Svenska domstolar ett skämt

Precis som Sven-Erik Alhem skriver på Newsmill så är diskussionerna om jäv i de svenska domstolarna förödande för trovärdigheten i det svenska rättssystemet. Inte bara utrikes, utan även inrikes. Hur ska man kunna lita på att en rättegång går rätt till när domaren är engagerad på målsägandesidan i rättegången genom sitt medlemskap i en förening till försvar för upphovsrätten som den idag ser ut. En förening där även målsägare och målsägarens representanter är medlemmar.

Men enligt Mårten Schultz så är domaren inte alls medlem i den aktuella föreningen:

Anledningen till misstankarna är att domaren enligt SvD är styrelseledamot i Svenska föreningen för upphovsrätt. Det stämmer i och för sig inte om läser på föreningens hemsida. Där står inte domaren ifråga upptagen som någon ledamot i styrelsen. De allvarligaste beskyllningarna verkar således vara grundade på falska uppgifter.

Men jag misstänker att det snarare är hemsidan som inte är uppdaterad än att SR har fel. Dessutom menar Schultz att medlemskapet i föreningen inte är kontroversiellt. Det är ju bara ”en diskussionsklubb”:

Så här står det om föreningen på hemsidan: ”SFU har i över 50 år fungerat som en mötesplats för kvalificerade upphovsrättsliga diskussioner. Vid föreningens möten framträder t.ex. regelbundet internationella experter på upphovsrätt. Föreningen tar inte själv ställning i rättspoltiska frågor och svara därför inte heller på remisser. Bland medlemmarna finns företrädare för olika rättighetshavargrupper, personer verksamma inom medie- och teknikbolag, akademiskt verksamma personer, advokater, företrädare för utbildnings- och bibliotekssektorn samt andra personer som rent allmänt är intresserade av upphovsrätt.”

Men som Schultz senare skriver själv behöver detta inte spela någon roll. Föreningen är en förening som försvarar nuvarande upphovsrätt och är det då så att bara intressen som vill ha skärpningar i nuvarande upphovsrätt finns med i föreningen är det definitivt en partisk förening och domaren är enligt min mening att anse som jävig.

Advokaten Leif Silbersky är dock, i motsats till Schultz, övertygad om att det hela måste bedömas som så kllat delikatessjäv:

– Jag tycker att domaren borde ha avsagt sig målet. Det är ett klart delikatessjäv, säger advokaten Leif Silbersky till P3 Nyheter.
– Det kan bli aktuellt att ta om rättegången. Men då måste advokaterna ta upp det här omedelbart, säger Leif Silbersky.

”Borde inte tagit uppdraget”

Flera juridiska experter som P3 Nyheter pratat med anser att domaren inte borde ha tagit uppdraget på grund av jävrisken.
Domaren håller inte med:
– Varje gång jag tar ett mål bedömer jag om jag anser mig vara jävig. Det har jag inte bedömt i det här fallet, säger Tomas Norström.

En nämndeman har tidigare tvingats lämna målet av liknande skäl och en av försvararna, Peter Althin kräver ett undanröjande av domen.

För mig visar det återigen på det vansinniga systemet i svenska domstolar, där domarna i princip utser sig själva. För att blir domare så utses man i praktiken av de som redan är det. Rent formellt är det regeringen som gör det, men rent praktiskt blir det domarna vid den aktuella domstolen som tillfrågas om vem de vill ha via Tjänsteförslagsnämnden:

Ordinarie domare utses av regeringen. De högsta domarbefattningarna, (justitie- och regeringsråden, hovrätts- och kammarrättspresidenterna, hovrätts- och kammarrättslagmännen samt vissa andra chefsdomarbefattningar) tillsätts enligt ett särskilt s.k. kallelseförfarande utan att den lediga tjänsten utannonseras eller på annat sätt förklaras ledig. Övriga ordinarie domartjänster ledigförklaras . Efter ett ansökningsförfarande bereds ansökningarna av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämnden ger sedan förslag till regeringen på vilken sökande som bör få anställningen. Regeringen är dock inte bunden av nämndens förslag.

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet är en fristående myndighet som för närvarande består av sju domare, en advokat, två arbetstagarrepresentanter (för JUSEK och ST-domstol) samt generaldirektören för Domstolsverket. Ledamöterna utses av regeringen för en tid av högst tre år.

Domare som utsetts går i princip inte att avsätta, vilket som jag ser det bidrar till problemen med rättsäkerhet i svenska domstolar.Sammantaget är detta ett system som direkt gynnar vänskapskorruption och i förlängningen skapar ett klimat där denna typ av korruption accepteras av domarna så som vi sett i fallet med Tomas Norström, som ju överhuvudtaget inte förstår att hans närhet till centrala figurer på målsägandesidan och hans medlemskap i en förening som verkar för ett bevarande av upphovsrätten utgör ett problem.

Problemet var också tydligt under de mycket politiska rättegångar som ägde rum och de politiska domar som föll efter händelserna i Göteborg 2001. Det var så tydligt att tyska myndigheter besluatde att inte utlämna misstänkta till Sverige utan kräva att rättegångarna skulle äga rum i Tyskland. Något som ledde till friande domar iu Tyskland för mål där motsvarande bevisning i Sverige lett till långa fängelsestraff. Det blev friande i Tyskland för att bevisen inte ansågs hålla.

Det svenska rättsväsendet behöver reformeras. Som det nu är det hela ett skämt ur rättssäkerhetssynpunkt.

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, SVD1, 2, SDS, VG1, 2, DB1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

22 Replies to “Svenska domstolar ett skämt”

 1. Jag är inte det minsta förvånad:det svenska sättet att rekrytera domare garanterar att endast personer med beprövad lydnadsmentalitet kommer i fråga.

 2. Om saken hadde falt i Pirate Bays fav??r, og det i ettertid hadde kommet frem at dommeren var medlem i forening som fremmet fildeling,- Ville han fortsatt ikke blitt sett på som inhabil?

 3. Oyvind,
  då hade sannolikt tunga politiska namn och andra höjdare fördömt domen. Nu tiger de.

 4. Anders_S: Jo jeg er enig i det. Og tviler på at Scultz hadde i dette tilfellet ment: ”själv behöver detta inte spela någon roll”..

 5. Det är inte bara det att domarna utser varandra.
  Det är dessutom upp till varje enskild domare SJÄLV att bedöma om han är jävig i ett mål eller inte!
  Man kan smälla av för mindr -tänk att vara domare¬°

  Som det såg ut på Aktuellt så räknade han kallt med att det skulle gå vägen för honom. Han bad inte ens om ursäkt.

  Maktpositionen stiger åt huvet på en del myndighetspersoner. Sånt kan och måste stoppas med organisatoriska medel.

 6. Apropå domarna efter EU-toppmötet 2001, som Anders_S nämnde, så hände det faktiskt en annorlunda grej vid en av rättegångarna i Tyskland, dit dom svenska polisvittnena då hade åkt för att vittna.

  Den tyske åklagaren blev så arg över svensksnutarnas skitsnack och brist på bevis så han krävde att åtalet skulle läggas ner.
  Alltså, det var ÅKLAGAREN som krävde det!
  Och fick igenom det.

  Starkt ljus över svenskt rättsväsende och svensk poliskår, i detta fallet Krim.

 7. RAMPKORV: Fallet är välkänt. Det går nog att jag fram uppgifterna. Det var ett antal rättegångar om Göteborg 2001 som avgjordes i Tyskland. I det aktuella fallet var det samma ”bevisning” som i ett annat mål som avgjordes i Sverige. I Sverige blev det fängelsestraff, i Tyskland frikännande.

 8. Hej!

  Jag skrev inte att inte Norström var med i föreningen utan bara att han inte var styrelsemedlem!

  M

 9. Domares oavsättlighet är en viktig princip som ska göra dem mindre mottagliga för politiska påtryckningar. Idén kommer från England och infördes efter 1688 eftersom decennierna innan hade varit full av politiska rättegångar där domare som dömde mot regeringen förlorade sina jobb.

  Nu är det så, enligt LRF:s jurist*), att domare i första instans ändå dömer som regeringen vill, eftersom de fortfarande hoppas på befordran. Först i överdomstolarna kan vi hoppas på någotsånär opartiskhet. Om vi nu inte räknar med självklarheten att domare hör till borgerligheten och gärna ser med överseende på den sorts brott som begås där medan de ser strängt på underklassens brott.

  *) Yttrat i samband med en strid min norrländska bondesläkt hade med staten för ett tiotal år sen.

 10. Jan: Det kanske inte ska vara regeringen som tillsätter och framförallt kanske de själva inte ska vara den praktiska instans som tillsätter dem. Dessutom borde de vara avsättbara, men inte av regeringen. För som det nu är bäddar det för vänskapskorruption och maktmissbruk.

 11. RAMPKORV:
  Har en artikel av Erik Wijk som skrivit 4 böcker om det rättsliga som hände efter Gbg2001 (bl. a. ”Göteborgskravallerna och processerna” och ”Orätt”)

  Svenska polisvittnen i tysk fars

  Rättegångarna mot svenska demonstranter under EU-toppmötet i Göteborg tycks ha stannat av, man anser väl att de drygt 60 dömda får vara nog. Däremot fortsätter rättegångarna mot utländska medborgare. I veckan rannsakades en tysk kvinna av en domstol, Amtsgericht Tiergarten, i Berlin. Hon stod åtalad för våldsamt upplopp genom att ha angripit parkerade polisbilar med sparkar och tillhygge.

  Tre svenska polisvittnen agerade enligt praxis i Göteborgsrättegångarna – med vaga, motsägelsefulla och tillrättalagda uttalanden. Denna vittnesfars – som i svenska domstolar förvandlats till tragedi genom att domarna vägrat ifrågasätta polisvittnesmålen – blev i Berlin behandlad just som fars.

  När domaren frågade om inte en 30 sekunders förflyttning till fots utan ögonkontakt gjorde att polisvittnet kunde ha förväxlat gärningsmannen med någon annan, nöjde han sig inte med att vittnet ändrade det till 3 till 4 sekunders förflyttning per motorcykel. Vidare hade domaren försett sig med dokumentation och undrade varför vittnena sa att den anklagade var den enda gråklädda i området när foton visade på ett halvt dussin gråklädda. Etc.

  Farsen slutade med att den tyske åklagaren(!) i sin slutplädering krävde frikännande på grund av undermåliga vittnesmål, en rekommendation som domstolen genast följde.

  Åskådare som följt Göteborgsmål i Sverige säger att bevisläget i Berlin inte skilde sig från de i svenska mål, men att det kändes som att man för första gången varit på en riktig rättegång.

  Frikännandet i Berlin understryker en av de viktigaste lärdomarna från Göteborgsrättegångarna – att det existerar en praxis bland svenska polisvittnen som inte hör hemma i en demokrati och rättsstat. Och vi har fått ytterligare belägg för att Göteborgsdomarna bör omprövas.

  http://www.aftonbladet.se/kultur/article176268.ab

 12. Det är helt korrumperat.
  Domare som t.ex. är kända för att köpa olagliga sextjänster av prostituerade får trots detta sitta kvar på sina jobb.
  Och dom får DESSUTOM fortsätta döma i mål som rör sexköp!

  Inte bara att den här rättegången behöver göras om.

  När det gäller denna delen av rättsväsendet så tycker jag man borde kräva samma som en del av oss kräver gentemot polismakten:
  en oberoende kommitté som utreder ev. oegentligheter hos domstolspersonalen!

  Då kan man därifrån bygga upp ett system av sanktioner mot korruptionen så det går att rensa ut inom t.ex. domarkåren.

 13. Anders: Jag har svårt att se att vänskapskorruption ska kunna bekämpas genom någon som helst konstitutionell finess. Det enda som funkar är att det finns konflikter inom systemet, där en opposition kan utnyttja korruptionsskandaler till att främja sina egna intressen. I brist på detta kan möjligen större offentlighet underlätta.

  Hur hade du för övrigt tänkt organisera det hela? Antingen tillsätter regeringen/det politiska systemet domarna, och då har du ett politiserat rättsväsende som dömer som sittande regering vill. Eller också tillsätts domarna av rättsväsendet självt, och då har du ett system som bygger på vänskapskorruption. Finns det något tredje – inom ramen för möjliga reformer?

Kommentarer inaktiverade.