Ökar verkligen stölderna hos äldre?

Det påstår Svenska Dagbladet att de gör i rubriken och ingressen till en artikel som handlar om stölder från gamla. Inuti själva artikeln finns däremot inte ett enda belägg för att detta påstående är sant. Det är möjligt att det är sant, men lika troligt att det inte är det. För om det hade varit sant hade väl journalisten kunnat visa på siffror som bevisat detta. Det enda syftet som artikeln därmed fyller är alltså att skrämma upp äldre människor i onödan. För äldre människor löper mindre risk än andra att utsättas för brott. Men ofta är de räddare än andra. Helt i onödan. Enligt polisen i Västra Götaland ligger det till så här:

Analytiker vid polisen i Västra Götaland har beräknat risken för äldre att utsättas för brott.
Analysen visar att risken att utsättas för hot, rån, misshandel, bedrägeri och mord är mindre för äldre än för befolkningen som helhet. Med ett undantag: stöld i bostad. Då löper äldre 70 procents större risk att utsättas.

Det är bara ett enda brott där äldre löper större risk än andra. Det är stöld ur hemmet som inte är kopplat till inbrott. Man att det skulle finnas en ökning finns uppenbarligen inga belägg för, inte i SVD:s artikel i alla fall.

Tittar man på BRÅ:s statistik så har antalet stöldbrott minskat rejält under lång tid, från över 700 000 år 2000 till under 600 000 pår 2007. Det finns en liten grupp stölder som ökar och det är det som kallas övriga stölder, från under 5 000 år 2000 till 12 000 år 2007. Huvuddelen av ökningen har kommit under senare år. Det är möjligt att det är en ökning av stölderna från åldringar som syns där, men det kan lika gärna vara något annat. Helt klart är att det i alla fall är ett mycket ovanligt brott och att väldigt få utsätts för detta brott. Risken att en äldre människa ska drababs av stöld är fortfarande mycket låg. Det fins ingen anledning att skrämma upp de äldre så som SVD gör.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements