Ett annat framgångsrikt antikapitalistiskt alternativ

be10anos.jpg I Portugal finns Bloco de Esquerda (BE), ett antikapitalistiskt parti med 14% i opinionsundersökningarna och som redan sitter i Europaparlementet, BE består delvis av Socialistiska Partiets portugisiska systerorganisation. En av medlemmarna i denna är parlamentsledamoten Francisco Louca. Ja han är faktiskt också ordförande i Bloco de Esquerda (Vänsterblocket) och medlem i Fjärde Internationalens ledning. Fjärde Internationalen är den internationella organisation i vilken Socialistiska Partiet ingår.

simbolosc65x65.jpgI en artikel i DN intervjuas Francisco av Henrik Brors (som förresten själv varit medlem i Socialistiska Partiet):

–?Den portugisiska borgarklassen är gammalmodig, säger Väns­terblockets ordförande Francisco Louca.

–?Före revolutionen levde den på inkomsterna från kolonierna och gjorde inget för att modernisera. Efter 1975 återgick allt till det gamla.

[…]

Vänsterblockets Francisco Louca är inte heller intresserad av att ingå i någon vänsterregering. Han menar att Socialdemokraterna står för en kapitalistisk politik.

–?Erfarenheterna av breda rege­ringar som Romano Prodis i Italien har varit mycket negativa. Den folkliga rörelsen har försvagats kraftigt av sådana uppgörelser, säger Louca.

Vänsterblocket i Portugal är bara ett av de nya antikapitalistiska alternativ som skapas på olika håll i Europa. I Frankrike är det NPA (Nya Antikapitalistiska Partiet) med sin populäre talesman Olivier Besancenot och i andra länder finns andra alternativ som Izguierda Anticapitalista i Spanien och Sinistra Critica i Italien. I Sverige görs nu ett mer blygsamt försök att bygga upp en bredare lista inför EU-valet, Arbetarinitiativet.

Intressant?
Bloggat: Röda raketer,
Borgarmedia. DN1, 2, 3, 4, SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det var intressant (även om jag inte hittade just den intervju du citerar ur). Skriv gärna mer om de andra partierna i samarbetet, det polska till exempel.

 • TB

  Man blir lite fundersam vari detta nya alternativ består.

  Tog mig faktiskt tid att titta igenom Socialistiska Partiets mångordiga partiprogram. Inte för att jag blev så väldigt mycket klokare men fick ändå klart för mig att tesen är att både socialdemokrati och kommunismen spårat ut åt vardera hållet.

  Kommunismens urspårning verkar ha skett någon gång i samband med att Stalin kom till makten. Däremot verkar den ryska oktoberrevolutionen (eller statskuppen som jag nog vill kalla den, ty märk väl att tsarväldet redan avpolleterades i februari och att en demokratiseringsprocess var under full gång) verkar vara helt ok. Av detta drar jag slutsatsen att det hela var på banan så länge Lenin var med i leken.

  Det jag, hur jag än vänder och vrider på texten, inte kan förstå är hur den av socialisterna förespråkade planekonomin skiljer sig från den som förespråkas av kommunisterna, och då om man ser det ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Måhända skiljer styrmekanismerna något i den meningen att socialisterna verkar förespråka mer av decentraliserad styrning medan kommunisterna förespråkar en mer centraliserad dito.

  Dock, om planhushållningen verkligen skall kunna reda ut vad behoven är och få en sammanhållen bild kan detta, såvitt jag förstår, inte åstadkommas utan ett betydande mått av centralism.

  Jag får alltså inte det hela att gå ihop utan framhärdar nog i min övertygelse att markandsekonomin (eller kapitalismen om vi så vill) är det enda system som praktiskt visat sig kunna skapa den tillväxt som är en grundförutsättning för välfärdssamhället.

 • Ja, mycket intressant!