Ovanligt att svenskar utsätts för våld

Mindre än en av 10 svenskar utsattes under år 2007 för våld eller hot om våld. Enligt SCB:s undersökning ULF innebär detta en mindre ökningen som skett under de senaste 30 åren, från 5% tll 8% som säger att de blviit utsatta för hot om våld eller våld.

Det kan mycket väl handla om en reell ökning, även om en del andra siffror och undersökningar motsäger detta. Men det kan också visa på en minskad tolerans mot våld och hot om våld. Dvs folk upplever idag fler saker som våld och fler saker som hot om våld. Unersökningen resultat överensstämmer väl med den ökning av anmälningar av brott som också skett under samma period. I det fallet vet vi att ökningen av anmälningar inte motsvarar en verklig ökning av antalet brott när det gäller de flesta brottstyper.

I den yngsta undersökta åldergruppen, 16-24 år, var det vanligare att ha blivit utsatta, men ändå ganska ovanligt. I den gruppen hade 1 av 4 (23%) av de unga männen/pojkarna utsatts för hot om våld eller våld under år 2007. Bland unga kvinnor/flickor är siffrorna betydligt lägre.

Oavsett vad ökningen av antalet människor som angett att de utsatts för hot om våld eller våld beror på så kan man konstatera att Sverige är ett fredligt samhälle där väldigt få faktiskt utsätts för våld eller hot om våld.

Förutom den låga utsattheten för våld kan också konstateras en mängd andra positiva resultat i undersökningen. Allt fler uppger att de har nära vänner och folk umgås ofta med sina nära släktingar. Arbetarklassen mer än andra.

Socialstyrelsens folkhälsorapport menar dock samtidigt att allt fler unga mår psykiskt dåligt, men det viktigaste i den rapporten är förstås att det svenska folket som helhet blir allt friskare och lever allt längre. Samt att de sociala skillnaderna är avgörande för överlevnad i vissa sjukdomar och för sjukdomsfrekvensen. Det bästa som kan göras för en bättre folkhälsa är därför förmodligen ett avskaffande av klassamhället och social utjämning. Gör det bättre för fattiga och arbetare så blir det svenska folket friskare alltså. En social utjämning innebär förmodligen också en minskning av våldet. För det har ju ökat, eller i alla fall har anmälningarna och upplevelsen av utsatthet för våld ökat i takt med ökade sociala skillnader.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Andreas

  ”Ökade sociala skillnader”, ”ökade klyftor”, blablabla. Och vad är vänsterns medicin? Jo att trycka ner medelklassen. Det är ju oss ni menar med ”rika”, jävla hycklare. Det är fan vi som håller det här samhället uppe.

 • Markus

  Allvarligt, hur kan du tycka att det är ”lite” att var fjärde ung man har blivit utsatt för våld/mottagit hot om våld? En fjärdedel? Det är ju tragiskt på gränsen till katastrof!! Hur kul samhälle är det? Om jag har 10 polare har alltså 2,5 av dem statistiskt sett råkat illa ut. Rimmar illa med ditt snack om att ”Sverige är ett fredligt samhälle där väldigt få faktiskt utsätts för våld eller hot om våld”. Varför undviker du alltid att se sanningen i sådana här frågor? Vad är din agenda? Jag vet att du gillar att hänvisa till att folk skulle vara mer benägna att anmäla våldsbrott numera, men snart borde alla (tillochmed du) ha fått höra sjukhusens verklighetsuppfattning som starkt bestrider detta. Tack för ordet!

 • Gustav H

  Jag fattar inte varför folk som Markus här ovan liksom VILL att det skall vara sämre än det är? Det finns ju massvis med data som pekar på att det endast är ett par typer av brott som ökat, annars är det en minskning eller oförändrat. Motsägande bevisning har antingen varit anekdotisk av typ folk på sjukhus som tycker att det verkar vara fler skadade och extrapolerar det till en ökande trend, eller liknande. Och hur får man isåfall reda på ”sanningen” förresten? Uppenbarligen funkar ju inte den väl underbyggda statistiken som finns, om man vill ha ett utfall annat än det Anders presenterar… 😛

  Däremot tycker jag också att 23% låter som en väldigt hög siffra för just den där gruppen av unga. Det måste väl vara några subgrupper eller liknande som pressar upp procenten?

 • Antagligen är det så. Emos, skins, punkare och andra som sticker ut är mer utsatta för våld än andra.

 • Vad gäller klasskillnader så läste jag i DN häromveckan en kortare text av Staffan Skott (!) där han talade om en ny väldigt uppmärksammad bok i Storbritannien (minns inte titeln) som visar att det finns ett väldigt tydligt samband mellan ekonomisk jämlikhet och en rad positiva effekter från vård till våld, trygghet, folkhälsa o.s.v. På nästan alla punkter så kunde man se att ekonomisk jämlikhet i ett land gjorde saker och ting bättre (välståndet i sig spelade mindre roll), enda undantaget var vad gällde rökning, där kunde man inte hitta någon skillnad mellan mer jämlika och mer ojämlika länder.

  Att det är på det här viset känns inte ett dugg förvånande, det har jag egentligen vetat intuitivt, men det var kul att höra att det kommit ut en ny bok om det med massa statistik o.s.v.

 • Pingback: Pojkar och unga män mest utsatta för våld « Emmausvandrarna()

 • Anders_S

  Jag godkände inte en kommentar på grund av den aggressiva ton det hade. Personen i fråga som ville svara Gustav H får gärna göra det igen, men mindre aggressivt. I övrigt har jag inte godkänt ett inlägg med raistiska attityder i.

  http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

  För övrigt vill jag svara kring 23%. Man kan formulera det så här också, 77% av unga män/pojkar har aldrig blivit utsatta för våld eller hot om våld. En sån siffra i ett val och det är utklassning.

  Jag tror att siffran är gansk korrekt. När jag var ung (komerm ju från lite stökiga förhållanden) så hade nog 100% av den grupp ungdomar jag ingick i utsatts för våld eller hot om våld. Men det var ju knappast en genomsnittlig grupp av ungdomar.

  Sjukhusen statistisk är inget annat än anekodter och hörsägen. Vissa jsukhus för statistik, men en ökning på ett sjukhus gör ingen generell ökning. Plus att det finns brott, våldsbrott som ökat. Våldtäkt är förmodligen ett sådant liskom grova rån. Även om ökningen förmodligen inte är så hög som ökningen av antalet anmälningar.