Upprop till kamp mot kapitalismens kris och massarbetslöshet – för demokratiska och kämpande fackföreningar

Publicerar här ett upprop från ett antal fackliga företrädare på bland annat Volvo:

Upprop till kamp mot kapitalismens kris och massarbetslöshet – för demokratiska och kämpande fackföreningar

Nu får det vara nog av reträtter och handlingsförlamning. Vi kan inte längre låta oss hunsas av en arrogant högerregering och giriga direktörer och kapitalister som kan gömma sig bakom en oduglig facklig och politisk opposition mot finans- och kvartalskapitalismens djupa kris. Vi vägrar acceptera en ny massarbetslöshet och att det än en gång är de arbetande och de arbetslösa, sjuka och fattiga pensionärer som ska betala för de rikas kris.

Världen står idag inför av en 1930-talsliknande kris samtidigt som växande miljö- och klimatkatastrofer ställer krav på massiva investeringar i energibesparande åtgärder och koldioxidfria energikällor. Då kan vi inte längre godta att storföretagen fortsätter att betala astronomiska löner, bonusar, pensioner och aktieutdelningar till sina direktörer och ägare eller att regeringen sänker skatterna för de rika och utan kontroll pumpar in ofattbara summor i bankkapitalens svarta hål.

Bonusskandalen i AMF Pension är bara toppen av ett isberg, där fackliga ledare alltmer anpassat sin livsstil till de direktörer och politiska karriärister som de dagligen umgås med. Att stödet för både oppositionen i riksdagen och LO-ledningen rasat är en konsekvens av deras kroniska ovilja att ta strid för arbetarintressen, alltifrån a-kassan och kollektivavtalen efter EU:s domstols beslut i Lavaldomen till kampen för jobben. I stället har IF Metall gjort omotiverade reträtter i krisavtalet om sänkta löner, medan LO- och PTK-ledningarna varit villiga att själva beskära förhandlings- och strejkrätten i ett nytt huvudavtal.

Det är därför hög tid för fackföreningsrörelsens medlemmar och de lokala facken att väcka liv i den slumrande arbetarrörelsen och visa vår kollektiva styrka i en massiv proteströrelse mot kapitalismens kris och regeringens och EU:s högerpolitik.

Vi uppmanar alla fackföreningar och förbund:
• att gå ut till aktivt försvar för varje hotat jobb – mot alla massuppsägningar inom såväl industrin som kommuner, landsting och stat;
• att maximal kraft måste sättas bakom kraven att företagen ska vidta andra åtgärder än uppsägningar, att a-kassan återställs fullt ut, att garantier ges till de arbetslösa – inte bankdirektörer, att rättvisa skipas – nej till chefsbonusar, fallskärmar, jättepensioner och fantasilöner, att samhället tar över taktpinnen från den kapitalistiska marknaden.
• att krisen måste bekämpas med krav på massiva statliga investeringar för arbete åt alla och en planerad
klimatomställning av både industrin, bostäderna och transporterna;
• att redan nu – tillsammans med alla som vill delta – förbereda en landsomfattande protestdag mot kapitalismens kris och all högerpolitik för jobben, välfärden och klimatet när riksdagen öppnar den 15 september;
• att välja fackliga ledare på alla nivåer som är beredda att kämpa för och dela sina medlemmars villkor.

Dennis Bäckman, ordförande Pappers avd 86 vid ABB Figeholm,
Harry Rantakyrö, ordförande Gruvtolvan Kiruna,
Tomas Nilsson, ordförande Gruvfyran Malmberget
Dennis Olsson, ordförande grupp 34 Volvos verkstadsklubb Göteborg
Thomas Johansson, ordförande grupp 30 Volvos verkstadsklubb Göteborg
Christer Lindsjö, ordförande grupp 31 Volvos verkstadsklubb Göteborg
Stefan Berg, ordförande klubb Kommunal Blå Stjärnan Göteborg
Kaan Özsan, uppsagd metallarbetare IAC Göteborg
Jannis Konstantis, ordförande Seko klubb 119 Stockholm
Olof Fryklöf, ordförande Seko pendelklubben Stockholm
Peter Boström, ordförande Kommunal klubb Swebus Södertälje
Rose-Marie Johansson, aktiv i Seko klubb 119 Stockholm
Bilbo Göransson, aktiv i Kommunal sektion 28 Stockholm
Marcus Liss, aktiv i Transport avd 5 Stockholm
Masood Punjabi, aktiv i Seko klubb Årsta Post Stockholm
Erik Pettersson, aktiv i Volvos verkstadsklubb Umeå
Gunnar Pettersson, aktiv i Volvos verkstadsklubb Umeå
Jan-Olof Karlsson, vice ordförande i Volvos verkstadsklubb Umeå
Hans Andersson, aktiv i IF Metall Ålö maskiner Umeå
Bahruz Midhat, aktiv i Unionen Silentum Boden
Elisabeth Carlsén, fd textilarbetare Boden
Göte Kilden, fd metallarbetare, Ale
Göran Kärrman, metallarbetare Stockholm
Peter Widén, metallarbetare Volvo CE Eskilstuna
Jan-Erik Gustafsson, aktiv i ST Universitet och högskolor
Robert Lundqvist, aktiv i ST Universitet och högskolor
Per Johansson, aktiv i Vårdförbundet Sundsvall

Intressant?
Borgarmedia: SVD, HD, AB1, 2, GT1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Demonstrera
på 1-maj.

Advertisements
 • Pingback: Därför demonstrerar vi på Första Maj! « Röda Berget()

 • TB

  Sverige är ett litet extremt exportberoende land. Över tiden har industrin varit lyckosom och det finns knappast något annat land av motsvarande storlek som kan visa upp så många företag som blivit internationellt etablerade. Här finns Ericsson, Volvo, Scania, ABB, Atlas Copco för att bara nämna några. Exporten från alla dessa över tiden framgångsrika företag har varit grunden för mycket av utvecklingen i vårt land. Märk väl att samtliga dessa företag byggts upp efter marknadsekonomins principer.

  Nu har vi i världen en djupgående ekonomisk kris vilket sker med vissa mellanrum. Det som då händer är att det givetvis blir problem för våra exportberoende svenska företag vilket i sin tur leder till minskade skatteintäkter och underskott i statens finanser. Ett underskott som inte kommer att betala sig själv. Nationer med stora underskott har ofta stora problem varav en följd är att det är svårt att upprätthålla de funktioner som tillkommer en stat.

  Att i detta läge ropa på ”återställda A-kassor” och massiva statliga investeringar kommer att leda till ofantliga underskott i de statsfinanser som redan idag visar på ett minussaldo. För lång tid kommer staten att förlamas av höga kostnader på statsskuldsräntor som kommer att slå hårt mot statens övriga uppgifter i form av bl.a. vård, utbildning och lag och ordning.

  Varje finansiell kris har en början och ett slut, så även denna. Det som nu gäller för regering och andra att föra en ansvarsfull politik som ger stöd åt de som drabbas av arbetslöshetens gissel men som samtidgt värnar om statsfinanserna. Detta är givetvis en balansgång men oavsett från vilket håll ”lindansaren” faller ned från sin lina kan fallet få katastrofala följder.

  När väl krisen är över kommer de företag som hanterat situationen på ett klokt sätt att stå starkare än före krisen. Dock är det ett misstga att tro att allt kommer att förbli som det varit förekrisen. Vissa företag kommer inte att överleva men dessa kommer som alltid att ersättas av nya. En del gamla branscher kommer att försvinna medan nya kommer till. Detta är historiens gång och så har det varit genom århundrdena. Det är detta som skapar den flexibilitet som i sin tur är grund för hela samhällsutvecklingen.

 • Rikard

  Härligt, äntligen.
  Kör detta nu. Stenhårt. Hur kommer detta att spridas och av vem? Hur kan JAG sprida det?
  Mail och påtryckningar borde gå ut till varenda facklig styrelse, ordförande, förtroendevald i landet. Namnunderskriftslistor upp på varenda anslagstavla i varenda fikarum…osv.
  Sprid detta utanför de redan givna kretsarna nu.

  /R

 • Rikard

  Å andra sidan finns några onödigt provocerande formuleringar (”oduglig facklig opposition”) som gör det onödigt svårt att komma till tals med fackliga ledare från socialdemokratin. Och det behöver vi väl? Ett steg mot en verklig rörelse är värt mer än tusen dräpande formuleringar…

 • Rikard

  Å tredje sidan verkar ju just den formuleringen få medialt genomslag, kikade just på SVT Text. Är det kanske trots allt stormsvalan ni fått till?
  Kom igen.
  Se till att arbetet med att sprida detta verkligen ORGANISERAS nu. Öppna upp en hemsida, knyt och förmedla kontakter. Och tänk på att vill ni ha bred aktivitet kring den 15 september så räcker det inte att koncentrera sig till riksdagen och Stockholm. Parallella aktiviteter måste organiseras runt om i landet, åtminstone i större städer.
  Utnyttja kontakter för att sprida detta bland vänsterpartiets fackliga aktiva.
  Fixa mailinglista/diskussionslista för att uppdatera vad som händer. Och för att folk själva ska kunna bidra.

 • Inte särskilt många ord i detta upprop är osanna. För de som säger att det privata och globala näringslivet fixar jobben talar definitivt inte sanning. Det behövs ett statligt sysselsättningspaket. Någon här pratar om gigantiska underskott – men vad är finanskrisen om inte ett enda astronomiskt underskott – och priset för det heter massarbetslöshet.

  Massarbetslösheten får knappast hjulen att snurra ingen har råd att köpa något.

 • Pingback: 1-maj i Göteborg | Svensson()

 • Pingback:   ArbetarInitiativet ger stöd till fackligt upprop — Mullvaden()

 • Pingback: Ledarskribent på GT stöder de protesterande arbetarna på Volvo | Svensson()

 • Pingback: ArbetarInitiativet ger stöd till fackligt upprop | Dagens Internationalen()

 • Pingback: Protester ger resultat? - Lundby-Wedin lämnar uppdrag | Svensson()

 • Pingback: Gruvarbetarna i Norrbotten sa nej till lönesänkningsavtal | Svensson()

 • Pingback: Det behövs en ny fackföreningsledning | Svensson()

 • Pingback: Toppkandidaterna: ArbetarInitiativet - Christer Lindsjö, bilarbetare | Svensson()