Ingen borgfred – öka istället kritiken

Det faktum att Sverige kommer att vara ordförandeland i EU under hösten bör absolut inte innebära att kritiken mot den svenska regeringen och mot EU tonas ner. Istället bör kritiken öka och stegras. Det finns mängder med saker att kritisera EU och det nyliberalt inriktade Lissabonfördraget för. Exempelvis repressiv lagstiftning i form av datalagringsdirektiv, telekompaket och Ipred. Eller lagstadgad nyliberalism, brist på demokrati, extrema politikerlöner, korruption, värdelös fiskepolitik och människofientlig flyktingpolitik.

Så istället för att tona ner kritiken, så bör den trappas upp. Det kommer att finnas gott om tillfällen att framföra protester på. Genom demonstrationer, motseminarier, möten och aktioner. Istället för att sitta tyst i båten bör alla som har kritik mot EU trappa upp ljudnivån.

EU-ordförandeskapet bör bli ett tillfälle att bråka mer, inte ett tillfälle för lugna relationer mellan folket och regeringen.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Borgarmedia: DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements