Hamnarbetarstrejker fortsätter i Göteborg

Hamn4:ans val av strejktaktik kan kallas för lågintensiv. Man varslar nu om ytterligare strejk på grund av att hamnen lejt strejkbrytare. Den nya strejken ska bara vara i två timmar den 11 maj:

Göteborg 2009-04-28

Till Göteborgs Hamn AB, Björn A Borg (förvbundsordförande Sv. Hamnarbetarförbundet) samt Medlingsinstitutet

Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4 varslar om stridsåtgärd enligt MBL § 45 mot Göteborgs Hamn AB.

Konfliktens orsak.

Konflikten har sin bakgrund i att Göteborgs Hamn AB i strid mot god sed på svensk arbetsmarknad tagit in strejkbrytare att utföra arbetsuppgifter för vilka avdelningen uttagit medlemmar i strejk (arbetsnedläggelse) enligt varsel av den 6 april innevarande år. Målet med stridsåtgärden är att för framtiden få Göteborgs Hamn AB att acceptera och följa de spelregler som gäller på svensk arbetsmarknad.

Konfliktens omfattning.

Konflikten träder ikraft klockan 07.30 måndagen den 11 maj 2009 och innefattar en timmes total arbetsnedläggelse (av samtliga organisationens medlemmar verksamma i Göteborgs Hamn AB) för varje individ bolaget tagit in som strejkbrytare under konflikten den 20-24 april innevarande år. Under konflikten den 20-24 april valde Göteborgs Hamn att, i strid mot varslade stridsåtgärder, ta in sammanlagt 2 strejkbrytare, att hantera gods och utföra annat arbete som omfattades av stridsåtgärden. Längden på den nu varslade totala arbetsnedläggelsen blir alltså 2 timmar, innebärande att stridsåtgärden upphör klockan 09.30 måndagen den 11 maj 2009.

Konfliktens behörighet.

Beslutet är fattat i fullt samförstånd med berörda medlemmar samt i total enighet med Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse.

Peter Annerback
Ordförande Sv. Hamnarbetarförbundet Avd.4″

På 1:a maj talar en hamnarbetare, Erik Helgesson, på Arbetarinitiativets och Socialistiska Partiets torgmöte på Järntorget klockan 12:00. På mötet kommer också hälsningar från den europeiska antikapitalistiska vänstern att framföras och från klockan 13:00 fortsätterArbetarinitiativets torgmöte, nu i samarbete med Rättvisepartiet Socialisterna. Där ska bl.a. Socialistiska Partiets medlem och f.d. Volvoarbetaren Göte Kildén tala.

Intressant?
Borgarmedia: GT1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Erik

  Även Röd Front har en hamnarbetare som talare i år. Bosse Johansson talar på Kungstorget.

 • Anders_S

  Erik: Det är bra det.

 • TB

  Göteborgs Hamn är ett kommunalt bolag (d.v.s. ett ”socialiserat bolag”). I ett annat inlägg här, om första maj, framgår temat Socialicera – Ja.

  Men även ”socialiserade” bolag hyr alltså in ”strejkbrytare”. Måste därför stilla undra om ”socialisering” då är lösningen på all världens problem. Har en mycket stark känsla av att ett privat bolag i motsvarande situation inte vågat agera på samma sätt.

 • Anders_S

  Statliga eller kommunala företag är inte socialiserade. Med socialiserade företag menar vi företag under arbetarkontroll till skillnad från bara statliga företag. Alla företag i ett kapitalistiskt system agerar dock likadant så det krävs också ett annat samhällssystem.

  Men statliga och kommunala företag är att föredra framför privatägda i många fall. Men det blir en off-topic-diskussion. Så inga mer inlägg om det.

 • Pingback: Strejkande arbetare segrade « rapport från en spånbinge()