Försämrad sjukvård för fattiga

Vårdvalets resultat i Stockholm är glasklart det har inneburit att rika och välmående människor gynnats på fattigas bekostnad:

Samtidigt som valfrihetsreformen gett länets invånare 28 nya vårdmottagningar, visade det sig snabbt att det nya ersättningssystemet hade vinnare och förlorare. Länets socialt utsatta områden drabbades hårt, när ersättningen betalades ut enligt principen lika för alla. Mot den bakgrunden lovade den politiska majoriteten i landstinget justeringar under 2009. Tolkersättningen höjdes därför från den 1 februari med 50 procent, för att kompensera vårdcentralerna för tolkade besök. En justering i åldersersättningen gjordes också.

De nya mottagningarna gjorde att det blev fler vårdcentraler i mer privilegierade områden där medelklass och överklass bor. I fattiga förorter med svårare vårdfall öppnade i stort sett inga nya privata vårdinrättningar alls. För där blir vinsterna inte lika stora. Förändringen av betalningengssystemet där alla patienter ersattes med samma summa missgynnade ytterligare områden med mer svårbehandlade fall dvs de fattiga arbetarförorterna, De försök till kompensation som gjorts har varit totalt otillräckliga.

Den borgerliga politiken missgynnar alltså fattiga och arbetare å det grövsta.

Intressant?
Bloggat: Sjölander, Peter Andersson,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements