Egypten passar på att slå till mot sin kristna minoritet

Med svininfluensan som vapen och argument vänder sig Egypten mot en av de fattigaste befolkningsgrupperna i Egypten. Mot de fattigaste i den kristna gruppen, svinuppfödarna. För det är fattiga kristna kopter som föder upp svin och hanterar stora delar av de sopor som Egyptens befolkning producerar.

Med svininfluensan som förevändning gör nu regimen i Egypten en eftergift till de mer fundamentalistiska strömningar som finns i det egyptiska samhället och slaktar alla grisar i landet. Som en konsekvens kan nu de religiösa motsättningarna i landet öka. En rad våldsamma sammanstötningar har förekommit mellan svinuppfödare/sophanterare och polisen. Risken finns dessutom för att det hela ska urarta i bråk mellan olika befolkningsgrupper.

Ur smittspridningsynpunkt är dte hela totalt meningslöst. Svininfluensan från Mexico smittar mellan människor och finns inte i Egypten. Förutom eftergifter för fundamentalism ligger det säkerligen ockå ett inslag av irrationalitet och panik bakom beslutett om masslakt på grisar. Dessutom avspeglar det hela hur Egyptens myndigheter i årtionden låtiti bli att hantera problemet med sophanteringen i Egyptens storstäder:

Men det handlar inte bara om religiösa motsättningar utan också om ett eftersatt socialt och hygieniskt problem, säger experterna. Svinfarmarna ligger ofta mitt i tättbebyggda områden i Kairo och Alexandra. Kritiker påpekar att myndigheterna i decennier har underlåtit att se till att djurhållningen flyttas utanför städerna.

Det är en masslakt som inte behövs och som drabbar de fattigaste i den koptiskt kristna minoriteten som förmodligen utgör minst 10% av Egyptens befolkning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements