Galloping Goose MC och El Forastero MC

Det handlar om två nära sammanknutna 1%-klubbar i USA. Den äldre av dem är Galloping Goose MC, som räknar sitt grundningsår till 1942. Men enligt deras egen hemsidas historia var man ingen egentlig klubb vid den aktuella tidpunkten:

The singular term, still used today, was because it started as one person and one bike, not as a club. The original ”Galloping Goose” was actually a motorcycle that was owned by Dick Hershberg and the name ”Galloping Goose” and the Running Finger were painted on the gas tank.

Klubb blev man först efter att man återuppstod år 1948. Detta efter att ha legat nere ett år som en följd av händelserna i Hollister 1947. Idag finns klubben spridd i mellanvästern, i södra Kalifornien och i New Orleans. En av lokalorganisationerna i mellanvästern finns i Kansas City, där man sen lång tid tillbaka delar klubblokal och distrikt med El Forastero MC.

El Forastero MC i sin tur grundades 1962 i Sioux City efter att man först frågat Satan’s Slaves i Kalifornien om att bilda ett lokalt chapter i Iowa. Något Satan’s Slaves sade nej till. El Forasteros avdelning i Kansas City grundades något senare av bland annat bikekonstnären David Mann.

Flera medlemmar i El Forastero MC har vid olika tillfällen blivit gripna för narkotikabrott och andra brott och har suttit i fängelse. På samma sätt som Galloping Goose MC finns El Forastero MC i mellanvästern, södra Kalifornien och New Orleans. Totalt har El Forastero bara omkring 100 medlemmar.

Galloping Goose MC var dessutom namnet på en av de klubbar som bildade Hells Angels MC Denmark. 1977 gick fyra klubbar ihop (Iron Skulls MC, Nomads MC, Dirty Angels MC och Galloping Goose MC), från 1978 under ett gemensamt namn, Galloping Goose MC och blev en klubb som aspirerade på att bli en fullvärdig medlemsklubb i Hells Angels. Den danska klubben med namnet Galloping Goose har dock inget annat än namnet gemensamt med den amerikanska. Ett namn som dessutom förekommer i boken Hell’s Angels – a Strange and Terrible Saga, av Hunter S. Thompson, 1966.

Läs mer: Google Books, KCN1, 2, 3, 4, 5, Renegades MC, Wikipedia, Deirkeiler,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

elforasteropatchcoat.jpg

Advertisements