Rasistisk domstol och rasistisk hyresvärd

En hyresvärd som tar mer i hyra av männiksor bara för att de är är flyktingar eller invandrare är att betrakta som rasist, eller snarare, agerandet är att betrakta som rasistiskt. Men tingsrätten i Örebro menar att det inte är det med hänvisning till att diskrimineringslagstiftningen inte nämner flyktingar och att flyktingar inte är en etnisk grupp.

Det som domstolen sysslar med är övertolkning av petitesser och missbruk av lagstiftningen. Syftet med lagen är och måste var att invandrare, flyktingar och andra som inte tillhör den dominerande befolkningsgruppen inte ska diskrimineras.

Att domstolen genom spetsfundigheter och uppenbar felförståelse av lagen är inte bara grundläggande fel utan mot lagens intention. Man också ifrågasätta att de använder den gamla lagstiftningen och inte den nya. Den nya möjliggör inte den tolkning som domstolen gör och det borde domstolen ha beaktat även om de använde den gamla lagen. Det är också på grund av att domstolar gjorde på det aktuella viset som lagen ändrats. Något man i detta fall borde tagit hänsyn till.

Som det är nu agerar domstolen som försvarare av rasistiska och diskriminerande hyresvärdar och det hela öppnar eventuellt upp för diskriminering på bred front där även arbetsgivare, myndigheter och andra skulle kunna börja diskriminera utan risk för straff. En risk som visserligen uppstår men som minimeras av att lagen faktiskt ändrats.

Det är ju samtidigt tur att hyresnämnden bestämt att hyran skulle sänkas. Av andra skäl än dsikrimineringsskäl dock.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements