att ett statlig ägande är nödvändigt för det. Dessutom är ju statligt ägande det normala i den svenska lastbilsindustrin. Så varför skulle det vara nåt konstigt i personbilsindustrin?

Varvskrisen hanterades klokt och vettigt. Låt oss göra det samma med bilkrisen. Arbetslösheten kommer att stiga rejält ändå. Det är onödigt att låta den bli katastrofal bara för att vi bibringas en felaktig uppfattning om varsvkrsien och varvsstödet av nyliberala propagandamakare.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, E24,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Daniel

    Det är helt osannolikt att staten skulle klara av att omstrukturera bilindustrin. Varje krona man slösar bort där är en krona som kunde ha spenderats någon annanstans. Till exempel på något som kan ge jobb i framtiden – istället för att bidra till en ordnad avveckling av Saab och Volvo. När IT-industrin gick åt skogen satsades inte en spänn från staten på omstruktureringar trots massiv arbetslöshet i Stockholm. Trots detta är Sverige fortfarande en framgångsrik IT-nation på många sätt.

    Mona lyckades inte ens sköta sitt eget enmansföretag på ett korrekt sätt. Ett Saab/Volvo underställt riksdag och regering (vilket är vad (s) siktar på enligt Ekot) vore ju en total mardröm.