Självklart måste Europa ha en mänskligare flyktingpolitik

Fyra kyrkliga företrädare skriver idag på SVD:s Brännpunkt om en mänskligare flyktingpolitik. Jag håller med om det mesta, definitivt när det gäller kraven.

  1. Lagligt tillträde till EU:s territorium för att söka asyl
  2. Asylpolitik baserad på mänskliga rättigheter
  3. Reformering av Dublinförordningen
  4. Ökade möjligheter för skydd genom vidarebosättning till EU
  5. Fler lagliga vägar in i EU för att arbeta
  6. Effektivt gemensamt arbete mot människohandel

När det gäller människohandeln är det uppenbart att de hårda asylreglerna innebär att handeln med flyktingar ökar. Kriminella ligor utnyttjar situationen och tar rejält med betalt för att smuggla in flyktingar. Detta skulle minska rejält om det blev möjligt för människor att faktiskt komma in i EU och söka asyl på plats på ett ordnat och lagligt sätt. Dagens system, där människor avvisas vid gränsen eller direkt av transportbolagen, gynnar flyktingsmugglare och tar livet av tusentals människor varje år. Det är omänskligt och inhumant.

Läs mer: Öppna Gränser och kollektivavtal, Liken i Medelhavet – om stängda gränser och öppna frågor, En gränslös värld för människor – inte för kapital

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Nu har Kim Jong-il bomben, slutstadium skriver Tillfredsställelsen av att hämnas på böckerna, Björn Nilsson skriver Mohamed går över kanten, autonomak skriver Autonoma Kärnan firar Första maj

Advertisements