Intressant spårbilsförslag

Med utgångspunkt från den forskning om spårbilar/spårtaxi som SIKA gjort har två miljökonsulter i Göteborg lagt ett intressant förslag för hur spårvägen i Göteborg kan kompletteras med spårtaxi. Samtidigt behöver både spårvägen och pendeltågstrafiken i Göteborg byggas ut. Men spårtaxi/spårbilar kan mycket väl vara ett komplement till dessa mer storskaliga kollektiva transportmedel. Som de två konsulterna skriver:

Kollektivtrafiken behöver byggas ut kraftigt. Hållbara transporter är en självklar strategi för en långsiktigt hållbar stad.
Göteborg är en stad som är underförsörjd med kollektivtrafik. Den regionala utredningen K2020 visar på att kollektivresorna bör fördubblas inom Göteborg och fyrdubblas till och från.
Denna slutsats bygger på att det endast är kollektivtrafiken som kan klara en nödvändig trafikökning.
Stadens planering bygger nu på en stark förtätning av de centrala områdena nära älven. I Göteborg finns en bra stomme i ett moderniserat spårvägssystem och pendeltåg under utbyggnad. Vi har gjort stora investeringar i spårväg och det systemet ska vårdas. Men det behöver kompletteras. Ett komplement som skulle kunna passa i centrala Göteborg är spårtaxi – förarlösa elektriska vagnar på en smal och flexibel egen banvall.

Ytterligare en fördel med förslaget är att bilarna kan tillverkas på de västsvenska bilföretagen istället för de bensinslukande lyxbilar som görs där idag. Bilar som ingen vill ha. För att det ska vara möjligt krävs dock förmodligen att bilindustrin förstatligas. Oavsett vad ett par köpta forskare hävdar. För det finns knappast nån annan som kommer att köpa Volvo och/eller Saab för att sedan tillverka spårbilar.

Intressant?
Borgarmedia: VA, AV,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Strutsman

  Varför skulle Volvo bygga spårtaxi? Det är väl bättre att starta ett helt nytt företag i så fall?! Dessutom behöver knappast företaget som sådant vara statligt; det räcker ju att beställaren är kommunal/statlig för att jobben skall kunna betraktas som offentligt finansierade. Med ett fritt, privatägt företag finns ju möjligheten att sälja dessa spårtaxibilar även till andra länder. En statligt ägd fabrik skulle vara fokuserad på bara svenska förhållanden och lyckas sämre internationellt.

  Eller så låter vi dom som redan bygger spårtaxi göra det och använder vår arbetskraft till något helt annat, som du inte läst en rolig artikel om. Ännu.

 • Anders_S

  Varför kasta bort en fabrik och yrkeskunskap som finns där? Dessutom behövs ju jobben.

 • Strutsman

  För att fabriken gör saker som ingen vill köpa?

  Och för att det inte alls är säkert att det är billigare att ställa om en existerande fabrik än att bygga en helt ny. Det står ju vilket spårtaxiföretag som helst fritt att köpa lokaler från en nedlagd biltillverkare.

  Om Volvo fick löfte om beställning av spårtaxi från Göteborgs kommun kanske det skulle börja hända saker. Men det kan ju lika gärna vara Volvo Lastvagnar, SKF, Bombardier eller Gud-vet-vem som har den bästa lösningen på spårtaxitillverkning. Statligt övertagande är som vanligt vansinne.

 • ”För att fabriken gör saker som ingen vill köpa?”

  Men hallå?

  ”Och för att det inte alls är säkert att det är billigare att ställa om en existerande fabrik än att bygga en helt ny”

  Tror du verkligen det?

  ”Det står ju vilket spårtaxiföretag som helst fritt att köpa lokaler från en nedlagd biltillverkare.”

  Ja, för det finns ju så många spårtaxiföretag med stort kapital.

  ”Statligt övertagande är som vanligt vansinne.”

  Varför det?