Antirasism och antisemitism

Är antirasismen vänsterns viktigaste fråga? Och om den är det, är den då orsaken till att det finns antisemitism i vänstern? Först till antirasismen. Min uppfattning är att denna inte på något sätt är vänstern mest prioriterad fråga. Endast inom en, visserligen relativt stor, men ändå marginell grupp av vänstern dominerar denna fråga. Det handlar om den autonoma/anarkistiska vänstern. En gruppering som på första maj samlar stora skaror, men som vi andra under resten av året och i de flesta sammanhang ser relativt lite av. Att utgå från den gruppen eller från det enda vänsterparti där denna fråga har en dominerande ställning, Rättvisepartiets Socialisterna, är att totalt missbedöma styrkeförhållanden inom vänstern och totalt missbedöma vad den svenska vänstern som helhet arbetar med.

Istället skulle jag vilja säga att det är sociala rättvisefrågor och klimatfrågor som dominerar inom den svenska vänstern. De är dessa frågor som vänstern inom socialdemokratin, vänsterpartiets vänster, Socialistiska Partiet och Kommunistiska Partiet koncentrerar sig på. Dessa grupper utgör sammantaget en betydligt större grupp än den autonoma vänstern gör. Att säga att antirasismen är den viktigaste frågan inom vänstern är därför felaktigt menar jag.

Sedan till den andra frågan. är antirasismen orsak till att det finns en blindhet för antisemitism inom vänstern. För att kunna avgöra måste man studera var antisemitismen inom vänstern syns. Jag har stött på den i autonoma/anarkistiska kretsar. Men framförallt har jag stött på den i maoistiska/stalinistiska kretsar och faktiskt hos en del aktiva socialdemokrater på olika arbetsplatser. Läser man Håkan Blomqvist avhandling om vänstern och antisemitism, Nation, ras och civilisation, visar det sig att det är just i dessa delar av vänstern som antisemitism historiskt har visat sig. Så mina iakttagelser verkar stämma väl med forskningen. Däremot stämmer varken mina iakttagelser eller Blomqvists forskning med antagandet att antirasismen utgör grunden för att vänstern innehåller folk med antisemitiska åsikter eller ser med överseende på sådana. Helt enkelt för att antirasism inte prioriteras av de grupper inom vänstern där man främst kan finna antisemitism. Även den stora undersökningen om intolerans som FFLH och BRÅ gjort stöder min uppfattning (antisemitismindex):

 • Syndikalisterna 0,31
 • Kommunistiska Partiet 0,61
 • Vänsterpartiet 0,63
 • Socialdemokraterna 0,89

Sett utifrån dessa siffror kan man inte på något sätt förstå det som om det är fokusering på antirasism som på något skulle kunna innebära att den relativt marginella antisemitism som finns inom vänstern finns eller betraktas med överseende. Utan helt andra orsaker som man bäst förstår om man läser Håkan Blomqvists avhandling.

Men det ett annat problem med denna diskussion om antisemitism. Den lanseras i en situation när Israel begått svåra brott mot människor i Gaza, i en situation när Israel fördöms världen över, som ett försök att dölja Israels brott, som ett försök att få debatten att handla om antisemitism, istället för om Israels brott. Som jag ser det gör de som fokuserar på antisemtism i detta läge, judarna en stor otjänst då de bidrar till att folk kan få en uppfattning om att judarna på något sätt skulle vara ansvarig för Israels brott. En inställning som på alla sätt måste fördömas. Men samtidigt är det helt klart så att en del av de kommentarer som Magnus Sandelin hittat på Jinges blogg är klart antisemitiska och jag skulle inte ha godkänt dem på min blogg. Så även om det är en pseudodebatt så har han rätt när det gäller dessa kommentarer. Även om han har fel på de flesta andra sätt.

Läs också:

Håkan Blomqvist, Antisemitism och sionism – i vänsterperpektiv
Håkan Blomqvist, Antisemitismen och vänstern
Håkan Blomqvist, Israel= nazism=falskt
Enzo Traverso, Den nya antisemitismen: verklighet och fantasifoster
Isaac Deutscher, Den ryska revolutionen och den judiska frågan
Judith Butler, Nej, det är inte antisemitiskt!
Abraham Léon, Marxismen och judefrågan
Leo Trotskij, Om den judiska frågan

Av mig själv:

 1. Bok om antisemitism förfelar sitt syfte
 2. Kväljande antisemitism
 3. Israel och antisemitism
 4. Vad är antisemitism?
 5. Att motarbeta antisemitism, del 1
 6. Att motarbeta antisemitism, del 2
 7. Att motarbeta antisemitism, del 3
 8. Vänsterns problem med antisemitism, del 1
 9. Vänsterns problem med antisemitism, del 2
 10. Avslutande kommentar kring vänstern och antisemitismen
 11. Antisemitism = judehat = antisemitism
 12. Antisemitismen ökar inte i Sverige
 13. Gaza och antisemitism
 14. Antisemitismen som politiskt vapen
 15. Förlorare – judarna

Intressant?
Bloggat: Redundans, Queen of Light, Jinge,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements