Hårda straff i skolan hjälper ingen

Precis som i verkliga livet är hårda straff ingen bra uppfostringsmetod. Den hjälper inte personen som har problem, utan det som händer är att problemen sopas under mattan. Det blir inte lika synliga, men finns där ändå. Det är precis så som de hårda straffen i min barndoms skola fungerade. Inte hjälpte de någon, inte hjälpte de ”syndaren”, inte hjälpte det alla andra.

I dagen skola skulle det förmodligen bli än värre konskvenser av avstängningar än när jag var ung misstänker jag. Idag skulle det inte bara vara så att det inte hjälper utan i själva verket kan ett hårt straff vara det som i slutändan verkligen stjälper. Det kan vara droppen som driver den som har problem i händerna på kriminella gäng. I ett sådant läge kan ett sådant val i själva verket framstå som ett vettigt och bra val för den unge person som utsatts för de hårda straffen i skolan.

Den borgerliga politiken fortsätter alltså sitt jobb för att förstöra den svenska skolan med förändringar som går stick i stäv med all pedagogisk forskning och stick i stäv med strävan mot att alla idivider ska fungera självständigt i ett modernt kunskapssamhälle. Omdömena i tidig ålder är en sådan försämring av skolan, det handlar om något som verkligen inte behövs. Speciellt inte som det visat sig att de i praktiken är att betrakta som offentliga handlingar som kan begäras ut av vem som helst. Något som kan leda till missbruk av omdömena, utpressning, mobbning och mycket annat

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, EX, BLT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • fredrik rahm

  När 18år och sitter i fängelse för att denna ej FÖRSTÅR att handlande ger konsekvenser , vad säger Ni då?

  mera pengar och mer skatt?

  nån annan fel?

  bara välja..

 • Anders_S

  fredrik rahm: Att det inte heller hjälper att sätta honom i fängelse. Man lär sig inget av straff. Det krävs andra saker, något som man börjat inse i delar av USA, där man börjat gå ifrån ideologin om hårda straff.
  http://www.zaramis.nu/blog/2009/04/08/brott-och-straff-usa-overger-harda-tag/

 • Daniel

  Om hårdare straff skulle hjälpa så borde USA och Kina tillsammans med Singapore vara mönstersamhällen.
  Men det är det väl bara för folkpartister som låter rottingen vina oavbrutet.

 • fredrik rahm

  snälla du, som vanligt är vänsters syn svart-vit.

  Om man inte fattar konsekvensen av sitt handlande vilket är VANLIGT idag.leder detta till fängelse ganska ofta.

  Har sett allt för många som fritidsledare som lallat sig igenom grundskolan utan REGLER och förståelse för regler, so sed får ett BRUTALT uppvaknande när dom är 15 år (straffmyndig) eller 18 (myndig).

  En enda elev kan ställa till ett helvete för en klass på 35-39 elever, och enligt vänster ”logik” har denna eleven RÄTT att bete sig som hinhåle själv??

 • Jan Björklund förklarade detta mycket bra i P1 i morse. Syftet med avstängningsstraff i skolan är INTE att ”hjälpa” den som bråkar, utan att skydda övriga elever. För att hjälpa problemtyngda elever krävs andra åtgärder, och Björklund klargjorde också att avstängning av våldsamma och hotfulla elever bara är en del i ett paket av åtgärder. Det är inte en antingen-eller-situation där man måste välja mellan att erbjuda stöd och att stänga av dem som har disciplinproblem. Istället ger man skolorna ett nytt och förhoppningsvis mycket effektivt verktyg för att skapa mer ordning och trygghet i skolan. På tiden, säger jag.

  Skall tilläggas att Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen, vilket väl måste anses säga emot ditt påstående att förslaget går ”stick i stäv med all pedagogisk forskning”.

  Det är lätt att dra en parallell till samhället i stort, vi skickar inte folk i fängelse för att i första hand återanpassa dem till ett liv utan kriminalitet – för detta krävs andra åtgärder – utan för att vi som är någorlunda laglydiga ska få leva våra liv i lugn och ro. Det betyder inte att vi inte vill rehabilitera brottslingar.

 • Anders_S

  Wilhelm: Min uppfattning är att det inte skyddar någon. Därför att lektionerna är inte de stora problemen i skolan. Det är en total missuppfattning (det finns mycket material som kan visa det) Mer personal på icke-lektionstid är det som är vsäneltigt för att få en ännu bättre miljö i skolan (Sverige har torts allt bland de bästa skolresultaten i världen och balnd de tryggaste skolömiljöerna). Inga skolskjutningar, inga beväpnade vakter, inga tio meter höga staket osv.

  Fängelse hjälper ju inte på sikt. Det är därför man nu ändrar sig i USA. Vrför ska vi upprepa dumheter som visat sig vara meningslösa och/eller kontrapraouktiva. Du kan önska bäst du vill Wilhelm. Du och Björklund har fel likförbannat. Det visar den forskning och de undersökningar som finns. (Sök på min blogg så hittar ni länkar till undersökningar och fakta om detta)

 • Anders_S

  fredrik rahm: Din syn är svartvit. Odn eller god, Förstå eller inte förstås. Straff eller inte straff. Det är svartvitt. Föär mig handlar det om många olika åtgärder och många olika saker som måste göras för att människor ska kunna uppfotsras bra. Kärlek är a och o för att barna ska bli ansvarstagande vuxna. Straff är motsatsen till kärlek.

  Ingen har påstått att man får bete sig hur som helt. Jag lät inte min barn göra det, inte heller skulle jag acceptera om nmin abrnabarna gjorde det. Men straff är en dålig uppfostringsmetod. Kärlek, samtal, omtanke, respekt osv är en bättre attityd mot barn. Dessutom vet man att det fumnerar bättre om vi vill ha ansvarstagande och välfungerande vuxna.

 • fredrik rahm

  /*Påståenden utan vetenskaplig relevans och källa, borttaget*/ #AS
  Se kommentarsreglerna:

  http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

 • Gustav H

  Jag tror inte att avstängningar och dylikt är något bra, men jag håller med Wilhelm om att man bör ”skydda” övriga elever, eller kanske främst deras chans till inlärning. Jag kan som exempel ta min högstadieskola, där vår väldigt flata lärare i matematik helt undlät att hålla ordning och lät bråkiga elever förstöra sisådär hälften av lektionstimmarna eftersom han aldrig avvisade dem. Vilket högst troligen fick till följda att ett flertal av de i min klass kom till gymnasiet med sämre grunder i ämnet, eftersom vi aldrig hann gå igenom vad vi skulle. Det är fel att det skall vara så.

  Lektionerna kan vara där problemen uppstår lika väl som tiden i skolan i övrigt, beroende på vilka problem man menar. På gymnasiet är inte det jag beskrivit ett problem på samma sätt, men på lägre nivåer borde man oftare t ex avlägsna elever som stör, eftersom man där inte separerat de som trivs och vill lära sig från de som förstör.

 • Anders_S

  Gustav H: Men borde man inte i först hand lösa det problem som gör att någon stör. Och vad är att störa. är det inte istälelt de flata mattelärarna som brode bytas ut. Det är väl snarast de som var problemet i ditt fall. Inte en överaktiv ung pojk.

  Som sagt, jag har gått i en sån skola där man ”visades ut”. Det hade ingen som helst effekt när någon visades ut. Ibland ville vi till och med visas ut och det blev stökigare när någon faktisk lyckade, för då förket också andra att få bli bortkörda från samma tråkiga lektion med samma värdelösa lärare. Byte av lärare kunde dock ha dramatiska effekter.

  naturligtvis kan det funka tillfälligt och i enstaka fall att någon får gå från lektionssalen. men då handlar det om tillvad man får gå? Korridoren? Men det vill man ju i själva verket ofta. Så vad blir då funktionen? En enstaka förbättrad lektion och en elev som på sikt inget får lära sig (för ska man fortsätta ha lektioenr som är lugan, kan ju den aktuella eleven inte vara med). Och utvecklingen blir just den jag hävdade i det ursprungliga inlägget. En utveckling som inte är bra för någon.

 • Gustav H

  Anders: Här handlade det om avsiktligt ”brötande” och var fråga om ett fåtal elever, som allra högst 2-3 samtidigt, som orsakade oreda. Det rörde sig om en liten grupp i klassen. Jag håller med om att byte av lärare vore det bästa, men det näst bästa är att se till att de som är där för att inhämta kunskap kan få vara ifred. Och jag menar inte att det skall hjälpa den som visas ut alls, det skall hjälpa de andra.

  Så länge man inte nivågrupperar, eller på något underligt sätt ”uppträdandegrupperar”, på lägre nivåer är det nödvändigt att kunna göra så. De som vill plugga och lära sig redan i ung ålder skall kunna göra det utan att bli störda. Jag tycker ju egentligen att det är bättre att skapa specialklasser för de som är studiemotiverade, men när det inte görs så måste man faktiskt kunna avvisa de elever som tar upp lärartid med helt meningslöst bråkande och inte med frågor om hjälp i ämnet.

 • Gustav H

  Tillägg efter att jag såg din edit:

  Förstå mig rätt här. Jag tycker att man skall se till att ha specialpedagogik med de elever som har alldeles för mycket problem. Annars får de ju aldrig lära sig något. Men man skall inte offra de andra elevernas värdefulla normala lektionstid för några stökiga barns skull. Det är en rättvisefråga helt enkelt – varför skall en stor grupp lida för en liten undergrupp är problematisk? Det är något du brukar framhålla i andra frågor och jag tycker det borde vara självklart att det gäller även här.

 • Anders_S

  Gustav H: Ditt resonemang är vettigt och vi verkar överens. Men den fråga som då infinenr sigär vad gör vi för att alla ska kunna gå ur skolan och växa upp till ansvarstagande vuxna. Det räcker inte med att vi räddar majoriteten. Vi måste också rädda problemeleverna. Ta hand om dem. Det kan vara vettigt att de får gå i skolor med mer personelal reusrer, eller i klasser med mer resurser än den vanlig skolan kan erbjduda. Men bara straff i form av att få lämna lektionen är destruktivt och meningslöst (räddar vi inte problembarnen, så blir de framtidens problemvuxna med kriminalitet och missbruk).

 • Förslaget är verkligen tragiskt. Det man gör är att skapa ett utanförskap för elever som ”stökar” vilket gör att det är mycket lättare att hamna fel…Bestraffning funkar inte det vet man av forskning utan snarare förstärker man det beteende som man uppmärksammar…forskning visar att positiv förstärkning funkar SAMT bevarar barns självkänsla…
  Men det är klart, går detta förslag igenom så sopar man bort problemet under mattan och de elever som funkar får lugn och ro. Skolan behöver inte heller förändra sitt förhållningsätt då det ju är fel på eleven….
  En upprörd Ironia

 • Jag tar gärna del av underlaget för ditt yttrande gällande att Björklunds förslag ”stick i stäv med all pedagogisk forskning”.

 • Ulla Ekenberg

  Gå in på //sites.google.com/site/barnuppropet/ och läs och stöd Hans-Åke Scherps och Mats Ekholms upprop ”Lagstadga barns rätt att utvecklas med lust i trygghet”.

 • Anders_S

  Tobias. Ovan nämnda adress (av Ulla), vilket nummer som helst av PM eller nån annan pedagogisk tidning. Universitetens hemsidor osv. Finns hur mycket som helst. Jag har dessutom inte påstått att Björklunds förslag är stick i stäv med all pedagogisk forskning.

 • ”Lagstadga barns rätt att utvecklas med lust i trygghet!” tar i och för sig ingen tydlig ställning mot att elever ska kunna stängas av för deras beteende. Man ska dessutom komma ihåg att de få elever som stängs av kommer att ha rätt att få stöd för att ta igen det som har förlorats. I slutänden blir detta ett verktyg för att skapa ordning i klassrummet, och det behövs.

  Jag sätter punkt för mitt deltagande.