Upphovsrättslobbyn och domarna

Som jag ser det är det inte trovärdigt när alla lottningar av domare till målet mot The Pirate Bay (TPB) utfaller så att enbart domare med anknytning till målsägande i målet eller till upphovsrättsvänliga organisationer blir lottade. På något sätt känns inte det hela förtroendeingivande. Det spelar liksom ingen roll vad chefsrådmannen Cecilia Klerbro säger, det hela framstår som mycket underligt ändå:

Den sammantagna bilden visar att Norström har en förutfattad mening i precis den fråga som han har att handlägga, anser Samuelsson. Och Norström borde också talat om i förväg att han haft koppling till föreningarna.

– Jag har svårt att frigöra mig från tanken att orsaken till han förtigit det är att han haft för avsikt att använda sin förutfattade mening i målet, säger Samuelsson.

Samuelsson är också orolig för att förtroendet för rättssystemet ska urholkas om Norström inte bedöms som jävig.

– Som jag uppfattar det är det en mycket stor majoritet av den unga generationen som tycker att det är rena rama farsen som nu pågår. Jag håller det för uteslutet att hovrätten tar på sitt ansvar att säga att så här får det gå till i Sverige, säger Samuelsson.

Cecilia Klerbro, chefsrådman på Stockholms tingsrätt, dementerar bestämt att lottningen skulle ha varit riggad.

– Samuelssons bild av verkligheten är felaktig. På grund av omorganisation blev målet omlottat men lottningen var helt fri, säger Klerbro.

Domare med de starka band som Tomas Norström har till Antipiratbyrån borde överhuvudtaget inte finnas med i lottningen och om de finns med så borde de tas bort från målet även om de blir lottade.

TPB-målet är politiskt känsligt och måste hanteras betydligt varsammare än vad Sveriges rättsinstanser förmått göra. Som det nu är framstår det hela som totalkorrumperat, alternativ en total fars i rässskipning utan nån koll alls. Rättegången måste helt enkelt tas om, om inte förtroendet för rättsväsendet i Sverige ska åsamkas permanent skada i unga människors ögon.

Intressant?
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements