USA måste ha ett dåligt skolsystem

För hur det annars möjligt att en majoritet av US-amerikaner inte accepterar vetenskapen, inte accepterar evolutionen, utan föredrar att tro på vidskepelse i form av berättelser i en bok som kallas bibel. För det kan ju inte vara så att USA-merikaner är dummar och ointeligentare än andra människor. De kan däremot vara med obildade och enda förklaringen till något sådan måste ju var ett sämre utbildningsssytem.

Visserligen ett system som klarar att ta fram en del mycket framgångsrika intellektuella och vetenskapliga forskare, men samtidigt lämnar så stora luckor i allmänbildningen för många människor att det är skrämmande. Kombinerat med en utbredd vidskeplighet i form av olika fundamentalistiska tolkningar av bibeln ger detta sammantaget en bild av en obildad befolkning med klara problem att bedöma omvärlden, vetenskapliga rön, forskning och vetenskap, sanning, osanning osv. Med en sådan ignorans i världens största land är det inte underligt att deras ledare inte kan ta itu med världens väsentliga problem som exempelvis klimathotet och dess allvarliga och obehagliga konsekvenser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • I samma veva kan du ju fråga dig varför rätt många vetenskapsmän tror på en Gud överhuvudtaget, om allt i de religiösa böckerna är vidskeplighet osv.

 • Mycket få vetenskapsmän inom naturvetenskapliga områden ifrågasätter evolutionen. Och allt i de religiösa böckerna är givetvis inte vidskeplighet. En del är sagor också och en del saker baserade på dåtidens kunskaper.

 • Anders_S

  Jag är överens med Hampus. Jag har pratat med en av Sverige ledande astronomer om det där. Problemet de verkar ha, med de saker de studerar, är att bevara förståndet, För är så mycket som i princip är ogripbart för den mänskliga hjärnan och då kan man ta till gud för att avlasta hjärnan. Denna person är alltså troende och har en helt rationell förklaring till varför hon väljer att tro, men anser samtidigt inte att gud skapat världen.

  En god vän, fysiker och specialist på dimensioner använder hasch för att uppnå samma sak. Lugna ner hjärnan när han studerra saker som hjärnan egentligen inte har kapacitet att förstå. Hans doktorsavhandling är totalt omöjlig att förstå faktiskt, men han tackar mig prydligt i början av den då jag förmodligen bidragit till att han kunnat bevara sitt förstånd.

 • Det är att förenkla för sig att man skyller på att folk tror på gud, för deras hjärnor förstår inte bättre. Dessa sagor och påhitt har man alltid försökt förklara utan att blanda in Gud. När en muslim tar upp saker i Koranen som vetenskapen inte upptäckt förrän 1400 efter Koranens uppenbarelse, så säger man, ja araberna hade kontakt med grekerna, och det var grekerna som lärde dem de här sakerna osv.
  Finns mycket som en människa inte kan förstå men det finns också mkt som människor inte verkar vilja förstå. Att skylla tron på gud på att hjärnan inte förstår bättre eller kan förstå, är verkligen allt annat än rationellt.

 • Anders_S

  Det är mycket rationellt. Djur är skapade av evolutionen för att förstå det som betyder något för överlevnaden. Det gäller också människan.

  Det är omöjligt att förstå att det inte finns nån minsta elemantarpartikel, utan allt går att dela upp i mindre och mindre delar. Det är omöjligt att förstå att det inte fins något slut eller början på universum överhuvudtaget liksom det är omöjligt att förstå att det finns sju eller elva dimensioner eller nåt sånt (vilket min väns avhandling handlar om)

 • Ingen fan av kristendomen men det är första gången jag hör att universum inte har någon början, hur ser du då på big bang teorin?
  http://www.godandscience.org/apologetics/einstein.html
  vet inte hur trovärdig den här..

  Hur förklarar ateismen alla under? Folk som överlever höga höjder osv?

 • Anders_S

  Bahlool. Det finns ju nåt före Bg Bang också. Och efter, under inuti, bortanför, framför, bredvid osv.

 • Anders_S

  Ateismens svar är att det inte finns några under utan det finsn alltid en vetenskaplig och logisk förklaring. Men det är inte säkert man alltid hittar den.

 • Då bryter ateismen mot vetenskapens grundprinciper, att man ska, med hjälp av empirisk data, bevisa saker och ting. Att neka till Guds existens enbart för att man inte kan bevisa honom betyder inte att han inte finns. Hade man varit agnostiker hade jag kunnat förstå det mkt lättare än att neka till Gud utan att kunna bevisa hans existens eller ickeexistens.

 • Nej, ateismen bryter inte alls mot vetenskapens grundprinciper.

  Vetenskapsmän säger inte att det är möjligt att under några konstiga omständigheter att 2 + 2 kan bli = en ilsken trädgårdstomte. Om det inte finns några skäl att tro på att det flygande spaghettimonstret skapade världen eller att trädgårdstomtar har med matematik att göra är det vetenskapligt korrekt att säga att man inte tror på det.

  Om någon kan bevisa via empirisk data att addition kan leda till trädgårdstomtar är det en annan sak.

 • Eftersom jag har tre barn som har vuxit upp här i USA och som har gått i amerikanska skolor så kan jag bara hålla med Svensson, USA har ett helt undermåligt skolsystem, något som även de flesta amerikaner håller med om.

  Det finns givetvis bra skolor, speciellt i de rika områdena, men det finns också mängder med helt undermåliga skolor i de sämre lottade områdena.

  Däremot, och det är viktigt att påpeka, är USA:s ledande universitet, och det finns säkert över 100 sådana, bland världens allra bästa.

 • ”Det är att förenkla för sig att man skyller på att folk tror på gud, för deras hjärnor förstår inte bättre.”

  Möjligen, men det är med största sannolikhet sant. OM det nu finns en gud, titta dig omkring! Antingen är den inte ”allsmäktig” för fem öre eller så har den helt enkelt inte intentionen att världen ska vara bra. På inget av sätten gör den sig värd att dyrkas.

  Du är lurad, Bahlool!

  Lennart: de rika har väl alltid tillgång till det bästa? Så är det här i Sverige med.

 • lasse

  Att lite luddigt tro eller acceptera möjligheten av någon okänd gud som förklaring på det man inte förstår eller vet något om är långt ifrån samma sak som att acceptera t.ex. de abrahmitiska sk heliga skrifterna som någon sorts meddelande från övernaturliga väsen. För rimligt allmänbildade i dag torde sannolikheten för att dessa sk heliga skrifter är meddelande från övernaturliga väsen vara närmast obefintlig. För att det överhuvudtaget skall bli något vettigt från dessa heliga skrifter måste man ägna sig åt ett utpräglat russinplockande och ha stora skygglappar på.

  Vad gäller historiens mest undersökta och dissekerade nationsmedborgaren ‚Äì Amerikanen ‚Äì är i vart fall jag ganska skeptisk till vad denne påstås vara i allehanda opinionsundersökningar. Det finns mycket som opinionsundersökningar är bra på att mäta men det har sina begränsningar.

 • Emma

  Kanske man bör läsa på lite mer om bibelns trovärdighet innan man börja rata den? Vetenskapen har inte alltid rätt, bara för att det är sk ”vetenskap”. Hur många gånger går inte vetenskapen emot sig själv? Vilken vetenskapsman är det egentligen som har rätt när så många har så olika teorier? /*Om ni påstår at det finns bevis, länka, borttagen mening*/ #ASTeorier om Lucy och människans utveckling är inte så trovärding som den framställs. /*källor behövs, bortaget påstående*/ #AS Finns måste fossiler som pekar helt och hållet emot den evolutionära teorin. Hur blev en fisk till en fyrbent fisk? Vad var mellantinger mellan fenor och ben? Vad var emellan gälar och lungor? Ben blev till vingar? Det finns tusentals fossiler på fisken. Hundratals på den fyrbenta (bara den skillnaden borde säga något) men inga fossiler på någon som skulle kunna varit däremellan. En evolutions skrev under en lång, lång tid. Allt det där skulle tyda på att evolutionen gått på ett par sekunder.

  Att folk tror på evolutionsteorin är väl inte så konstigt med tanke på att det är den enda förklaring man får, som låter vettig? Hur insatta är ungdomar på 16-17 år egentligen? Klart teorin sväljs med hull och hår eftersom man får lära sig den i skolan, och skolan säger att den är sann. /*påstående utan källa, borttaget*/ #AS

  Min poäng: Vad skulle vara fel med att undervisa andra teorier (observera att de är lika trovärdiga)?

 • Anders_S

  Emma: Du kanske borde ta reda på lite mer om mig innan du bestämmer dig för att jag inte kan min bibel.

 • Felet med att undervisa i andra teorier är att de helt saknar någon som helst sorts stöd. Det är inte bara små brister, det är helt enkelt inga vetenskapliga teori alls.

  Skolorna ska inte undervisa i om huruvida människan skapades av ett flyggande spaghettimonster, om huruvida universum skapades av en imp från den sjätte dimensionen eller slumpades fram av studsande bakterier.

  För att en teori ska undervisas om måste den ha en vetenskaplig grund.

 • Bibeln har förövrigt låg vetenskaplig trovärdighet. Gå på vatten, dela på fiskar, kasta sten på jättar och springa runt fast man är död har inget med vetenskap att göra. Och arkeologin har konstaterat att de mesta av sagorna är direkt felaktiga även ur ett historiskt perspektiv.