Meningslös prognos om invandring

SCB:s framtidsprognos om Sveriges befolkning är helt meningslös. Det går inte på något sätt att förutsäga framtiden på det sätt man försöker göra. Rapporten säger faktiskt ingenting om framtidens Sverige, ingenting om framtidens invandring, ingenting om hur många barn vi kommer att föda osv.

Exempelvis kan en sådan sak som ett förstört klimat totalt förändra villkoren i världen. Vattenbrist kan ödelägga möjligheterna att leva i Medelhavsområdet med enorma folkförflyttningar som följd. Bangladesh kan delvis bli översvämmat med flyktingvågor som vi inte sett maken till tidigare som ett resultat osv. Golfströmmen kan ändra sig och Sverige frysa till is.

Ekonomin kan krascha genom golvet och industrin i Sverige läggas ner totalt med enorm arbetslöshet och fattigdom som en följd. I det läget vill knppast några invandrare komma hit osv. Vi kan få högerregeringar med rasistisk politik i stora delar av Europa med oanade följder för immigrationsmönster och befolkningsutveckling.

Kort sagt är SBC:s långtidsprognos om befolkningsutvecklingen i Sverige lika trovärdig som vilken SF-roman som helst. Det handlar om gissningar, fantasier och idéer. Inte om verkligheten.

I detta sammanhang rekommenderar jag en läsning av boken Black Swan av Nassim Nicholas Taleb (jag är förstås inte överens med författaren om en massa saker, men när det gäller meningslösheten i långtidsstudier om framtiden håller jag med)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • TB

  Så sant, om framtiden vet vi inget. Samhället måste byggas utifrån de grundförutsättningar som gäller idag samtidigt som det måste finnas en stor flexibilitet att möte de utmaningar vi ställs inför.

  Samhället är en oerhört komplex mekanism som inte låter sig inordnas i prognoser, hur genomarbetade de än kan tyckas vara.

  Ser vi detta ur det ekonomiska perspektivet är slutsatsen att resultatet av ett planekonomiskt samhälle, där allt kan planeras och styras, är lika oförutsägbart som SCB’s prognoser. Det hela är helt enkelt för komplext för att kunna planeras på det sätt som en planekonomi kräver.

  Hela problemställningen är nära besläktad med matematikens kaosteori och kaotiska system. Ett kaotiskt system är ett system där små skillnader i starttillstånd leder till stora oförutsägbara skillnader i sluttillstånd. Det finns en hel del att lära av detta.

 • Anders_S

  TB: Jag är heller ingen anhängare av planekonomi då jag anser att det inte kan fungera. Men samtidigt är min uppfattning, i likhet med Sten Ljunggren, Johan Lönnroth, Johan Ehrenberg och många andra ekonomer/politiker/tyckare att socialism och marknad går att förena. Dvs jag skiljer på kapitalism och marknadsekonomi.

  Jag har skrivit många inlägg om detta på min blogg:
  http://www.zaramis.nu/blog/2007/10/28/en-mojlig-socialism-del-1/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/01/06/socialismen-och-marknaden/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/01/06/foretagande-under-socialismen/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/01/08/marknad-eller-plan-under-socialismen/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/10/08/demokratisk-kontroll-over-storforetagen/

  Förvirring kan uppstå i dessa sammanhang då socialism både är en ideologi (i likhet med liberalism) och ett produktionssätt (ett alternativ till kapitalism). Både kapitalism och socialism (i den senare betydelsen) går att förena med både plan- och marknadsekonomi som jag ser det.

 • Ja det är färre och färre inom den utomparlamentariska vänstern, både autonoma och partiorganiserade som tror på statsbestämd planekonomi (tack o lov!).

  Dock är det många (förutom just vi) som inte vågar tänka bortom fåmannaägandet.

 • Det är svårt att uttala sig om vilka effekter klimatförändringarna kommer att få på invandringen till Sverige. Flyktinginvandringen styrs främst av politiska beslut. Historiskt har naturkatastrofer runt om i världen inte fått några större effekter på invandring till Sverige. Vid översvämningar, svältkatastrofer och jordbävningar har Sverige i första hand sänt bistånd i olika former till de drabbade länderna. EU-länderna har relativt goda ekonomiska förutsättningar att klara en anpassning till det förändrade klimatet, medan fattigare länder troligen är de som drabbas hårdast. Att Sverige skulle öppna gränserna för personer utanför EU och Norden kräver att gällande lagar och policy ändras. Några sådana lagändringar kan vi inte förutse och därmed ta med i våra beräkningar. När vi gör befolkningsprognoser tar vi hänsyn till lagändringar först när det föreligger en proposition från regeringen. Utifrån rådande lagar och policy kan man nog anta att de effekter som klimatförändringen får på migrationen blir marginell.

  Vänligen Christian Skarman, SCB

 • Anders_S

  Christian: Ja idag styrs det främst av politisk beslut. Men sen vet man inte? Prognosen har förmodligen inga som helst likheter med hur det blir. Det påminner om prognoserna som fick Göteborg att på 1970-talet bygga ett vattenverk för 1,2 miljoner invånare. Det har liksom inte blivit så.

  Du säger sen själv att det faktiskt inte har nåt med verkligehten att göra. (hänvisningen till propasitioner).

  Du har rätt när du sägare att invandringen till Sverige i historisk tid inte har påverkats av klimatet. Men så har vi inte heller haft så stora klimatförändringar som vi kommer att få de närmast årtiondena. Däremot har ju utvandringen påverkats av missväxt och klimatiska förhållanden, liksom av förtryck, politisk och religiös förföljelse.

  Och förresten, vad tror du att en stor del av flyktingströmmarna från Afrika beror på. Torkan är en högst relevant faktor i att folk lämnar. Och invandring i södra Europa är också på sikt invandring i Sveige.

 • Pingback: Hur många muslimer finns det i Sverige? | Svensson()