Juristerna slåss om juridiken – men nog är domaren jävig

Juridiken är visserligen nödvändig och betydlesfull när man ska bedöma om domaren, Tomas Norström, i målet mot The Pirate Bay (TPB) är jävig eller inte. Men för mig som icke-jurist är dock det juridiska finliret mindre intressant.

Målet är i stor utsträckning en politisk rättegång mot TPB och fildelning generellt. Det betyder att en domare som Norström, med medlemskap i diverse upphovsrättsposistiva föreningar uppfattas som jävig av väldigt många inblandade. Bara detta är skäl nog att betrakta honom som jävig.

Domen kommer aldrig att få acceptans bland breda folklager som det är nu. Det innebär minskad respekt för lagar och rättsväsende i det stora hela. Något som är mycket illa för ett demokratiskt samhälle som också vill vara en rättsstat.

Intressant nog framför en jurist, en lektor i processrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, Eric Bylander samma sorts argument i en juridisk dräkt:

Claes Sandgren har (Brännpunkt 14/5) gjort gällande att jävsanklagelserna i Pirate Bay-målet är långsökta. Att han försöker göra en rättsligt inriktad bedömning är i sammanhanget lovvärt, men hans bedömning är i flera avseenden bristfällig och hans resonemang förvirrande. Låt mig här kortfattat visa hur.

En domare är, enligt rättegångsbalken, jävig att handlägga ett mål, om någon särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet. En domare skall alltså inte endast vara opartisk. Domaren skall även framstå som opartisk, något som betonas än starkare i Europadomstolens uttolkning av Europakonventionen, vilken numera utgör svensk rätt.

[…]Det specifika målets individuella karaktär skall beaktas vid en bedömning av just de förhållanden som åberopas till stöd för att just den aktuella domaren skall anses vara jävig i just detta mål. Det är mycket ovanligt att ett mål i svensk domstol avser så politiskt kontroversiella och internationellt uppmärksammade rättsfrågor som Pirate Bay-målet. Att målet är just sådant måste beaktas såväl vid den närmast förestående jävsprövningen som vid den jävsprövning som senare sker i ljuset därav i andra mål.

Sammantaget tycker jag nog det mesta tyder på att domaren i TPB-målet är att anse som jävig och att rättegången bör tas om. Det är möjligt att utslaget kommer att bli detsamma ändå, men det blir lättare att acceptera för alla om det inte finns några tveksamheter med hur det hela har gått till.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

8 Replies to “Juristerna slåss om juridiken – men nog är domaren jävig”

 1. Självklart har du rätt i att han är jävig, att han inte självmant steg ner är för mig en gåta. Det handlar väl om vissa akademikers övertro på sig själva, att de inte påverkas av sina åsikter, eller klasstillhörighét…

  Lite roligt det där med jäv. När NordTroms tingsrätt (motsv.) skulle hålla ting på Svalbard angående en näringsidkare som tagit sig friheten att städa lite* på sin tomt så bedömdes ALLA lokalt boende som jäviga och man flög upp folk från Tromsö…

  * På Svalbard är det olagligt att rör?° skrot som är tillräckligt gammalt, oavsett hur rostigt och fult det är… Lite svårt att få acceptans för detta lokalt…

 2. ”Domen kommer aldrig att få acceptans bland breda folklager som det är nu. Det innebär minskad respekt för lagar och rättsväsende i det stora hela. Något som är mycket illa för ett demokratiskt samhälle som också vill vara en rättsstat.”

  Du skjuter mot fel mål. Det är inte juridiken det är fel på utan lagen. I en rättstat är fördelningen mellan den lagstiftande makten och den dömande makten central.

  För att säkerställa likheten inför lagen är det domstolens uppgift att pröva frågor utifrån lag och prejudikat. Den dag domstolarna tar politiska hänsyn är det ute med rättstaten.

  Lösningen är att lagen måste moderniseras och det är en politisk uppgift.

  Frågan om domarens jäv eller inte är en annan fråga som måste ha sin gång och som ju kommer att prövas av hovrätten. Dock, även om målet återförvisas till tingsrätten är det inget som säger att prövningen kommer att bli annorlunda då det är utifrån samma lag som prövningen skall ske. Dessutom är det inte bara dommaren som dömer utan också nämndemännen.

 3. Håller helt med – klart han är jävig.
  Det ska bli intressant och se vad Norström kommer att göra i framtiden. Han är upphovsrättsspecialist, men _ingen_ kommer ju någonsin att acceptera honom som domare eftersom hela Sverige vet att han är partisk redan från början.
  Ska han avskedas eller kommer han att vara anställd utan uppgifter, typ Lars Danielsson?

 4. Om Norström är jävig är nog de flesta jurister det. Vi har en väldigt begränsad krets med jurister, de flesta känner/debatterar med alla någon gång oavsett om man är advokat eller debattör. Vet ni att det finns en kriminalpolitisk förening där advokater, domare, lagstiftare finns med och debatterar, vidareutbildar sig etc. Är man då jävig i ett våldtäktsmål!? Det är inte domaren man ska ge sig på det är lagen om man nu inte tycker om domens utgång, för de föesta läskunninga utan juridisk bakgrund tror jag kan förstå utgången (nu är jag ju iofs jurist och har det här som specialområde så jag är väl också jävig) Man väljer ju specialområde redan på juristutbildningen för att specialsera sig då vi ofta får träffa företrädare för lagen! Vi kanske ska ta bort det med så är alla lika kompetenta blir ett bra rättssamhälle..

 5. Restjejen: Menar du att den kriminalpolitiska föreningen är aktiva lobbyister för våldtäkt eller hur skulle analogin gå ihop?

Kommentarer inaktiverade.