Piratpartiets klasskaraktär

Jag vågar utan att ha undersökt det närmare påstå att Piratpartiet är ett parti som domineras av småborgare och medelklass (som en del föredrar att kalla mellanskikt), som exempelvis egna småföretagare inom media, reklam, journalistisk och kultur eller av tjänstemän på självständiga funktioner, dvs inte produktionsmässigt underordnade programmerare, som ju i marxistiska termer är att anse som arbetare.

I vilket fall som helst verkar många av partiets ledande företrädare i bloggosfären tillhöra dessa grupper. Undantag finns givetvis. Detta präglar naturligtvis partiets ställningstaganden i olika frågor och dessutom vilka frågor man fokuserar på. Det fungerar visserligen också omvänt, de frågor partiet tar upp tenderar att locka dessa grupper av människror, dvs delar av småborgerskapet och delar av medelklassen. Tendenserna blir alltså sjävförstärkande. Småborgare och medelklass lockas av partiet och formulerar sedan ställningstaganden från partiets sida som lockar samma fler ur samma klasser.

Intressant är att det faktiskt är i samma klasser som Miljöpartiet och Sverigedemokraterna hämtar sitt viktigaste stöd. I det senare fallet finns dock också ett stort inslag av arbetarklassväljare, i Miljöpartiets fall nästan inte alls nåt stöd från arbetarklassen och i Piratpartiets fall förmodligen väldigt litet stöd från de mest utsatta i samhället. Stödet för de olika partierna inom medelklass och småborgerskap härrör dock ganska säkert från lite olika skikt inom dessa klasser.

Det är i grunden detta, dvs Piratpartiets klassmässiga bas och de ställningstaganden som följer ur detta som avgör hur Piratpartiet kommer att ställa sig i andra frågor. I exempelvis EU-parlamentet, där det inte finns någon regeringsmajoritet att luta sig mot, innebär detta förmodligen att de lierar sig med den största gruppen, allt i enlighet med Piratpartiets vågmästarställningstagande, dvs den konservativa gruppen. I vardagspolitiken i Sverige kommer det i de flesta fall att innebär att partiet hamnar på ställningstaganden som är konservativa, ibland liberala, men alltid borgerliga. Detta gäller även om man lägger ner sin röst, för i parlamentariska sammanhang är det också ett ställningstagande för något alternativ när det står flera valmöjligheter mot varandra i en fråga.

Ett parti av Piratpartiets karaktär är naturligtvis ett parti som många människor kan uttala att de kan tänka sig att ge stöd till (21 % enligt den undersökning Piratpartiet beställt), många är sympatisörer med deras kamp för integritet och yttrandefrihet. Men det betyder samtidigt inte att partiet har nån möjlighet att få så många röster. Även för Feministiskt Initiativ framställdes sådana siffror av olika opinionsinstitut. I verkligheten blev resultatet helt annorlunda. Så blir det för kanske för Piratpartiet också. Det måset dock inte bli så, vilket Junilistan i förra EU-valet är ett bevis för.

Sen kan man ju också se medias intresse för Piratpartiet som en del i ett förutsägbarat agerande inför olika val. Media väljer numera ofta ut något nytt parti som de kan uppmärksamma. Det måste förstås alltid vara ett parti som är ofarligt ur klassperspektivet (vänster-högerdimensionen), dvs ett parti som borgerlig media uppfattar som ett i grunden borgerligt parti som kommer att ge stöd till borgerliga åtgärder i den ekonomiska och sociala politiken. En gång var det Ny Demokrati (Ian och Bert), en annan gång Feministiskt Initiativ, en tredje Junilistan och nu är det alltså dags för Piratpartiet. En fördel har det emellertid med sig. Uppmärksamheten kring högerpopulisterna och fascisterna i Sveridemokraterna kommer att minska.

Det är ju också kul när ledande Piratpartister menar att Frankrikes femte största parti, Socialistiska Partiets franska systerparti, LCR/NPA är en marginaliserad företeteelse. Ett parti med en presidentkandidat som 40% av franska folket kan tänka sig att rösta på. Ja SP är marginaliserat i Sverige, men knappast på europeisk nivå eller internationellt. Där är det snarare Piratpartiet som är en marginell företeelse. Att marginalisera och delvis förneka klassbegreppen och klassamhället som piratpartister ofta gör framstår inte heller som så övertänkt i dessa den ekonomiska krisens dagar. De frågorna blir ju nu allt aktuellare.

Intressant?
Blogggat: DeepEdition, Maria Ferm,
Andra bloggar om: , , , ,

Advertisements
 1. Vad gäller EU-strategin så skiljer den sig från vågmästarstrategin för riksdagen. Christian beskriver den överskådligt på http://christianengstrom.wordpress.com/2008/07/02/piratpartiets-strategi-i-europaparlamentet/

  Vad gäller klassbasens sammansättning så stämmer den nog ganska väl med min egen bedömning, men det är ju gemensamt för de flesta partier, de som engagerar sig politiskt är oftast medelklassen.

  Att det däremot skulle vara en extra stor andel egenföretagare eller icke löneanställda i medlemsbasen har jag svårt att tro.

  Om det är så bland ledande företrädare skulle jag vilja påstå att det kan bero på att rörelsen i någon mening har sin bakgrund bland ”internet professionals” och där är det relativt sett ganska vanligt med ensamkonsulter. Man äger ju sina produktionsmedel själv, dvs sitt eget huvud, och behöver därför inte dela med sig av mervärdet till en arbetsgivare…

  Om det finns en signifikant övervikt för någon grupp är det väl snarare studerande, vilket följer av åldersstrukturen.

  Vad menar du förrsten med ”inte produktionsmässigt underordnade programmerare”? Är jag mindre proletär för att jag utvecklar administrativa stödsystem än ifall jag programmerar en svarv, eller…? Det är fortfarande arbetsgivaren som snor mervärdet jag producerar. Utveckla gärna…

 2. Jörgen L: Fast SP utgör ett markant undantag: Majoriteten av partiets kändare företrädare är arbetare, Manne Frisk i kommunfullmäktige i Köping är Volvo-arbetare. Peter Widén i Eskilstuna likaså, liksom Jan-Olov Carlsson i Umeå, Lars Henriksson i Göteborg och GÖte Kildén. Håkan Jörnborn i Jönköpings kommunfullmäktige är vårdare osv, Det finns några undantag, historikerna Håkan Blomqvist och Kjell Östberg, ekonomerna Dick Forslund och Sten Ljunggren samt jag själv då. Fast flera av de senare har en uppväxt i arbetarklassen, inklusive jag själv.

  Jörgen L: De flesta programmerare har en underordnad ställning i produktionen och bestämmer inte själva över vad de gör och över sin arbetstid. De är alltså arbetare. En programmerare som inte är underordnad, som bestämmer själv osv är det inte (i likhet med en mellanchef eller en arbetsledare). Det handlar inte bara om mervärdet. För då skulle ju också en arbetande direktör i ett litet företag vara arbetare. Vilken sorts program man gör är ju helt oväsentligt.

 3. Jörgen L: En röst på Piratpartiet i Eu-valet innebär alltså förmodligen en röst på Liberalerna eller de borgerliga gröna (för det är vad de gröna är). En röst på PP är alltså en röst på högern, en röst på borgerligheten. Fast personligen tror jag fortfarande att PP kommer att hamna i den konservativa gruppen.

 4. En liberal röst är progressiv i en värld med en upphovsrätt av feodal karaktär.

  Den borgerliga revolutionen på 1800-talet med en åtminstobe föregivet eftersträvad meritokrati var en oerhörd framgång i förhållande till det på börd baserade feodala systemet.

  Dagens upphovsrätt är feodal till son natur. Jag är alldelse övertygad om att Piratpartiets väljarbas är väl så mycket arbetarklass. Majakovskij skriver på ett ställe att det inte var Hegel som lärde ”oss” dialektik – den kom ur livserfarenheten. På samma sätt är det inte läsning av Ayn Rand och diverse nyliberala tänkare som driver underordnade människor att rösta på Piratpartiet. Upphovsrätten och Övervakningssamhället är auktoritära hot, som människor i underordnad ställning känner på i sina egna liv.

  Återigen, vilka klassintressen som Piratpartiet *avser* att tjäna må vara vilka de vill, när politiken *objektivt* är progressiv och frigörande.

 5. RikMatts. Det är den inte. Utom i ett par frågor som centreras kring ordet integritet. Vilket ju känns som ganska klassiskt liberalt och borgerligt om jag får säga så, som teoretiska begrepp i alla fall. Något som delvis växt fram med kapitalismen. Upphovsrätten fanns inte på feodaltiden. Den infördes ganska sent under kapitalismen så det är trams det du skriver.

  Liberalerna som hävdar att upphovsrätten är oförenlig med frihet, kapitalism och liberalism har mer rätt än du. Jag å andra sidan hävdar att integritet frihet och demokrati inte går ihop med kapitalism då denna som ekonomiskt system motverkar frihet, demokrati osv. Det betdyer att Piratpartiets kamp i längden blir fåfäng om de håller fast vid kapitalismen som system.

 6. Förutom att be om ursäkt för tryckfelen, vill jag också tillägga att försvaret av ett öppet liberalt samhälleblivit mot dess fiender och de auktoritära krafterna klivit fram som en huvudmotsättning i världen. Om omständigheterna satt en viss fråga överst på dagordningen då får man finna sig i det.

 7. Feodal = baserad på privilegier och utomekonomiskt tvång. Att upphovsrätten inte fanns på feodaltiden innebär inte att historien inte kan gå bakåt i vissa avseenden. Enligt principen två steg framåt ett steg bakåt.

 8. RikMatts: Om det är vi inte överens. Frågor som FRA-lagar, övervakning, fildelning, upphovsrätt, piratkopiering är helt oviktiga för den överväldigande delen av jordens befolkning. Betydligt viktigare är socioekonomiska frågor, klassfrågor, mat för dagen, sjukdomar, vanligt yttrandefrihet, demokratiska rättigheter som rätten att var med i en fackförening och rätten att rösta osv. Vidare klimathotet och rätten till arbete osv.

  Piratpartiets frågor är lyxfrågor för en liten elit i västvärlden.

  Du har en felaktig definition av feodal helt enkelt.

 9. Jag tror knappast att frågor om t.ex. läkemedelspatent eller patent på växtarter kan ses som lyxfrågor för en liten elit i västvärlden.

 10. Anders_S:

  Mellanskiktet är väl ändå en skiktning inom arbetarklassen?
  Och varför du ska röra ihop medelklass och mellanskikt i texten fattar jag faktiskt inte alls.

  Menar du alltså en småborgar-programerare som producerar direkt för marknaden? Eller menar du bara en som har ett ”självständigt” jobb? Ifall det är det senare så har jag svårt att se varför det skulle göra programeraren till mellanskikt, och ifall det är det förra så är det väl väldigt ofta banken som äger företaget i realiteten.

 11. Pingback: Leo Erlandsson » 46% av ungdomarna kan rösta på (pp) i EU-valet

 12. Mellanskikt brukar ju definieras som de grupper (eller just skikt) som finns mellan arbetarklassen och bourgeoisien som inte konstituerar självständiga klasser.

  Att tala om en medelklass anser jag snarare vara att röra ihop begreppen.

 13. En liten fundering, Anders. När Piratpartiet i en opinionsundersökning får 21% som potentiella röstande så avfärdar du substansen i det. När LCR/NPA:s presidentkandidat i en opinionsundersökning får 40% som potentiella röstande så besvisar det att de inte är marginaliserade. Får inte riktigt ihop det – vid vilken procentsats erhållen i opinionsundersökningar av detta slag bör man anse resultatet tillräckligt för att kunna uttala sig om de verkliga förhållandena?

  Att försvara och/eller kämpa för liberala (borgerliga) fri-och rättigheter är progressivt.

  Det är ingen avgörande skillnad (när det avser klasstillhörighet) beroende av grad av fysisk aktivitet, rimligen inte heller när det gäller om man betalas med lön eller med arvode. Det senare kan ju reduceras till en fråga om anställningsform/trygghet.

 14. Peter: 40% i undersökningen i Frankrike saknar ju naturligtvis också substans. De verkliga möjligheterna ligger kring 5%. Piratpartiets ligger förmodligen på omkring 2%.

  Ja, det är progressivt, men det räcker inte. Problemet är ju att de i andra sammanhang kommer att ta icke-progressiva ställningstaganden.

 15. Pingback: Den borgerliga populismens många ansikten | Svensson

 16. Pingback: Klassdefinitioner - arbetarklassen | Svensson

 17. Hej Anders

  Jag delar helt din bild av att socialismen som idéströmning har ett större genomslag utomlands, främst på den europeiska kontinenten och i sydamerika, än vad den har i Sverige. Något som jag tolkar som en konsekvens av att den socialdemokratiska fördelningspolitiken (ungefär fram till Kjell Olof Feldt blev finansminister) gjort klassskillnaderna i Sverige mindre framträdande och därmed minskat betydelsen av den politiska skiljelinjen arbete-kapital. När det gäller den skiljelinjens minskade betydelse tror jag att det enklaste är att vara överens om att vi är oense, då min uppfattning är att både din och min ståndpunkt i den frågan utgör fundament i våra respektive politiska världssyner och att vi därmed förmodligen inte kommer kunna rucka på den andres övertygelse.

  Och givetvis har du rätt i påståendet att Piratrörelsen som politisk rörelse i dagsläget är en marginell rörelse. Däremot så tror jag att du faktiskt delar min övertygelse om att vi kommer öka i politisk signifikans och att det är skälet till dina inlägg om oss.

  Men för att gå till det jag tänkte skriva, nämligen vilken partigrupp som vi kommer hamna hos i Europaparlamentet så kan jag nog lugna dina farhågor angående oss och den konservativa gruppen. Det finns en informell regel i kulturen kring partigrupperna i EU-parlamentet. Den säger att alla partier från ett land som tillhör en grupp har vetorätt mot att gruppen tar in nya partier från det landet. Det innebär att även om vi på något sätt lyckades övertyga majoriteten av de konservativa att vi hörde hemma där (vilket jag tror är omöjligt) så skulle vi dessutom behöva både moderaternas och kristdemokraternas välsignelse för att komma med i gruppen.

  Givet hur den politik vi för här i Sverige går stick i stäv med deras kan jag nog med fog hävda att det kommer vi inte att få.

 18. Mattias: Piratpartiets politiska betydelse ökar helt klart. Det är naturligt i dagens samhälle och inte heller något negativt. Som sagt, det är bätte med Piratpartiet än Moderaterna, bättre med Miljöpartiet än Kristdemokraterna, bättre med sossarna än Centerpartiet. Oavsett att alla dessa partier enlgt mig har en borgerlig agenda (dvs de är för att bevara kapitalismen).

 19. Jag är piratpartist & ett klassiskt exempel på en ”lågklassig”, både när det kommer till uppväxt & mitt nuvarande liv. Timanställd inom kommunens barnomsorg, sjukskriven (utan godkänd sjukpenning ”förstås” :P), utfyllnad från Sysselsättning & Försörjning…

  Bara för att du inte sett/hört mig betyder inte att jag inte existerar! Jag ställde upp lokalt i riksdagsvalet 2006 & fick flest röster i Västmanland efter vår partiledare.

 20. Hanna Dönsberg: Dels har du inte läst vad jag skrivit, dels nedvärderar du dig själv. Lågklassig betyder att man är mindre värd. Arbetarklass betyder nåt annat. Det kan man vara stolt över.

  Det du inte läst är följande: ”Undantag finns givetvis.”

  Undantag förändrar dock inte Piratpartiets grundläggande klasskaraktär vad det gäller politiken, medlemmar och politikens utformning.

 21. Det står med citationstecken.
  Jag är stolt över den jag är.
  Men vad har du med den saken att göra?
  Punkt i det ämnet.

  Hursomhelst…självklart kan man sitta & analysera karaktären ett annat parti har, men jag förstår inte syftet.
  Varför väljer du inte att ta de åsikter vi står för,
  de beslut vi skulle medverka till i parlamentet – varför tar du inte det & använder för att kritisera oss?
  Det som är meningen….

  Alltså, jag önskar att det vore så att jag kunde
  engagera mig i ett parti som kanske inriktar
  sig mer på dom svagas rätt i samhället. Men när jag tänker efter en gång till – det MÅSTE bli Piratpartiet.
  Det är det enda parti som verkligen vill ta upp fighten för grundläggande demokratiska principer.

  Och att jobba med många som inte har varit politiskt aktiva förut, som inte är så fast i sin byråkrati – är underbart! Sen spelar det ingen roll om dom är egna företagare eller ”arbetare” – jag lägger inte ngn status i det.

  Gott Nytt!

 22. HAnna: problemet är Piratpartiet inte komemr att kämpa för grundläggande demokratiska rättigheter. De kommer inte attbrys sig ett skit om att yttrandefrihet inte gäller fullt ut för privat anställda, bara för offentligt anställda. De bryr sig inte ett skit om Säpos åsiktsregistering av vänstern (i alla fall har jag aldrig sett nåt sånt).

  Piratpartiet kämpar inte för att alla människor ska ha lika möjligheter till ett bra liv och samma möjligheter att utnyttja sina grundlägagnde demokratisk rättigheter. Det förutsätter nämligen ekonomisk jämlikhet och att makten även över ekonomin ingår i demokratin. Utan detta är det inte möjligt att grundläggande demokratiska rättigheter för alla uppnås.

  Det du efterlyser om Piratpartiet i övrigt finns i de andra inlägg jag skrivit. Du kan ju läsa dem.

 23. Anders_S: ”De bryr sig inte ett skit om Säpos åsiktsregistering av vänstern (i alla fall har jag aldrig sett nåt sånt).”

  Ditt påstående fick mig att gå in på Rickfalkvinge.se och skriva in ”säpos åsiktsregistrering” i sökfältet och får följande träff:

  Staten är inte god. Långt in på 70-talet tvångssteriliserade Sverige olämpliga människor som staten ansåg inte skulle få fortplanta sig. Bögar, lösdrivare, och oönskade eller kontroversiella element. Riktiga personer av kött och blod som med våld fördes bort från sina familjer, drogades och steriliserades. ‚ÄùFör din säkerhet.‚Äù Baltutlämningen, IB-affären, SÄPOs åsiktsregistreringar. Alltid detta ‚Äùför din säkerhet‚Äù. Men staten är inte en garant för medborgarnas säkerhet. Det visar historien oss. Både på hemma- och bortaplan. De som tvångssteriliserades, åsiktsregistrerades och kränktes på flera andra sätt var också medborgare. De var bara, och det av en lycklig slump, inte just du.

  Nu kanske det inte är mycket att spinna på, men ansträngningen jag gjorde var också minimal.

 24. Som föregående kommentar visar, är det något vi tar avstånd ifrån.

  Nu kommer du in mycket på klass och kapitalism. Jag tänkte inte gå den här vägen. Som f.d. radikal inom vänstern känner jag igen alla dina argument väl, däremot ser jag dom inte som lika glasklara som förut.

  Har försökt haft en liknande diskussion med lite folk från Ung Vänster idag, det har inte gått bra (bara lett till personangrepp osv). Skrämmande hur de behandlar en, vad de kallar ”förrädare”.

 25. Om inte piratpartiet får igenom sina frågor, eller rättare sagt att om mediandustrin tar makt över hela internet, ett kontrollerat och övervakat internet, så kan fråga sig om denna websida kommer att få finnas kvar. Då kan du stå där med din klassanalys, som ingen läser.

  • ulf_pirat: Eftersom min blogg är en av Sveriges mest lästa politiska bloggar så har du uppenbart dålig koll på verkligheten och det gäller säkerligen också resten av ditt resonemang.

 26. /*kommentaren var off-topic, inlägget handlar inte om öevrvakning eller FRA. Jag har skrivit 100-tals såna inlägg, vill du kommentera om det så får du skriva kommentaren på de inläggen. Vill du skriva om din egen klasstillhörighet får du göra det på en egen blogg osv*/

  http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/