Skattefuskande konsulter – kanske toppen av ett isberg?

Ekobrottsmyndigheten ska undersöka ett stort antal konsulter då det uppdagats att dessa ofta undanhåller stora belopp från beskattning. Enligt mitt sätt att se det är detta en konsekvens av de idiotiska inhyrnings- och uthyrningssystemen i flera led som finns på den svenska arbetsmarknaden. En konsekvens av försvagade fackföreningar och minskad anställningstrygghet. En konsekvens av bemanningsföretag, privatisering, bolagisering och konstiga avtal.

Genom inhyrd personal och avtal i flera led har olika transaktioner blivt svårare att kontrollera och möjligheterna till oegentligheter ökat. Storföretagen själva behöver inte ägna sig åt det, utan det kan inhyrda småföretag och andra göra istället. Det hela går förmodligen inte att helt komma åt förrän vi återgår till ett mer välordnat och organiserat samhälle, där verksamheter sköts av verksamhetsägaren och inte av inhyrda skattesmitarföretag. Och förmodligen är de avslöjade konsulterna bara toppen av ett isberg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • TB

  Dagens arbetsmarknad är mycket mer komplex än den var tidigare. Diversifieringen är mycket större än den någonsin varit oich behovet av olika specialkompetenser inom olika områden är en framgångsfaktor.

  Vidare går resursbehoven upp och ned. När stora ordrar kommer in behövs mycket resurser medan mindre krävs när beläggningen inte är lika stor.

  Allt detta beror i grunden på att vårt samhälle blir allt mer komplext och att de olika behoven skiftar.

  I detta läge är det inte många företag som över tiden har möjlighet att ha ”en stående styrka” som vid varje tidpunkt kan uppfylla de behov som kommer upp.

  Det är ur ovanstående perspektiv bemanningsföretagen skall ses.

  Problemet förstärks också av turordningsreglerna som går strikt på anställningstid och inte innehåller någon möjlighet att ta kompetensprofil i beaktande i de fall då personalreduceringar måste göras. Ett företag hyr då hellre in personal även om detta kortsiktigt är något dyrare.

  Om det förekommer ekonomiska oegentligheter är detta som vilken annan brottslighet som helst. Den skall utredas och de skyldiga skall lagföras och i de fall de anses skyldiga dömmas till rättmätiga straff.

 • MH

  I min tidigare anställning som chef i ett stort företag har jag kommit i kontakt med utländska konsultförmedlingar som tillhandahåller svenska IT-konsulter i priskonkurrens med de stora konsultbolagen (jag har dock aldrig gjort några affärer med dem). Som kund är det omöjligt att skydda sig mot den här typen av fusk. Att anställa personal med spetskompetens som man bara behöver 200 timmar per år är inget alternativ.

  Det är mycket bra att Skatteverket tar tag i detta och sätter åt fuskarna. Jag är numera konsult med eget företag, och mår dåligt av att andra smutskastar min yrkeskår.

 • Beskattad till arbetslöshet

  Det Svenska skattesystemet slår otroligt hårt mot just konsulter.

  Arbetsgivaravgifter, moms och en progressivskatt gör att en konsult i sverige blir tre till fyra gånger dyrare än en konsult i utlandet.

  Den höga skatten är ett starkt incitament för att flytta verksamhet från Sverige.

  EU parlamentarikerna betalar knappt någon skatt alls, är det rättvist att konsulter måste betala 70-80% av sina intäkter i skatt??

  Det måste vara systemfel när skattereglerna är utformade så att det blir lönsammare att jobba som sopgubbe än att jobba som konsult!

 • Pingback: Och misstankar finns om vem som sköt J.R. : Motbilder()

 • Månkaninen

  @Beskattad till arbetslöshet: Visst är skatten hög, men den är inte högre för konsulter än andra anställda. Däremot är den ju väldigt synlig för konsulter eftersom konsultföretagets inkomster direkt kan härledas till oss konsulter.
  Jämför man man andra länder ska man också komma ihåg att en del av skatten motsvaras av pensionssparande och sjukvårdsförsäkring.
  Att EU-parlamentariker har låg skatt är ju stötande men om jag minns rätt får de svenska ledamöterna skatta i Sverige också.
  Men Anders argumenterade inte för ändrade skattesatser utan mot skattefusk (vilket väl är lätt att hålla med om även om man vill ha lägre skatter). Dessutom argumenterade Anders för färre konsulter och fler direkt anställda (vilket jag tycker TB kommenterade klokt).

 • Pingback: Centerns politik leder till mer skattefusk « Röda Berget()

 • HC

  Vad har du för erfarenhet av IT-branschen och de behov av specialkompetens som t.ex. Volvo och andra storbolag behöver? Dina uttalanden som ”vi återgår till ett mer välordnat och organiserat samhälle, där verksamheter sköts av verksamhetsägaren och inte av inhyrda skattesmitarföretag” är ju helt befängda. Om Volvo installerar ett nytt affärssystem, och under 12-24 månader behöver IT-konsulter, så lär de INTE anställa motsvarande personer. Istället hyrs de in! Av samma anledning som du inte skulle anställa en snickare bara för att du renoverar köket…
  Tänk innan du skriver nästa gång!

 • Anders_S

  HC: Du kanske borde tänka efter lite innan du uttalar dig. I 10 år har jag arbetat med att producera avancerade datasystem för företag som Volvo, olika järnvägsbolag, vattenverk, krfatverk oh liknande. Avancerade tekniska system. Jag vet hur branschen fungerar.

  I över 20 år har jag varit facklig förtroendeman vid stora svenska företag (exempelvis Saab, Borealis och Pågens). Jag vet hur storföretag fungerar.

  När man inte vet vem som skrivit originalinlägget bör man kanske inte uttala sig så säkert som du gör om hur okunnig jag är. Förmodligen har jag i verkligheten betydligt mer kunskap än vad du har om det hela.