Stämmer Björklunds karta?

De allra senaste åren har svenska elever blivit sämre i internationella undersökningar. Orsaken till detta är enligt Björklund den förändrade pedagogik som infördes på 1970-talet. Men under lång lång tid låg svensk elevers prestationer i den absoluta toppen. Med just den pedagogiken. För mig verkar det inte vara orsaken till att elever numera presterar sämre i internationella jämförelser.

När det gäller det som svenska elever är sämt på, matematik, så har svenska elever alltid varit dåliga på detta, såväl i undersökningar 1964 som 1980. Men på läsförståelse låg svenska elever de aktuella åren mycket högt. När det gäller naturvetenskapliga ämnen gäller samma sak. Svenska elever presterar mycket goda resultat., 1971 såväl som 1983.

Även under mätningar på 1990-talet och 200-talet står sig Sverige väl när det gäller läsförståelse. Inga dramatisk förändringar kan faktiskt märkas när man tittar i rapporten. Däremot finns det en liten minskning under de allra senaste åren. Man kan misstänka att detta har med de nedskärningar som ägde rum på 1990-talet och med de privatiseringar av det svenska skolväsendet som ägt rum under de senaste 15 åren att göra. Det är i alla fall en betydligt trovärdigare hypotes än Jan Björklunds ”flumskola” då tidsfaktorn stämmer mellan nedskärningar/privatiseringar och försämringen av elevernas prestationer.

När det gäller naturvetenskapliga prestationer så är det en tydligare försämring som kan se från mitten av 1900-talet och framåt än för läsförståelsen. Även här verkar det finnas en koppling mellan nedskärningarna, privatiseringen och försämringarna i elevernas prestationer. Man ska dock ha klart för sig att svenska elever står sig väl i jämförelse med andra västeuropeiska länder.

Sedan till matematiken. Innan den moderna pedagogiken började införas på 1970-talet hörde Sverige till de sämsta länderna i alla studier. 1995 så var de svenska eleverna bland de bästa elverna i världen. På något sätt känns det som om detta är ett resultat av de förändringar som genomfördes i skolan på 1960-talet och 1970-talet. Därefter har Sverige fallit något i de internationella studierna, främst de allra sista åren. Dvs i samband med privatiseringar och nedskärningar i skolan.

Man kan alltså säga att det finns en svagt negativ utveckling vad det gäller svenska elevers prestationer i internationella jämförelser. Undersökningarna säger dock inget om orsken till detta. Jämför man med bara andra västerländska länder syns ingen motsvarande försämring. Det finns i rapporten också en speciell del som handlar som arbetsmiljön och arbetsron i skolan. Här är Sveriges resultat något sämre. Kan det kanske förklaras med större klasser i skolan kombinerat med större sociala problem i verkligheten. Högre arbetslöshet osv. Det tror jag. Alltså även detta en följd av nedskärningar och privatiseringar.

Björklunds karta stämmer kanske (även om jag är mycket tveksam till det), men han har inte begripit varför det är som det är och hans ”åtgärder” kommer att förvärra läget. Så han har inte rätt, utan snarare fel. För han gör fel.

Läs rapporten.

Intressant?
Bloggat: Utsikt från höjden, Alliansfritt, Niklas.in,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Tom

  Ah, enkel matematik! Björklund har fel eftersom han är Björklund och har Björklund rätt har han i alla fall fel eftersom han är Björklund!

 • Staffan W

  Stackars skola. Alla som har den minsta kontakt med skolan ser hur det står till, med ordning, disciplinproblem, skolk och att ungdomar mår dåligt. Stressade av ”för mycket läxor”, man hinner inte spelea dataspel och se på TV för alla läxor. Och det senaste vi kunde läsa om var att allt färre killar vill läsa vidare efter gymnasiet. Trött på att plugga, trots att man inte tycks pluggat särskilt hårt. Har vi fött upp en genaration som är så dåligt rustade – läser man om ungdomars ambitioner, skoldag och hårt arbete som självklart, måste man börja undra vad som gått snett.

  Detta är detta vi ska ta itu med och hantera – inte massa tjafs om vem som bär skulden, eller vad den ena eller andra studien säger. Mer sunt förnuft – och mindre av (s)-politik
  till att börja med.

 • Pingback: DN springer än en gång i Björklunds koppel, men AS smular sönder Björklundsbluffen | Aktieskolan()

 • Är inte slutsatsen att vi inte ska tjafsa om vem som har skulden och sen tillägget mindre av (s)-politik något motsägelsefull?

 • Pingback: Björklund - mästare i att fuska med siffror | Arvidfalk.se()

 • lasse

  Man undrar hur länge det är möjligt att skylla 70-talet för allt som anses fel här i landet, det dra ju närmast löjets skimmer över sig. Perssons kommunalisering av skolan var ett av de sämre dragen i svensk skolpolitik, jag har för mig att Fp var anhängare av kommunalisering om det inte rent av var så att de och C var de som initierade och drev detta.

 • Pingback: adventskalendern :: Svensk flumskola anno 1973, när Björklund gick i 5:an :: January :: 2009()

 • Pingback: Skolministern fuskar igen « Johan Frick()

 • Tänk längre?

  Hej,
  att skolan har påverkats negativt av en ”flumskola” är väl också en trolig hypotes, kanske inte den enda men troligen en bidragande orsak. Efter att en ny skolreform antas så tar det många år innan lärare börjar anamma det nya systemet. Fakyum är att äldre lärare långt och länge använder sig av gamla system eftersom de inte kan förstå skillnaden. Resultaten av att införa öppnare undervisning leder till att bedömning av eleverna svävar ut. Det kan skilja sig markant mellan skolor och lärare får mindre prestation på sig att undervisa specifika saker. Att eleverna skall försöka uppnå något istället för att kunna uppnå något har en väsentlig skillnad. Jag anser att de nya åtstramningarna är bra.

  En faktor som jag anser är betydligt större är den nya livet som eleverna lever. Skolan blir utkonkurrerad på många plan av dagens nöjen. Elever i de lägre åldrarna kan sitta och spela datorspel, se på filmer och tillbringa all sin tid vid att göra något annat än att plugga. Detta slår länder som Sverige hårt då vi är ett väl utvecklat land.

  En annan faktor kan även vara att lärarna som utbildas inte precis är dem som verkligen är duktiga och vill bli lärare och lära ut nya duktiga elever. Att studera till lärare är idag är snarare det 19-åringen väljer eftersom det är svårare att komma in på andra utbildningar och i brist på jobb och idéer vad framtiden skall frambringa.

  Ett relativt slappt skolväsen som behöver en piska för att vakna upp, men för den sakensskull skall vi INTE återgå till de gamla pedagogiska tankarna som fanns vid 70-talet eftersom det är som att få en utbildning som liknar kina eller indien vilket vore skamligt för sverige att återinföra!

 • Folkpartiet har lagt fram skolplan efter skolplan och nu börjar vi se att de får effekt. Dvs att resultaten försämras. Hela Folkpartiets politik är som vanligt byggd på ovetenskaplighet, att försöka ignorera så många rapporter som möjligt.