Var finns antisemitismen? Vem är rasist?

Det vet vi ganska bra då det finns en undersökning om intolerans bland ungdomar gjord av BRÅ och Forum för Levande Historia (FFLH). Det är möjligt att siffrorna blir lite annorlunda bland äldre, men förmodligen är tendenserna precis de samma. Det man undersökt är förekomsten av antisemitism, islamofobi, homofobi och invandrarfientlighet. Sedan har man också ställt det hela i förhållande till politisk hemvist, klass, utbildning, ursprung, kön osv.

När det gäller islamofobi kan man då konstatera att pojkar är mer islamofobiska än flickor, elever i yrkesförberedande program och individuella programmet är mer islamofobiska än elever i andra program, det finns högre andel islamofober i Södra Götaland (inkluderar Skåne) än i resten av landet, helvenskar är mindre islamofoba än ungdomar med utländsk härstamning, arbetare och småborgare (hantverkare, bönder etc) är mer islamofoba än akademiker och överklass, judar är mindre islamofoba än kristna men mest islamofoba är ateister om vi ser det i förhållande till tro. Rent generellt hänger islamofobi mycket starkt samman med klasstillhörighet enligt rapporten.

För antisemitism gäller i princip samma sak som för islamofobi, utom när vi kommer till religion. Muslimer tenderar till att vara mer antisemitiska än kristna och ateister. Dessutom finns en större andel antisemiter i Västsverige än i andra delar av landet och det finns i stort sett ingen skillnad mellan helsvenskar och barn till invandrare. Bland de sistnämnda är det ungdomar från Sydeuropa som sticker av med högre andel antisemiter än exempelvis utomeuropeer.

Även för homofobi är mönstret detsamma, barn till arbetare och småborgare är oftare homofoba, De punkter där det skiljer sig från islamofobi och antisemitism är att barn till invandrare är mer homofoba och muslimer är mer homofoba än andra religiösa grupper, med ateister som god tvåa. Flickor är i mindre utsträckning homofoba än de är islamofoba eller antisemitiska, för pojkar är det omvänt, de är mer homofoba än islamofoba och antisemitiska.

Naär det gäller politisk tillhörighet så är det en klar och tydlig tendens, att ju mer åt höger man har sina politiska åsikter, ju mer intolerant är man. Det gäller islamofobi och antisemitism såväl som homofobi. Och de tre högerextrema grupperna i undersökningen, ND, NSF och SD uppvisar i stort sett likadan siffror när det gäller intoleransen. Detta är något som de sionister och andra som tillåter Sverigedemokrater i sina demonstrationståg och vid sina manifestationer borde fundera lite över. Därefter följer moderaterna och kristdemokraterna med övriga borgerliga partier (inklusive socialdemokraterna) ytterligare en bit längre ner på intoleransskalan. Minst intoleranta på alla sätt är extremvänstern.

Så den typiske svenska rasisten (antisemiten, homfoben, islamofoben) skulle kunna beskrivas som en pojke/man varande från arbetarklassen eller småborgerskapet (hantverkare och bönder), med låg utbildning, utan religiös anknytning, hemmahörande i Skåne och med sympatier för Sverigedemokraterna eller något annat högerextremt parti.

Medan den typiskt tolerante svensken är en flicka/kvinna med en invandrad förälder och tillhörande medelklassen samt bosatt i en norrländsk stad. Troligtvis är hon också troende och sympatiserar med vänstern samt har en hög utbildning.

Det finns alltså inte mycket fog och inte några som helst bevis för diverse borgares ylanden om antisemitism och intolerans inom extremvänstern.

Intressant?
Bloggat: Roya,
Borgarmedia om närliggande ämnen: SVD1, 2, 3, SDS1, 2, DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

8 Replies to “Var finns antisemitismen? Vem är rasist?”

 1. En väldigt mångtydig undersökning. Sedan är ju borgarnas prat om antisemitism ett retoriskt propagandagrepp för att hipp som happ byta ämne. Idealsvensken låter som en väldigt charmig person!

 2. Problemet har väl egentligen aldrig varit att vänsteraktivister skulle vara intoleranta mot andra av egen kraft. Den kritik som varit seriöst menad har väl handlat om att vänstern då och då allierar sig med otrevliga krafter, ibland på grund av principer som du diskuterat här tidigare (om att man inte enkelt kan stänga ute folk vid demonstrationer, et cetera).

  Om man tar det här antiisraeliska demonstrerandet i Malmö nu senast som exempel, så var ju merparten av de som demonstrerade inte på något vis antisemiter. Däremot fanns det ju enligt filmklipp som cirkulerat och även funnits med på SVT antisemiter i demonstrationsleden, som skanderade diverse tvivelaktiga ramsor och tågade under olika militanta organisationers banér. Dem bör man ju rimligtvis konfrontera och tillrättavisa, men hur man skall göra det kan inte jag svara på.

  Det handlar ju givetvis om en extrem minoritet, men som debattklimatet är nu så kommer den nog att förstöra vänsterns renommé, så länge den inte motas bort från demonstrationerna på något vis.

 3. Gustav H: man kan inte se allt. Det är omöjligt i en folkmass på fler atusen. Det går helt enkelt inte. En praktisk omöjlighet helt enkelt.

  Och, jo Gudmundson, Neuding och andra har just anklagat vänstern för att vara antisemiter. Vilket ju är dumheter.

  Att anklaga en större grupp för vad nån eller några få gör är dessutom idotiskt. Fotbollsklubbarna och fotbollspubliken är ju inte våldshuliganer och nazister bara för att detta finns bland fotbollshuliganerna.

  Dessutom har såväl sionsiter, judiska församlingar, folkpartister, förtegarföreningar osv demonstrerat tillsammans med nazister (just dessa har inte judarna demonstrerat med) och rasister. Många gånger. Något som inte direkt gör dem till rasister själva.

 4. Intressant undersökning! Förutom att jag undrar hur undersökningen har genomförts och hur urvalsgruppen ser ut (det kanske står i rapporten?) så är det ju fantastiskt att undersökningen bekräftar alla mina fördomar om högern. Det är på tiden att ”bevis” läggs fram som talar för att det är vi på vänsterkanten som alltid stått upp för jämlikhet och jämställdhet. Det är dock tråkigt att det kommer fram att arbetare är så intoleranta när man är själv invandrare och tror på arbetarnas övertagande av produktionsmedlen. Hur ska vi kunna enas mot den gemensamma fienden när det ser ut såhär?

  Det är dessutom ganska kul att beskrivningen över ”typiskt tolerante svensken” passar nästan exakt in på mig. Skönt att veta liksom.

Kommentarer inaktiverade.