Antipiratbyrån använder olagliga metoder?

Det verkar inte bättre än att Antipiratbyrån använder olagliga metoder för att försöka bevisa illegal fildelning, piratkopiering. Något de uppenbarligen ändå inte lyckas gör i det aktuella fallet med filer som de hittat på en privat och stängd ftp-server:

Det finns dock inget stöd i den tekniska bevisningen för att detta har skett. Det enda som framgår är att Svenska Antipiratbyrån på något icke redogjort sätt anslutit sig till en FTP-server och därefter laddat ner ett tiotal filer.

Enligt uppgifter jag fått är denna FTP-server en privat server som kräver både tillstånd att använda och skyddas med lösenord. Därför är påståendet att ”verken tillgängliggjorts för allmänheten” fullständigt felaktigt. Eftersom ingen fildelning till allmänheten har ägt rum saknas därmed grund för ett informationsföreläggande.

[…]

Om inte Antipiratbyrån hade tillstånd från serverns ägare så var handlingen olovlig och därmed kan ett dataintrång ha begåtts av antipiratbyrån. Om så är fallet så återfinns en bra skriftlig bevisning av dataintrånget i den ansökan om informationsföreläggande som advokat Peter Danowsky lämnande in till Solna tingsrätt.

Hade inte IPRED varit mer rättsäkert om det fanns en motpart, ett integritetsombud i rätten som kunnat komma med invändningar och alternativa tolkningar till upphovsrättsindustrin påstådda bevisning?

Jag kan bara hoppas att Solna tingsrätt tar del av detta och gör en helt opartisk bedömning utifrån de fakta som finns och inte förlitar sig på advokat Peter Danowsky ostyrkta påståenden.

Annat än olagligheter är väl inte att vänta från folk som tror att de är poliser. Som inte förstått att de inte är poliser och alltså inte får använda alla de metoder som polisen får använda. Dataintrång är ett brott och det kan mycket väl vara så att Antipiratbyrån gjort sig skyldiga till detta. Det hela illustrerar också den rättsosäkerhet som kommer av att man gett vissa polisiära befogenheter åt privata företag utan att detta är reglerat för att skydda enskildas rättssäkerhet och integritet. Lagstiftarna i riksdagen har skapat ett monster, Ipred-lagen, med total urspårning av rättsamhället som en fullt tänkbar möjlighet som följd. Kanske inte den troligaste men inte helt uteslutet.

Intressant?
Bloggat: Badlands, Kulturbloggen,
Borgarmedia: NM,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements