Diskussionen påminner om den efter Göteborg 2001

Debatten inom vänstern efter de autonomas våldsamheter i samband med en mycket fredlig massdemonstration i Malmö har fått diskussionens vågor att gå höga inom delar vänstern. Det är precis samma argument som efter Göteborg 2001 som återkommer. Den falang, i detta fall exempelvis Göran Greider (nja, inte riktigt!) och SSU:s Jytte Guteland, en del gammalvänster (i allmänhet exmaoister eller medlemmar i KP) som vill att man ska utesluta de autonoma ur demonstrationerna. En annan falang, vänstertrotskister och mer frihetlig vänster som menar detta vore kontraproduktivt.

Jag hör till den senare gruppen och mitt ställningstagande är byggt på erfarenheter från Göteborg 2001 och därefter. Jag har hela tiden varit mot uteslutning av vissa vänstergrupper då jag tror på samtalet, dialogen som metod.

Att då utesluta (formellt lämnade de autonoma självmant då de inte ville skriva på om icke-våld, men det är inte så enkelt) någon är motsatsen och detta var vad som faktiskt hände i förberedelserna inför Stoppa Matchen i Malmö. Utan att man egentligen förstod konsekvensen av detta. Konsekvenserna av att dialogen med de autonoma bröts var att man inte kunde utverka någar utfästelser från dessa om att de skulle följa demonstrationens riktlinjer. Följden var att man fick ett block av omkring 100 maskerade personer i tåget med en egen agenda. En agenda som man inte kunde påverka då det inte längre fanns ett samtal.

Att totalt utesluta dem i framtiden kan inte hindra dem från att dyka upp i tågen. Det finns alltså ingen vett och sans i ett sådant förslag. Det är ett icke-fungerande förslag. Inte ens om det vore så att de inte var med skulle det vara konstruktivt. Låt oss säga att de autonoma hade haft en egen demo med 500 deltagare i (så många var det i blocket av autonoma/frihetliga/anarkister) och denna hade angripit polisen. Då hade den stora demonstrationen likförbannat fått skulden för detta. Dessutom hade skadegörelsen i Malmö, bråken, polisskador, aktivistskador och annat varit betydligt mer omfattande än vad som nu blev fallet (det blev i stort sett ingenting).

Slutsatsen är att det bästa är att de autonoma inkluderas i det gemensamma. Det är så riskerna och skadorna minimeras. Erfarenheterna efter Göteborg 2001 visar att det är det bästa. Så har vi agerat i Göteborg på samma gång som vi agerat för att få polisen att ändra beteende. Numera uppträder polisen på ett annat sätt, ett sätt som är mer återhållsamt och betydligt mindre provocerande för oss inom vänstern. Malmöpolisen har börjat använda sig av liknande metoder, men ännu inte nått lika lång som Göteborgspolisen. I Göteborg har vi uppnått en situation där bråk är mycket sällsynt, för att inte säga obefintligt. Det beror dels på hur vi valt att inkludera de autonoma i olika demonstrationer, dels på hur polisen agerar.

En förutsättning för att det ska utvecklas på samma sätt i Malmö och Stockholm är att polisen där förändrar sitt arbetssätt i samma riktning som i Göteborg. I Malmö känns det som om detta är på väg, men i Stockholm känns det långt borta, även om stockholmspoliserna vid Malmö Stadion i lördags agerade helt enligt regelboken vid SPT.

Dessutom är en förutsättning av vi inom resten av vänstern upprätthåller en dialog med de autonoma. Det är endast så vi kan påverka dem.

Läs gärna diskussionen efter Göteborg 2001, hos Internationalen, på min sida om Göteborg 2001 och hos SP.

Vill också citera följande stycke ur Socialistiska Partiets uttalande efter Göteborg 2001:

Vår styrka är massorganiseringen, och den genomförs inte i tårgas och stenregn. Samtidigt gör den nya internationella situationen att vi måste vara beredda på att försvara oss – men då på ett disciplinerat, organiserat sätt som har till mål att minimera våldsanvändningen från båda sidor.

Att polisen använder provokatörer för att starta vandalisering borde ge en tankeställare till de grupper och individer som försvarar sabotage som politisk metod. Vi måste brännmärka de sortens handlingar som det de är: angrepp på rörelsen, eftersom de inte skadar det kapital sabotörerna tror sig attackera nämnvärt, samtidigt som de gör att överväldigande delen av arbetarklassen tar avstånd från vår kamp och i förlängningen kanske också från våra mål.

För oss är det en överlevnadsfråga att kunna hantera vandaliseringen. Vi lastar ingen organisation för händelserna på Avenyn, eller för bråken med polisen på torsdagskvällen. Vår uppgift är att föra en dialog med alla som deltar i protester, med mål att minimera våldsanvändningen och stoppa vandaliseringen. Förhoppningsvis är det möjligt att göra genom planering och överenskommelser, men om det inte är det kan vi komma att tvingas konfrontera vandalerna fysiskt.

Att däremot låta brännmärka andra organisationer och utestänga dem från samarbete är att gå för långt. I så fall riskerar vi att isolera en del av de radikaliserade ungdomsgrupperna och på så sätt driva dem allt längre in i ett träsk av konfrontation med maktens hantlangare och symboler. Vi riskerar då en utveckling där en del ungdomar drivs in i skapandet av terroristliknande organisationer.

I det här sammanhanget får vi inte glömma de som inte agerar. Ett stort ansvar för samhällsutvecklingen de senaste kvartsseklet, i korthet ”gången rik till och fattig ifrån”, vilar på det byråkratiska skikt som kontrollerar arbetarrörelsen. De har förvandlat våra fackliga-, sociala-, och politiska organisationer från organ för arbetarklassens kamp mot kapitalet till organisationer som skyddar kapitalet från arbetarklassen.

Majoriteten av arbetarklassen, och den absolut överväldigande majoriteten av de unga, ser inte längre fackföreningar och politiska partier som verktyg för att skapa en bättre värld. I den situationen skapas utrymme för sabotagestrategier och romantiserad individualistisk revolutionism.

För oss ställs i den situationen en dubbel uppgift: å ena sidan måste vi vinna de traditionella massorganisationerna, i första hand fackföreningarna, för en strategi som leder till ett socialistiskt samhälle. En minimiförutsättning för att det ska vara möjligt är just nu att skapa ett tryck från basen som gör det omöjligt för byråkratin att ställa sig utanför protester som den i Göteborg.

Å andra sidan måste vi vinna den nya rörelsen för socialismen, och för en strategi som gör den möjlig.

Intressant?
Bloggat: Röda Berget, Lasse,
Borgarmedia: DN, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

22 Replies to “Diskussionen påminner om den efter Göteborg 2001”

 1. Den autonoma våldsromantiserande rörelsen har återigen bevisat att de inte går att ha i möblerade rum. Det är kristallklart i mina ögon att de autonoma demonstranterna i Malmö inte hade samma agenda som den fredliga demonstrationen; man ville slåss med polisen och med våld skapa så stora rubriker för sin lilla sekt som möjligt.

  Hur skulle den målsättningen förenas med den motsatta målsättningen att genomföra en fredlig demonstration där allt fokus sattes på budskapet, kritiken mot matchen och kritiken av Israel? Att reflexmässigt skylla våldsdyrkarnas framfart på polisen känns som att knyta an till det absolut värsta i vänsterns retorik. Vad jag förstått så var polisen i Malmö återhållsam och defensiv. Men även om de hade varit aggressiva så hade det inte rättfärdigat att trasha en fredlig manifestation. De som får lida för anarkisternas idioti, och den se-mellan-fingrarna-med-det-mesta-mentalitet som du redogör för här är i slutändan de som demonstrationen solidariserade sig med.

 2. Staffan: Jag börjar bli trött på okunniga kommentarer utan eftertanke.

  Under ESF, när min taktik tillämpades (den stora demonstrationen, som jag var säkerhetsanvarig för) och i Göteborg där den alltid tillämpas förekom respektive förekommer inget våld.

  När andra typer av taktik tillämpas så går det inte lika bra.

  Frågan är om vi då ska göra som du föreslår, använda oss mer av det som bevisligen inte fungerar eller göra som jag anser, använda det som bevisat fungerar.

  Min uppfattning är klar, vi ska använda det som enligt erfarenhet fungerar bra, dvs det jag föreslår och argumenterar för, baserat på den erfarenhet som finns.

 3. De falangerna är lika nyttiga idioter som AFA då de skiftar fokus från sakfrågan och sätter igång drevet.

 4. På sista kommittemötet så ville SAP, KP och palestinierna ha en hårdare linje mot de autonoma. Men detta röstades ned av SP. PS, V, SKP-Riktpunkt med flera. Problemet är trotskisternas totala undfallenhet gentemot de autonoma.
  AFA och hela den kulturen måste isoleras och inget annat. Det går inte dalta med överklassungarna i AFA. Jannis (Stockholm) från KKE är helt fel ute när han försvarar AFA. De kommer bara att ställa till med provokation på provokation. KKE i Grekland är väldig hårda när anarkister försöker ta över demonstrationer.

 5. Jaan: Du är bara ytterligare en av de patetiska figurer som inte vet vad du pratar om.

  I verkligheten kan man inte göra som du säger.

  Som jag skrivit tidgare. Det finns positiva exempel att titta på. Hur det fungerar i Göteborg och hur det fungerade under stora demon udner ESF. Inget våld och det är för att man följer/följde den linje jag föreslår.

  Skulle man följa din linje skulle det stadigt bli värre och värre. Nu blir det istället stadigt bättre och bättre.

  KKE är verkligen inget bar exempel. Där kan vi snacka om odemokratiska stalinister som förtrycker politiska riktningar som inte hyllar Stalin och dennes repressiva metoder. Dumheter att de skulle vara något som helst föredöme.

 6. Anders låt oss anta att 500 nazister kommer och klär sig som ”vettigt folk”..och plötsligt tar över och börjar skapa kaos..hur ska man kunna förbjuda dessa från att delta? Jag vet inte hur demosntrationerna ser ut då jag inte deltagit i någon på år och dagar, men jag vet att svenskarna är lite för ”mesiga” och de ogillar grupper som AFA och nazihuliganerna. Det här som hände, ledde till att folk nu tar avstånd från vänstern och från palestinierna. Samma metoder användes av högern på tidig 1900 tal och ledde till att drägg som hitler fick makten.

  Jag tror, att man måste försöka hitta en lösning på AFAs bråkande. För det har lett till att media och högern koncentrerar sig på ”våldsamma araber och vänsterfolk” och det glöms bort de tusentals som dig och andra, som demoönstrerade fredligt och som ville framföra ett budskap.

 7. Vad är viktigast, att stödja palestinierna eller att dalta med personer som varken är vänster eller beredda att ta några sakliga diskussioner? AFA har uppträtt som provokatörer. Hade det inte varit möjligt för demonstrationsledningen att säga att inga maskerade personer tolererades i tåget, och sedan bett polisen om hjälp att bli av med kravallmakarna om de ändå försökt ta sig in i demonstrationen? Om det nu är så fruktansvärt stalinistiskt att göra på det sättet är det väl bara ett tecken på att stalinismen har sina positiva sidor? Du har ofta bra synpunkter, men ibland kommer det lägen när jag tycker att trotskister blir snudd på obegripliga!

 8. Anders, du nämnde i ett tidigare inlägg att de nynazister från Blekinge som ‘hotat’ med att delta i stoppa matchen-demon skulle avlägsnats ifall de dök upp. Jag frågar igen: varför skall (kan?) denna grupp behandlas olika från AFA? Deras medverkan i demonstrationer har ju exakt samma effekt i det att all uppmärksamhet fokuseras på våldet istället för det egentliga budskapet som framförs.

 9. Jag förstår bara inte motsättningen mellan att stödja den palestinska kampen och solidaritetsrörelsen och samtidigt verka för ett bättre samarbete med de autonoma.

  Det Anders är ute efter är att förklara ”hur det är” inte ”hur de borde vara”. Ni måste lära er att skilja på detta.

  Sen måste folk också lära sig att skilja på den reflexmässiga känslan ”AFA bråkar, isolera AFA” och en analys av varför saker och ting ser ut som de gör. Allting är ett resultat av nånting och allting är inte alltid som det ser ut, för att bli lite filosofisk så här på kvällskvisten.

 10. Personligen hade jag önskat att alla 6000 stormat hallen och satt stopp för matchen, för var det inte det som var parollen?

  Det fanns ett hundra som försökte, otaktiskt och kanske för affektivt…

  Dock är det mest intressanta i sammanhanget att AFA är nog vår nya integrations-nätverk med tanke på antalet rosengårds ungdomar som hakade på ”medellklassungarna” i det svarta blocket.

 11. Hej Anders! Du verkar ha gjort ett bra jobb i Gbg men måste nog komma ner från dina höga hästar ibland. Din rapportering om stoppa matchennätverket är byggd på felaktiga grunder. Du bör kontakta dina partikamrater i samarbetet innan du går ut och så så oerhört självgod som du nu är. Om du hade kollat lite noggrannare med dina källor hade du fått reda på att några grupper inte uteslutits utan själva drivit på en splittring för att därefter själva lämna. Kolla själv med NE.

 12. Jag vet inte vem Mikael Wallgren är men i ett blogonläg på Jinges sida säger han följande:
  ”Okej, om jag ska pröva ett mer seriöst inlägg‚Ķ Det här om något är beviset att man måste börja behandla reaktionens nyttiga idioter på det sätt som de förtjänar. Problemet är att det gäller att få alla att förstå detta. Finns alldeles för mycket av ‚Äúlåt tusen blommor blomma‚Äù, en förståelse för de autonoma som är direkt skadligt.

  Rakast och tydligast är KP (Kommunistiska partiet) som brukar vara de mest disciplinerade. Vänsterpartiet med kringorganisationer är stabila, även om de inte är så hierarkiska som KP. Genom den bristande centralstyrningen och att (v)i är större finns det ibland lokalt en acceptans för huliganism som inte är hälsosam. Det stora problemet är dock trotskisterna, framförallt då RS, som om de inte själva leder väg för jävulskapen (som under EU-toppmötet i Göteborg) ofta, tillsammans med sina mer vettiga kusiner i SP, agerar försvarsadvokat åt vandalerna.

  Så länge det finns ett mellanläger (som främst består av trotskisterna, men också i vissa fall av olika solidaritets- och kulturföreningar) så är det svårt att få den enighet mot de autonoma som behövs.”
  Kloka ord från en vänsterpartist.

 13. Olof, jag vet att de lämnade själva. Skrev helt enkelt fel där. Men effekten var den samma. Jag har pratat med mina kamrater. Det är ju liksom så att vi har en intern diskussion också. Det förändrar inte min inställning. (Har justerat texten med hänvisning till ett resonemang jag tidigare fört om detta med att de lämnade)

  Jag anser inte heller att ni i demonstrationsledningen gjorde några allvarliga fel, men några mindre. Inte bär ni heller något ansvar för de autonomas agerande.

  Inte heller anser jag att polisen gjorde några sådana fel att de kan sägas bära något ansvar för de autonomas agerande.

  Ansvaret för våldsutövningen är alltså helt och hållet de autonomas.

 14. Daniel, om nazister. Om de dykt upp och varit identifierbara hade de kunnat köras bort, med våld om nödvändigt. Därför att hela demonstrationen i övrigt hade stött detta.

  Och rent allmänt: Styrkeförhållandena i dagens vänster är till anarkisternas/De autonomas fördel. Så är det bara. De flesta av dem är inte våldsamms, men ogillar polisen. Om vi säger att det var 500 autonoma/anarkister i tåget i lördags så var det på sin höjd 30 trotskister (RS och SP), kanske 150 från KP. Hur många det var från sossar och vänsterpartiet vet jag inte. Men jag tvivlar på att de skulle gjort nån nytta vid ett försök att utestänga de autonoma från tåget. Som ni inser så går det inte att agera mot de autonoma på ett kraftfullt sätt med sådana styrkeförhållanden. Det är helt enkelt ogörligt.

  Man kan önska det vore vi trotskister som var 500 och anarkisterna 20. Så är det i Frankrike, men tyvärr inte i Sverige. Man måste agera utifrån verkligheten, inte utifrån önsketänkande.

 15. ”överklassungarna i AFA”

  Nu uttalar du dig om saker du uppenbarligen inte vet ett skit om.

 16. Tack Jean.

  Anders S: Helt rätt att styrkeförhållandena IDAG är till anarkoblockets fördel. Det skulle bli en försvagning om man avstod från att samarbeta med dem (och helst med RS också, eftersom de i mångt och mycket beter sig som de autonoma). Samtidigt så är det uppenbart att något måste göras. Gång på gång förstör dessa möten, demonstrationer och liknande.

  Kan det möjligen vara så att vi måste gå igenom en period med försvagade demonstrationer för att nå målet: större demonstrationer med ”vanliga” svenssons med i tåget?

  Sedan så måste jag nog hålla med Olof H: Dina höga hästar är liiite irriterande. Du är inte den enda människan i världen som arrangerat demonstrationer, både lyckade och mindre lyckade. Jag säger hellre KKE/R-are som må hända vore lite otrevliga om de fick den politiska makten, men å andra sidan kan man lita på vad de säger. Detta jämfört med t.ex, Offensiv som på förberedelsemötena kan säga ”Nej, inga partiflaggor” och nästa dag säga ”Men vi kan ju inte ta ansvar för våra medlemmar”. Eh- jo.

  Dessutom är deras linje i Israelfrågan problematisk.

  När det gäller GBG 2001 så går det även där att peka ut RS som delansvariga för kaoset. Att säga att ingen organisation går att anklaga är enligt mig fel.

  (ja, jag har bott i Umeå förlänge. Därav mitt fokus på RS)

 17. När det gäller Göteborg 2001 har jag mycket tydligt kritiserat RS och deras agerande (i min dagbok, i rapporter och debattartiklar). De är i mitt tycke inte ett lika stort problem som de autonoma idag.

  Eftersom vi inte kan stänga ute folk från den autonoma miljön från demonstrationer är det agerandet inte ett alternativ.

  Det är klart att mängder med människro ordnar bra demontsrationer. Men det finns bara ett fåtal aktiva vänstermänniskor som polisen i hela Sverige lyssnar på. Samtliga dessa personer finns i Göteborg. En av dem är jag (aktiv i SP), en annan är Gerd_P (aktiv i flyktingpolitiken) och en tredje är Bengt Frejd (aktiv i KP) (fast i hans fall är det mest polisen i Göteborg). Samtliga var aktiva i Göteborg 2001 och efterspelet därefter.

  Jag arbetar alltså främst med att påverka och förändra den svenska polisen. Där finns mycket att göra och polisens förändring i Göteborg är faktiskt det avgörande för den positiva utvecklingen i staden när det gäller dessa frågor. Och den är i mycket ett resultat av SP:s arbete (Där jag är drivande).

  Förändrar polisen gör vi genom dialog, politiska kampanjer, krav, avslöjanden. Förändrar de autonoma och deras relativa styrka gör vi genom dialog, politiska diskussioner, krav och genom att vi andra växer.

 18. Anders,

  jag håller helt och hållet med dig. I många fall har en del av de autonoma agerat oacceptabelt, men lösningen är en dialog. Jag demonstrerade själv i den stora demon under ESF. Stöket man pratade om pågick mest under Reclaim, av enstaka rötägg, dessa går att räkna på händernas 10 fingrar. Jag såg själv de autonomas tåg, de folkfestade precis som alla andra under den fredliga och helt underbart karismatiska demon! Så går en lyckad demo till.

Kommentarer inaktiverade.