Saab har ingen framtid som bensinbilstillverkare

Det är uppenbart för vem som helst att Saab Automobil inte har någon framtid som bensinbilstillverkare. Dels för att användningen av bensin måste minska och Saab gör stora och bensinlsukande bilar. Dels för att Saab länge varit ett olönsmat företag som tillverkat bensinslukande bilar med förlust. Dessutom så vill eller kan knappast den konkursfärdiga ägaren General Motors (GM) tillskjuta det kapital som behövs för attd riva Saab vidare i någon form. Ur den synpunkten spelar det ingen roll om samtalen mellan GM och svenska staten pågår eller inte pågår.

Därför är som jag ser det, ett statligt övertagande av Saab kombinerat med en statlig satsning för att ställa om fabriken till miljövänlig produktion, må det vara elbilar, spårvagnar eller vindkraftverk. Det kan naturligtvis misslyckas men då har vi skapat en mjuk övergång till framtiden på samma sätt som gjordes i samband med varvsnedläggningarna i Göteborg. Detta i motsats till de sociala katastrofer som inträffade i exempelvis Liverpool och Glasgow. Ur denna aspekt vore det därmed intressant att veta vad den svenska regeringen faktiskt tänker göra och om samtal faktiskt pågår eller inte.

Intressant?
Borgarmedia: VA1, VA2, AV, DI, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • per edvin backman

    Det förfaller som en korrekt analys av Saab och bensinbilismen. Att använda Trollhättan som ett pilotprojekt för omställning verkar också vettigt. Förhoppningsvis är det vad regeringen vill. Om Saab går i konkurs kan skattebetalarna köpa det billigt och därefter använda produktionsapparaten till små elfordon. Ännu viktigare är att skapa en laddare d.v.s. ett minikraftverk som går på förnyelsebara energikällor. Förslagsvis en kombination av vind, solel, solvärme, bioenergi med en stirlingmotor som hjärta. Att hitta en alternativ produkt för Saab torde vara avgörande för hur utgången blir. Givetvis ligger framtiden i alternativenergi och Västra götaland har alla förutsättningar i världen att kunna göra en omställning i den riktningen.

    Konstruktiva hälsningar
    peb