Storföretag tar över Apoteken

Det kommer att bli resultatet i förlängningen av den privatisering som nu ska ske av apoteken i Sverige. Erfarenheter från andra länder, exempelvis Norge, visar att det statliga monopolet ersätts av oligopol eller monopol för privata storföretag, ofta internationella jätteföretag. Resultatet av denna utveckling är dessutom att priserna på många läkemedel höjs rejält och för en del läkemedel till och med mångfaldigas. Prisökningar som får konsekvenser både för den allmänna svenska sjukvården och för privata konsumenter.

Sjukvården får svårare att få ekonomin att gå ihop, med nedskärningar och privatiseringar som följd. Vilket i längden innebär högre kostnader för patienterna. Något som innebär att fattiga får svårare att söka vård och betala för mediciner. Klassklyftorna ökar. Det finns ingen anledning att tro att en sådan utveckling inte ska bli fallet också i Sverige. Apoteksprivatiseringen blir därmed ytterligare ett litet steg i en utveckling mot ökade klassklyftor och större skillnader mellan folk och folk.

Borgarregeringen tuffar på i sin iver att skapa ett mer segregerat och ojämlikt samhälle. Klassklyftorna ökas och samhället förändras på ett sätt som enbart gynnar de rika. Överklassen får, arbetarklassen får betala.

Intressant?
Bloggat: Vänstra Stranden,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Hugo Nilsson

  Som apotekare ser jag fram emot att det yrkesförbud som har rått för oss de senaste 38 åren är på väg att försvinna. Om läkare, barnmorskor och tandläkare har kunnat öppna eget har jag svårt att se varför vi inte ska få göra det samma. Kunderna kommer att få fler apotek att välja mellan och bättre service, så jag förstår inte riktigt vem som är förlorare här.

 • Anders_S

  Hugo Nilsson: Antingen är du dum (vilket du antagligen inte är) eller så gör du dig dum. Förlorare är naturligtvis de som får betala högre priser. Dvs alla sjuka. Högre prsier slår hårdare mot de som har mindre pengar och de som är fattiga är oftare sjuka.

  Alltså drabbar reformen de fattiga i samhället värst.

 • Erik Fredholm

  Det är knappast Hugo som är dum i huvudet utan du Anders som inte är läskunnig (eller läser du bara det du vill?).
  I Sverige har vi ett mycket välreglerat prissystem på receptbelagda läkemedel (vilka måste vara de du åsyftar eftersom du drar in kostnader för vården). Detta system kommer att vara oförändrat även efter omregleringen vilket klart framgår av regeringens proposition. Nej förresten – det blir en ändring: Priset på originalläkemedel där patentet gått ut ska sänkas vilket ger besparingar på 350 miljoner kronor per år.

 • Anders_S

  Erik Fredholm: Det där tror bara den som är blind och döv på (och därmed har en obefogad tilltro till det kapitalistiska systemet och privatiseringar). Privata företag kommer, precis som är fallet i andra länder, att innebära prishöjningar. Annars är det ju heller knappast nån idé för privata intressenter att gå in i branschen.

 • Norge har gjort det här före oss. Finns det några erfarenheter därifrån istället för att bara slå varann i skallen med hur dum man är? Klara siffror, tack.

 • Anders_S

  Jan: Minst en av artiklarna som jag länkar till innehåller klara siffror. Minst en av skribenterna Hugo/Erik är ett troligt troll.

 • Det råder en så otrolig okunnighet i det här landet vad gäller avregleringar, privatiseringar och konkurrens.

  I varenda samhällskunskapsbok så propageras ungdomar med myter om konkurrensens välsignelser. Istället för att studera verkliga erfarenheter från Sverige såväl som från utlandet så lär man sig div. ”logiska resonemang” som för den oinvigde låter vettigt: ”Genom konkurrens så tvingas företagen att sänka priserna och förbättra kvaliteten för att locka kunder”. Andra aspekter av privatiseringar och konkurrens talas det tyst om.

  Det enda monopol som det är hög tid att bryta är det liberala informationsmonopolet!

 • Erik Fredholm

  Som sagt Anders. Läs propositionen och läs på om TLV och vad de har för roll och vad de kommer ha för roll efter 1 juli. Prisregleringen kvarstår även på den avreglerade marknaden och lämnar därmed inte några möjligheter till prishöjningar. Att påstå annat vore att förvanska fakta.

 • Erik Fredholm

  Jan: I norge innebar avregleringen 60% fler apotek. 16 kommuner som tidigare inte hade apotek har fått det nu. Ingen kommun har blivit av med apoteksservicen.

  Och det negativa: Mångfalden uteblev. Den norska apoteksmarknaden består nu nästan uteslutande av tre stora internationella kedjor. Sverige kommer ocskå att få stora kedjor, men till skillnad från Norge där apoteken såldes friare säljs de svenska apoteken i kluster vilket öppnar för fler ”mellanstora” aktörer från början. Dessutom kommer det att finnas en ”ICA-modell” för enskilda företagare. Det gör att ett moderbolag aldrig helt kommer att släppa sitt aktieinnehav även om det blir litet. På så sätt förhindras att enskilda apotekare köper/startar upp apotek för att om bara ett år sälja dyrt till kejorna.

 • Anders_S

  ERik F: Min slutsats är att du har fel Erik. Man kan dra lite olika slusatser från samma material. Som jag ser det blir det prishöjningar.
  Läs på!

  Sen vill jag ha källa till påståendena om Norge. Dessutom glömmer du att nämna att det varit rejäla prisökningar i Norge. (Källa: For Velferdsstaten, Gemensam Välfärd)

 • Erik Fredholm

  Situationen i Norge kan du bland annat läsa om i Lars Rejes utredning som inledde hela karusellen (utredningen skrotades i princip, men basfakta stämmer nog). Utredningen heter Omreglering av apoteksmarknaden SOU 2008:4. Innan du läser det ska jag rätta mig själv – det var 13 kommuner som fick sitt första apotek, men hela 36 kommuner fick sitt andra apotek.

  Angående Norges priser så gjorde IMS som är en oberoende internationell aktör som arbetar med statistik kring läkemedel och sjukvård, en undersökning kring läkemedelspriser i Europa förra året. Enligt deras rapport har Norge billigast patenterade läkemedel. Undersökningen gjordes på uppdrag av Apotekföreningen och du hittar den här: http://www.apotek.no/sw25421.asp

  Och angående prishöjningarna får du gärna förklara dig närmare. TLV bestämmer samtliga priser på läkemedel inom förmånen i Sverige och kommer så göra efter omregleringen. Hitintills har de varit MYCKET restriktiva med önskade prishöjningar. Däremot har de genom sina genomgångar kapat priserna på flera läkemedelsgrupper och i och med omregleringen kommer priserna på originalläkemedel justeras nedåt med totalt 350 Mkr per år. Hur menar du att det kommer bli dyrare? Kom med källor där istället.

 • Enligt Aftenposten 29.06.2007 som Asbj??rn Wahl just sände mig har Norge dyrare läkemedel än både Sverige och Danmark.
  Citat:

  ”Bakgrunnen for innstramningen er blant annet en prissammenligning Statens legemiddelverk (SLV) gjorde i 2006, som viste at prisene for kopilegemidler gjennomgående lå mellom 50 og 75 prosent lavere i Sverige og Danmark enn i Norge. Da var legemidler som sto for mer enn 90 prosent av omsetningen av kopilegemidler tatt med i unders??kelsen, noe SLV mente var representativt for hele markedet.
  Mer enn dobbel pris.
  Kartleggingen fra juni i år viser:
  * Norske forbrukere og staten betaler fortsatt langt mer for slike legemidler enn man gj??r i Sverige og Danmark.
  * Prisene i Norge er gått ned og n?¶rmet seg nivået i Sverige og Danmark noe.
  * I forhold til Sverige er 42 av 54 kopilegemidler dyrere i Norge. Av disse er 26 mer enn dobbelt så dyre.
  * I forhold til Danmark er 30 av 46 kopilegemidler dyrere i Norge. Av disse er 17 over dobbelt så dyre.
  * For begge land er 10-12 pakninger vesentlig billigere i Norge.”

  Artikeln är som sagt ett par år gammal, men skriven sex år efter privatiseringen. Så marknadens prispressande effekt borde ha slagit igenom, tycker man 😉

 • Anders_S

  Tack, Jan, jag har tidgare pratat med Asbjörn Wahl omd etta och visste att det var så. Letade efter information, men jag har mycket annat att göra idag så jag hann inte.

 • Erik Fredholm

  Jan: Våra två inlägg står inte i strid med varandra. Din artikel refererar till kopieläkemedel (generika) medan det jag skrev om är originalläkemedel.

  Formen för generiskt utbyte ser helt olika ut i Norge och Sverige och där är det ingen tvekan om att Sverige har haft det absolut effektivaste systemet.
  Det systemet kommer också att vara kvar efter omregleringen (första förslaget i Rejes utredning var dock norsk modell). I Sverige påverkas inte priserna av vem som äger apoteken utan vilket pris som beslutas av TLV efter ansökan från läkemedelsföretagen.

  I Sverige utgör generikamarknaden ca 14 % av den totala marknaden så originalpriserna har en klart större påverkan på den totala notan.

 • Pingback:   Apotek privatiseras för profitjakt — Mullvaden()

 • Pingback: Apoteksprivatisering orsakar redan prishöjning? | Svensson()