Loners MC – Canada

Del 21 av 25 i serien Internationella mc-gäng

Loners MC är en 1%-klubb som bildades 1979 i Ontario år 1979. Erbjöds på 1990-talet att bli en del av Hells Angels men tackade nej. Istället anslöt sig det starkare gänget Satan’s Choice gradvis, först gick fyra chapters i Quebec och Ontario över till Outlaws 1977 och sen gick resten över till Hells Angels 2000-2001 och blev dess Ontario-avdelning.

Istället expanderade Loners MC och man har idag chapters (medlemsorganisationer) i andra kanadensiska delstater liksom i USA och i flera europeiska länder, Italien, Portugal och Irland. Det finns dock en annan klubb med samma namn i västra USA. Den ska inte förväxlas med den kanadensiska klubben.

Precis som när det gäller andra nätverk av 1%-klubbar är det osäkert hur mycket dessa klubbar är inblandade i kriminell verksamhet och hur mycket inbördes kontakt man har samt kvaliteten på denna.

Läs mer: Tribe.net, The Rebels, CBC,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

loners.jpg

Series Navigation<< Henchmen MC – en del av ett mcklubbsnätverk i västra USARock Machine MC – Quebec >>
Advertisements