Regeringen rustar ned kollektivtrafiken

I en tid när klimathotet hänger över oss som en bödelsyxa så föreslår regeringens utredare av kollektivtrafiken mer privatiseringar och avregleringar. Något som helt riskerar att slå sönder och förstöra även den kollektivtrafik vi idag har. Utredningens förslag innebär att privata företag kommar att ta hand om delar av kollektivtrafiken där profit kan göras och så ska vi med skattbetala olönsamma delar. Det innebär förmodligen nedläggning av mindre trafikerade kollektivtrafiklinjer och med det färre resenärer. Som fyra forskare och trafikexperter skriver i en debattartikel i SVD:

Men att låta marknaden på ett mekaniskt sätt lösa det kommersiella och sedan låta det ”allmänna” ta över det olönsamma riskerar är att slå sönder all regional och sammanhållen kollektivtrafik. Utifrån alarmerande miljörapporter måste vi bygga upp svensk kollektivtrafik. Med utredaren Lundins förslag är risken stor att det istället blir en nedrustning.

Som kollektivtrafikforskare och tjänsteforskare hälsar vi med tillförsikt att svensk kollektivtrafik ska drivas mot en ökad service och kundorientering. Det finns dock skäl till oro mot bakgrund av ovanstående utredning.

En stor risk med Lundins förslag är att det raserar all regional och sammanhållande kollektivtrafik, som vi menar är grunden för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Att bygga ett regelverk utifrån Lundins förslag är att gå fram för fort och leder till fel utveckling av svensk kollektivtrafik.

Förslaget går ut på ett systemskifte i kollektivtrafiken, där marknaden tar hand om de lönsamma delarna och skattebetalarna betalar för det som inte bär sig. Detta förslag tar bort förutsättningarna för det enorma utvecklingsarbete som nu är på gång i alla regioner i Sverige och som har resulterat i ett gemensamt utvecklingsprogram för kollektivtrafiken i Sverige: ”Så kan vi fördubbla kollektivtrafikbranschen tillsammans”.

Visserligen finns det en del brister med de fyra forskarnas artikel också. Man tar Göteborg som ett positivt exempel. Det är faktiskt något malplacerat. Bland stora städer i Sverige är Göteborg den stad som har sämst kollektivtrafik och det satsas mer pengar på ökad bilism än på de flesta håll i Sverige. Det senaste är att en ny biltunnel, Marieholmstunneln, prioriteras framför en förbättrad kollektivtrafik.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements