Borgerliga partier stoppar utbyggnad av vindkraft

De flesta människor är överens om att det behövs satsningar på miljövänliga transporter och miljövänlig energiproduktion. Vindkraften är miljövänlig, små koldioxidutsläpp (konstruktionen av kraftverken innebär vissa sådana utsläpp) och det är en förnyelsebar energikälla. Därför borde man gör allt för att gynna utbyggnaden av vindkraften. Men icke, skatteverket inför istället en skatt som förmodligen kommer att innebära närmast ett totalstopp för vindkraftsutbyggnad. En stor av landets vindkraft har nämligen byggt av kooperativ och dess ger medlemmeran rabatt på elen. Nu ska detta beskattas menar Skatteverket:

Annat var det vid gårdagens andelsföreningsstämma som hölls inne i Rättvik. Där handlade det mesta om det dråpslag som Skatteverket utdelat mot vindkooperativen. I ett ställningstagande från juni 2008 har verket konstaterat att vindföreningarna bör beläggas med en uttagsskatt på 26,3 procent eftersom medlemmarna får ett rabatterat elpris understigande marknadspris.

För O2 El skulle detta kunna innebära att det elpris på 13 öre/kWh som medlemmarna i dag betalar blir cirka 50 procent högre. Detta eftersom elpriset på den nordiska elbörsen Nordpool ligger på cirka 40 öre och uttagsskatten då skulle bli cirka 7 öre/kWh. DN ringer upp Skatteverkets rättslige expert Stig Schultz som förklarar:

– Vi fick en extern förfrågan och har sedan gjort en tolkning av gällande skattelagstiftning. Nu får de lokala skattemyndigheterna göra sin egen bedömning, till exempel vad som är rimligt marknadspris.

O2 Els medlemmar har svårt att förstå hur det låga elpriset kan ses som en rabatt, eftersom det hänger ihop med att de gjort en investering i en förnybar energikälla som staten gör allt för att befrämja.

– Jag hade ju räknat med att investeringen skulle bli lönsam på tio år, men hur blir det nu? Och hur blir det med värdet på våra andelar? säger Bo Andersson från Nynäshamn.

Vad jag förstår är enda möjligheten för att råda bot på det missförhållande med nästan totalstopp för vindkraftsutbyggnad som nu uppstår på grund av Skatteverkets beslut, att några personer i de borgerliga partierna i riksdagen ändra sig kring uttagsskatten. För som det nu är tänker all borgerliga parter att rösta miljöfientligt. Borgaralliansen, regeringen, motverkar alltså helt medvetet miljövänliga investeringar:

Den 15 juni ska riksdagen ta beslut om regeringens klimat- och energiproposition. Med anledning av propositionen har V, MP och S lagt en gemensam motion och flera enskilda som föreslår att riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i inkomstskattelagen så att vindkraftskooperativ inte uttagsbeskattas.

[…]

– Borg har varit kategorisk och sagt att här blir ingen ändring, men vi har tid på oss fram till den 15 juni och det räcker att fyra ändrar uppfattning, säger han.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Cvalda skriver TRAMS på AMS, kamratwot skriver Nöff Nöff, Björn Nilsson skriver Ny stjärna på blogghimlen, Kaj Raving skriver Köttfri dag, något för EU att uppmuntra,

Advertisements
 • kalle

  Jag är väldigt lite vänster, men nu har alliansen bedragit mig.

  Jag kan aldrig tänka mig annat än att regeringen har varit fullt medveten om situationen för alla dessa mikroskopiskt små investerare i vindkraft. Ändå har man hållit tyst om hur man vill göra med beskattning.

  För mig var det väldigt svårt att räkna fram någon lönsamhet med en investering. Nu, med regeringens beskattningsförslag, blir det mycket lättare att räkna. Tvekan har bortfallit. Fast åt fel håll.

  Så nu sitter jag där med en olönsam investering av de sparade pensionskronorna.

  Hur skulle det ha varit med lite ärlighet, Borg?

 • Strutsman

  Om beskattningen bara gäller när man faktiskt får el billigare än marknadspris kan jag inte se att det skulle vara nåt problem. Om vi subventionerar nåt för att det inte ska vara för dyrt och det sedan råkar bli t.o.m. billigare än alternativen så är det klart att man bör beskattas för den förmånen som vilken annan förmån som helst. Det blir ju trots allt fortfarande mycket billigare tack vare subventioner. Det är ju också tänkbart att vindkraften faktiskt skulle kunna klara sig utan subventioner överhuvudtaget. Då vore det absurt om man ändå fick subventioner och gav det som en rabatt till medlemmarna. Det är faktiskt våra skattepengar det handlar om.

  Problemet för vindkraftsutbyggnaden har ju snarast varit bygglovsprocesser. I Sverige kan ju vilken pajas som helst överklaga. Och det gör dom såklart.

 • Jakob

  Alliansen är inte emot vindkraft på något sätt men anser att stödjandet av den ska ske på rätt sätt, t.ex. via elcertifikat. Mycket bättre så än att man ska börja göra konstiga specialundantag i skattelagstiftningen som är nog komplicerad som den är idag.

 • Anders_S

  Strutsman: Det är ganska ointressant vad du tror. Faktum är ju att det är ett problem.

 • Jonas

  Till Strutsman
  Att kooperativen kan sälja elen till sina medlemmar för 13öre/kWh visar vilka orimliga marginalen de stora elbolagen har. Kooperativen öppnar för att enskillda kan få del av den kaka som nu kraftbolagen skär upp för att själva dela på.

  Till Jakob
  Bostadsrättsföreningar har ett undantag från uttagsbeskattning när deras månadsavgifter underskrider nivån för motsvarande hyresrätt. Är inte detta också ett konstigt specialundantag i skattelagstiftningen?

 • Strutsman

  Anders_S:
  Faktum är att det inte alls är nåt problem, eftersom Sverige nästan inte släpper ut några växthusgaser från elproduktion. Den kommer nästan uteslutande från kärnkraft och vattenkraft! Alltså är det inte särskilt bråttom att ställa om. Vi skulle tjäna betydligt mer på att minska användningen, s.k. Negawatt. Och då behöver vi ingen ny produktion överhuvudtaget. Det skulle vara för export i så fall, vilket ju skulle kunna minska utsläppen i andra länder.

  Och faktum är att vindkraftsutbyggnaden i Sverige varit mycket långsammare än i Spanien, Tyskland, Danmark m.fl. långt innan den sittande regeringen tillträdde. Så länge att man säkert skulle kunna få för sig att skylla på Bildt-regeringen.

  Sedan tycker jag också att det vore trevligt med mer vindkraft i Sverige. Vi har ju gott om plats, och vi har råd. Och det är ju trots allt på gång, även om bygglov och långa leveranstider ställer till problem hela tiden.

 • Pingback: Det behövs mer miljövänlig el | Svensson()

 • Pingback: Regeringen fattar miljöfientliga beslut | Svensson()