EU-direktiv i otakt med tiden

EU vill förlänga den tid ett verk har skydd, man vill förlänga upphovsrätten, det som i EU.s förslag kallas inspelningsrätten. Det är ett bakåtsträvande och reaktionärt förlag som troligen kommer att få negativa resultat för en del kultur. Fritt utbyte av tankar , strofer, låtar, ideer osv är grundläggande för att kulturen i ett samhälle ska kunna utvecklas och vara dynamiskt.

Det finns faktiskt ingen anledning att långt i efterhand betala för inspelningar av musik som knppat någon längre vet vem som gjorde elelr inte gjorde. Det gynnar inte nya artister, utan snarare missgynnar det dem, bl.a. på grund av att gammalt material som kan ge inspiration hmnar i arkiv och glöms bort för all evighet, då ingen vågar spela det eller använda det för risken att någon ska komma och kräva pengar.

De flesta experter som uttalat sig i frågan är också mycket kritiska till förslaget:

Men kritikerna är många. Anders Olin, rättssakskunnig på justitiedepartementet, har i ett uttalande till Sveriges Radio sagt att en förlängd upphovsrätt inte automatiskt kommer att förbättra läget för de mest utsatta artisterna.

[…]

– Jag tror inte att det kommer att bidra till ökat skapande bland unga konstnärer. Jag tycker det finns en obesvarad fråga i debatten. Varför skulle man jobba fram ett avtal som inte har legitimitet hos folket? säger Eva Hemmungs Wirthén som är docent vid Uppsala universitet.

[…]

Även Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, är kritisk. Hon svarar bestämt nej på frågan om det ändå inte finns något gott att plocka ut förslaget.

– Jag tycker det är ett vansinnigt förslag som bara medför ökade kostnader för användarna. Det har förts en argumentation om att detta inte skulle kosta mer, men det är klart det gör. Alla som betalar för musik – hotell, restauranger och alla andra – de får ju betala i ytterligare 45 år, säger Marianne Levin

[…]

Vem blir förlorare om skyddstiden inte förlängs?

– Jag kan inte se någon. Anhöriga får ju inget om det inte handlar om superartister. Det finns inga artister som kan leva på de här pengarna – det är verkligen nålpengar för de framförande artisterna. Utan här handlar det ju om bolagen. Producenterna. Men de behöver väl kompensera för nedladdningen, säger Marianne Levin med ett skratt.

Roger Wallis är professor emeritus vid KTH, kompositör och tidigare mångårig medlem i Stims styrelse. Han sågar lagförslaget, som enligt honom suddar ut skillnaden mellan upphovsrätt ”som intellektuellt begrepp” och den faktiska produkten – den inspelade musiken.

Att hans idéer som kompositör ska fredas länge tycker han är naturligt. Men en grammofonskiva, säger han, det är ju en vanlig produkt. Den kan skyddas av vanlig patentlag men inte mer, anser Roger Wallis.

Hårda restriktioner gör det väldigt svårt för andra att förbättra och göra om saker och ting, säger han.

– Tanken är att man ska ge pengar till dessa stackars studiemusiker som för länge, länge sedan spelade in verk, alltså för 50 år sedan. Men i de allra flesta länder tror jag inte det finns något register över huvud taget över vem som gjorde vad. Sverige är kanske ett undantag.

Han tror att förlängd skyddstid riskerar att strypa flödet från de rika arkiv som finns, och nämner BBC och Sveriges Radio som exempel. Arkiven borde göras mer tillgängliga för folket, tycker Roger Wallis.

Marianne Levin säger en viktig ska. Det här förslaget från EU handlar inte om att artisterna ska skyddas utan om att storbolagen i musikindustrin ska gynnas. EU agerar som storbolagens förlängda arm och det är på det sättet EU agerar i de flesta frågor och ett av de verkligts stora problemen med EU. Det är liksom inbyggt i EU att kapitalismen och storkapitalisterna ska fösvraras till vilket pris som helst. Därför är det intressant attdet numer finns ett europeiskt politiskt alternativ som ifrågasätter detta. Ett alternativ lett av franska NPA, med grupper som stöder samma plattform över hela Europa (en helt färdig plattform ska antas på möte i Strasbourg den 3 april).

I slutändan är det förstså så att förslaget, som står i motsättning till den tekniska utvecklingen i samhället kommer att innebär att brottsligheten på detta område ökar. Förslaget har ingen som helst acceptans inom befolkningen i Europa och den typen av lagstiftning leder ofelbart till ett ökande förakt för lagar rent generellt, ett ökat motstånd mot EU och andra gemensamma lösningar. Kort sagt en negativ utveckling för samhället som kan leda rakt åt helvete.

Intressant?
Bloggat: Troberg,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, SVD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “EU-direktiv i otakt med tiden”

  1. EU-direktivet styrs med all säkerhet av lobbyister. Det blir också klart att de först och främst värnar om bolagens ”rätt” till maximala profiter, snarare än folkets rätt till lättåtkomlig kultur.

Kommentarer inaktiverade.