Bonniers dominans i filmbranschen

I dagens SVD har Bo-Erik Gyberg, tidigare rektor för Filmhögskolan i Göteborg, skrivit en artikel som kritiserar det monopol Bonniers byggt upp inom den svenska filmbranschen. Genom att kontrollera distributionen av de flesta filmer i Sverige hindrar man konkurrenter på biosidan:

När världens tredje största biografkedja, AMC, 1999 etablerade sig i Sverige bestämde SF att deras filmer endast skulle visas på det helägda dotterbolaget SF Bio.

Således kunde bland andra Sagan om ringen-trilogin, de tre mest publikdragande filmerna under 2000-talets början, aldrig visas i AMC:s salonger.

Bonniers kontrollerar också den svenska filmbranschen, distribution av filmer via video/DVD osv:

De svenska filmerna kontrollerar man givetvis också i allt väsentligt. Till dags dato har exempelvis de båda Bonnierproducerade Arn-filmerna haft drygt 1,6 miljoner besökare på bio, en marknad som omsätter drygt en miljard och totalt domineras av SF och dess dotterbolag Svenska Bio.

När filmerna slutar gå på bio släpps de som hyr- och köpfilm. Den marknaden omsätter tre miljarder kronor om året.

Två stora aktörer för distribution och försäljning på hyrmarknaden är Expericard och Home Enter, av Bonnierkoncernen helägda dotterbolag. De sätter villkoren för releasedatum och marknadsföringsinsatser på denna marknad.

Från Bonnierkoncernen fristående producenter och distributörer har varken manöverutrymme eller förhandlingsmöjligheter.

Vidare är man, genom att man äger TV4 inklusive Canal+, det största svenska TV-bolaget och man dominerar filmvisningen i detta medium också:

Canal+ kontrollerar 75 procent av distributionen för visning på betal-tv av film från de åtta stora filmbolagen i Hollywood. I och med TV4:s förvärv av Canal+ kommer alltså svensk film, liksom Hollywoodfilm i allt högre utsträckning, att erbjudas konsumenterna endast via Bonniermedier: SF Bio, distribution av hyr- och köpfilm, SF Anytime, Canal+, TV4 Film och TV4.

I förlängningen riskerar Bonniers styrning av både innehåll och distribution att du som konsument inte har full möjlighet att bestämma vad du vill se. Det gör Bonnier åt dig.

Bonniers är alltså Sveriges största bokförlag, Sveriges största dagstidningsutgivare, största tidskriftsförlaget, största TV-bolag, största bioägare, största filmdistributör med mera. De enda mediaområden man inte dominerar ännu är Internet och gratistidningar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements