Globaliseringsrådets propagandarapport kritiseras

Den propagandaprodukt som globaliseringsrådet presenterade i en debattartikel i DN igår kritiseras nu från Globaliseringsrådet självt! Rapporten har nämligen inte gjorts av Globaliseringsrådet utan av Globaliseringsrådets kansli. Förutom virrigheterna och inkonsekvenserna kring anställningstryggheten, där rapporten vill öka möjligheterna för godtyckliga uppsägningar genom att ta bort turdorningsregler och möjliggöra för arbetsgivare att säga upp av vilket skäl som helst genom ett luddigt begrepp som ”kompetens”, innehåller lagen också förslag om avgifbserade studier.

Förslaget innebär att LAS i praktiken avskaffas och att högre studier görs till en fråga om klassbakgrund. Det är det förstås redan idag, men inte på det direkta sätt som förslaget från Globaliseringsrådets kansli innebär. Taget tillsammans med Björklunds skola, där fattiga ska få ”slippa” utbildning och rika få gå i elitklasser utan ”störande” arbetarklassbarn på lektionerna innbeär dte hela en klar återgång till den råa klassbaserade skola och utbildningsväsen som Sverige hade innan reformerna på 1960- och 1970-talen. Borgaralliansen vill återinfrö aett mer öppet och tydligt kalssamhälle, där rik ska var rik, utbildad utbildad, outbildad ska fortsätta var det och fattig ska förbli vid sin läst, dvs förbli fattig.

Det är måhända det samhälle högern och överklassen vill ha, men det är definitivt inte det jag vill ha.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Nu blir Norge prilligt!, admin skriver Årets dummaste konstapel…, MJE skriver Till ljudet av barnskratt – politisk likgiltighet och bostadsbrist., Björn Nilsson skriver Uppsala – nu blommar det, Anders_S skriver Eliasson – bröder i kapitalisternas och statens tjänst, slutstadium skriver Varför arresterar den ryska polisen hbt-personer?

Advertisements
  • Uj Ij

    Dumma människor inbillar sig att Globaliseringsrådet enbart verkar med Samhällets Bästa för ögonen. Så är det naturligtvis inte. Ledamöterna, som tillhör överklassen, ”passar på” att gagna sig själva. T. ex. genom att sänka sin egen skatt.

  • Pingback: Klassbaserad utbildning åter | Svensson()

  • Globaliseringsrådet är ytterligare en del i det unisona PRAVDA som vuxit fram de senaste 20 åren. Det intressanta med Globaliseringsrådet är att där råder inte den numera kända ”arbetar-retorik” som regeringen eller framförallt Moderater står för. Eftersom flera ministrar sitter med där så kanske det är detta råd vi ska lyssna på för att få reda på vilken politik som förs och ska föras från regeringens sida.