Det finns ingen ökning av brottsligheten

Inte längre i alla fall. Vi kan träta om när ökningen avstannade, min uppfattning och många forskares är i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. andras uppfattning är att det skedde lite senare. Men det spelar egentligen ingen roll. Den troliga orsaken till att ökningen som började på 1950-talet avstannade är att samhället moderniserades och kriminslpolitiken lite i efterhand anpassades till det modernare samhället. Med återanpassning och vård som ledord.

Utvecklingen mot en avstannande brottslighet underströks av att allt färre barn kom att uppfostras i daghem såg till att även barn i problemfamiljer kunde få en bra uppväxt osv. Kärlek, vård, omtanke var det som gjorde att ökningen, som i sig startade på grund av minskande social kontroll genom samhällets modernisering, avstannade.

Sociala åtgärder krävs för att lösa sociala problem, inte hårdare tag och andra liknande dumheter. Fast nåt borde onekligen göras åt svårigheten att komma åt ekonomiska brottslingar. Deras chanser att klara sig är ju långt större än för de brottslingar som rånar och stjäl. Men jag tror inte häktning är det rätta. Utan snarare vore en internationell lagstiftning bättre, där regler och lagar i olika länder harmonieras så man inte kan smita genom att flytta utomlands eller hålla sig undan. Men lögner om utvecklingen leder bara till mer problem.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements