Förlorare – judarna

Israels barbariska bombningar har famkallat en ökning av antisemitism i Europa. Från en mycket låg nivå har det ökat en del genom angrepp på judiska samlingslokaler, synagogor och liknande. De flesta fallen har skett i Frankrike, men vi har haft ett antal även i Sverige, liksom verbala och skrivna övertramp. Det hela beror i huvudsak på att många människor har svårt att skilja på judendom och Israel. Det gäller både anhängare av Israel såväl som motståndare. Sionistiska anhängare har ju ingen anledning att skilja på det, detta då sionisterna anser att Israel ska vara en stat enbart för judar och att alla andra ska tvingas därifrån. Sionismen är alltså en rasistisk och diskriminerande ideologi och den har varit grunden i uppbygget av Israel ända sedan 1948.

Ett av problemen med sionismen som ideologi och dess inställning är att den bidrar till att människor får svårt att skilja på judendom och sionism. På judar och sionister. Svårt att skilja på Israel och judendom. På israeler och judar. För mig är en israel en invånare i Israel, oavsett religiös tillhörighet, oavsett om denne är muslim, jude, kristen eller drus. En invånare i Israel är en israel. En jude är för mig en person som har en speciell kulturell och/eller religiös tillhörighet med den judiska tron och/eller ett ursprung i en miljö med judisk tro. Flertalet judar i världen bor utanför Israel och de största antalet bor i USA.

Det finns stor risk, ja den har faktiskt redan växt, för att antisemitismen nu växer i spåren av Israels barbariska massmord i Gaza. På grund av folks fördomar, på grund av sionismens ideologi, på grund av antisemitiska föreställningar inom kristendomen och islam och på grund av historien. På detta sätt blir också världens judar förlorare på Israels massmord i Gaza.

Intressant?
Bloggat: Pastey, Ida Legnemark, Mullvaden, Ilona Sz Waldau, Redundans,
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, Newsmill, SVD1, SVD2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Ja det är en jävla tragedi. Så mycket större blir uppgiften för oss som vill ena människor på klassmässig grund så att barn till muslimska föräldrar inte automatiskt börjar hata barn till judiska föräldrar och tro att de inte har något som förenar dem.

 • Johnny

  ”Sionistiska anhängare har ju ingen anledning att skilja på det, detta då sionisterna anser att Israel ska vara en stat enbart för judar och att alla andra ska tvingas därifrån”

  Att det sedan bor två miljoner araber i Israel är väl inte så intressant antar jag?

  Att araber sitter i det Israeliska parlamentet antar jag inte heller vara av intresse?

  Ah, höll på att glömma en minister i den Israeliska regeringen är arab.

  Lustig är också att bildningsnivån är högre bland araber i Israel än någon annastans i mellanöstern.

  Jag är sionist och vill inte att araber ska sparas ut ifrån Israel.

 • Johnny du verkar ha missat nyheterna. Man förvägrar de arabiska partierna att delta i valen. Det säger allt om deras ”sittande” i regeringen.
  De araber som bor i Israel blir dåligt behandlade, se bara på regler om egendom och nummerskyltar på bilar.
  Nej du som sionist föredrar väl att de flyr självmant efter att ha bombats tillbaka till stenåldern?

 • Johnny

  Bahlool, du skrev: ”Man förvägrar de arabiska partierna att delta i valen”.

  Det stämmer inte. Det är två arabiska partier som har förbjudits att delta i de uppkommande valen. Andra arabiska partier har full frihet att delta.

  De partier som förbjudits att delta, har föbjudits av Israels högsta domstol då de öppet bryter mot den Israeliska grundlagen. Partierna ifråga har öppet propagert för störtandet av den Israeliska staten.

  Du skrev: ”Det säger allt om deras ‚Äúsittande‚Äù i regeringen.”
  Det säger ingenting om den arabiska ministern i den Israeliska regeringen. Det enda man kan uttolka av beslutet är att grundlagen i Israel gäller alla medborgare.

  Du fortsätter: ”De araber som bor i Israel blir dåligt behandlade, se bara på regler om egendom och nummerskyltar på bilar”

  Araber som är Israeliska medborgare behandlas likadant av lagen och de verkställande organen som vilken annan Israelisk medborgare som helst. Nummerskyltarna du nämner handlar inte om normativa arabiska Israeliska medborgare, utan om de som bor Östra Jerusalem och lever med dubbelt medborgarskap.

  Du avslutar sedan med följande text: ”Nej du som sionist föredrar väl att de flyr självmant efter att ha bombats tillbaka till stenåldern?”

  Nej det föredrar jag inte, läste du inte vad jag skrev i mitt inledande inlägg. Jag vill inte att araber vare sig ska sparkas ut eller fly ifrån Israel. Är det en ståndpunkt du klarar av att hantera?

 • ”Det stämmer inte. Det är två arabiska partier som har förbjudits att delta i de uppkommande valen.”

  Ja, jag antar att det stämmer till hundra procent med en uttalad sionists tankar om vad som är demokrati.

  Vad skulle sägas om Sverige förbjöd NRP att delta i valen?

 • Pingback: Så kallade antirasister som bara ser antisemitism « Roya - Intersektionalen()

 • Några klargöranden: Det var tre arabiska partier som förbjöds. Två av partierna (Ra’am och Ta’al) ställer dock upp i val i allians, och har (tror jag) samma parlamentsgrupp. Mig veterligen har inte sittande ledamöter från dessa partier uteslutits från Knesset, men det spelar mindre roll då valet bara är 3 veckor bort.

  Det råder inget generellt förbud mot arabiska partier i Israel, men partiförbud som dessa är en markering att araberna inte riktigt är välkomna i den israeliska politiken. Huvudanklagelsen mot de arabiska partierna är alltid att de inte stödjer idén om att Israel ska vara en ‘judisk stat’.

  Israel har haft två arabiska (dvs icke-judisk arabisk, många judar i Israel är araber) minister. En drusisk minister som utsågs 2001, och en muslimsk minister i idag. Icke-judiska araber utgör 19.7% av den israeliska befolkningen (enligt Wikipedia). Under 60 år av staten Israels existens har de haft två ministrar. Rasism, någon?

  Läs också http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6254691.stm om kontroverserna kring den förste muslimske ministerns utnämning. Vid den tidpunkten ingick det hårdfört rasistiska Yisrael Beiteinu i regeringen, ett parti som protesterade mot att en muslim kunde bli minister.

 • Anders_S

  H. Salam: Tack för dessa klargöranden. I mitt tidigare inlägg om frågan länkar jag till en artikel som redogör för lite olika aspekter av det hela, skriven av en israel. Där behandlas Ra’am och Ta’al som ett och samma parti.

 • Nu ska det också sägas att de tre partier som förbjudits är samtidigt arabiska partier i nuvarande Knesset. Det finns ett nybildat Arabiskt Centerparti, som säger sig vilja gå med i en israelisk vänsterregering. Kanske hoppas eliten att röster nu ska gå till detta parti istället för Balad/Ra’am/Ta’al, och på så sätt kan partiförbuden hjälpa Labour-Kadima-koalitionen vinna valet.

  Ett annat parti som väntas vinna arabiska röster är vänstersionistiska Meretz, som var det enda parti i valkommissionen som protesterade mot förbuden. Partiet skadades dock bland araberna när man stödde gazabombningarna, och en arabisk kandidat hoppade av partiets Knessetlista inför valet.

  De arabiska medborgarna har dock ett fjärde alternativ, Hadash (front för Israeliska kommunistpartiet). Hadash/kommunisterna är det enda parti i israeliska knesset som organiserar både judar och araber. De flesta väljarna är araber, 2 av knessetledamöterna är araber, 1 är jude.

 • En korrigering: Jag är egentligen inte 100% säker på påståendet att Hadash är det enda parti som organiserar både judar och araber. Uppenbarligen har både arbetarpartiet och Likud haft icke-judiska knessetmedlemmar. Jag vet inte exakt vad arbetarpartiet, kadima och likud har för medlemspolicy. Arbetarpartiet (dåvarande Mapai) debatterade möjligheten för araber att bli partimedlemmar på 50-talet, man beslutade då att icke-judar inte fick bli medlemmar i partiet. Jag vet inte om beslutet formellt rivits upp, och i så fall när.

 • Pingback: Efterspelet till attacken på Gaza « Röda Berget()

 • Pingback: Dilsa Demirbag-Sten försvarar massmordet i Gaza | Svensson()

 • Pingback: Osmakligt av fascistoid islamofob | Svensson()

 • Pingback: Antirasism och antisemitism | Svensson()