Lindh och Bodströms samarbete med CIA

Fallet med de två egyptier som Sverige utvisade till tortyr i Egypten är återigen aktuellt. Detta på grund av en bok om Anna Lindh som skrivits av Eva Franchell, Väninnan. I boken hävdas att Anna Lindh inte ensam var ansvarig för beslutet att samarbeta med US-amerikanerna, utan även Thomas Bodström och Göran Persson ska ha varit delaktiga i beslutet. Dessa två har tidigare hävdat att de först i efterhand fått reda på det hela och att Anna Lindh var ensamt ansvarig.

Det visar sig också att USA utövat utpressning mot Sverige om att stoppa handelsförbindelserna. Sverige är ett extremt exportberoende land och bilindustrin var då helt beroende av den amerikanska marknaden. Ett handelsstopp skulle alltså få katastrofala konsekvenser för Sverige. Om det verkligen framfördes ett sådant hot från USA, menar jag dock att Sverige inte borde fallit till föga. Det hela borde ha offentliggjorts och gjorts till en EU-fråga. Man ska inte ge sig för den typen av brottsliga metoder, inte ens om det är från världens värsta bråkstake, USA. Att USA trycker på och utövar olika sorters påtryckningar är nu i och för sig inget nytt. Det skedde i samband med FRA-lagen också.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Röda Berget, Farmorgun, Sidvind,
Borgarmedia: SVD, DN, SDS1, SDS2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements