EU är som gjort för korruption

Inte bara felaktiga utbetalningar och dålig budgetkontroll bidrar till korruption utan också de frikostiga ersättningarna till ledamöter och tjänstemän bidrar till oegentligheter och korruption. En parlamentsledamot får mångdubbelt mer i reseersättning för hemresor än vad kan använda. Utöver detta får de ersättning för en massa andra resor och dessutom en lön som ligger långt utöver det som en normal människa faktiskt behöver.

ArbetarInitiativet (AI) har därför ett system som innebär att det som överstiger en genomsnittlig arbetarlön ska betalas i skatt till partiet. Vänsterpartiets Jens Holm gör så redan idag och det systemet används av exempelvis holländska Socialistiska Partiet. När det gäller överskott från reseersättningar så ska detta ges i gåvor till de ändamål och organiationer som partiet och parlamentsledamoten stöder. ArbetarInitiativets toppkandidat Ingrid Eriksson är mycket klar på denna punkt.

När det gäller felaktiga utbelningar så måste naturligtvis EU ha en bättre budgetkontroll och det är något som den danske ledamoten Sören Söndergaard drivit hårt i EU-parlamentet och fått stöd för. Sören Söndergaard är vald till EU-parlamentet för danska Folkebevaegelsen mod EU och är en av deras toppkandidater i detta EU-val. Socialistiska Partiets danska kamrater i SAP (och därmed också AI:s vänner) uppmanar till en röst på Sören Söndergaard i valet.

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Läs också: Arbetaren1, 2, 3,
Borgarmedia: SVD1, 2, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • TB

  Man kan givetvis diskutera nivåerna på arvoden och givitvis står det Arbetarinitiativ och Vänsterparti fritt att ”beskatta” sina företrädare så att deras ersättning inte ”överstiger en genomsnittlig arbetarlön”. Frånsett rena teknikaliteter kring vad en genomsnittlig arbetarlön är förstår jag inte synsättet ur två perspektiv.

  För det första skall bör en lön eller ersättning, enligt mitt förmenande, vara direkt relaterat till den uppgift som utförs. Att vara ledamot av Europaparlamentet är en ansvarsfull uppgift. För den som skall sköta sitt uppdrag är det långa arbetsdagar och mycket föreberdelsearbete för att sätta sig in i saker och ting. Dessutom innebär uppdraget att ledamoten långa tider måste vistas borta från både familj och vänner. Allt detta gör att ledamoten bör visas erkänsla för det arbete som läggs ner och då få en ersättning som står i proportion till arbetet som sådant och inte till andras löner och ersättningar.

  För det andra bör principen ”lika lön för lika arbete” gälla även för förtroendeuppdrag av den typ som diskuteras. Allt annat är orättvist.

  För övrigt är det ju så att man på det rent privatekonomiska planet anpassar sin ekonomi efter sin inkomst. Detta skulle då innebära att företrädare för Arbetariniativ och Vänsterparti som råkar ha en högre inkomst än en ”genomsnittlig arbetarlön” också måste göra en personlig uppoffring. Det är möjligt att man är så ”idealistiska” men i grunden, och med all resepkt, verkar det inte helt genomtänkt.

 • Pingback: Varför rösta (S) – Olof Palme vet – se filmen « Röda Berget()

 • Pingback: Säg NEJ till (C) i EU-valet! | Jinges web och fotoblogg()

 • Anders_S

  Det handlar om att bekämpa korruption och är mycket genomtänkt. Partianställda och partifunktionärer ska inte ha några fördelar gentemot väljarna. Då undviker man folk som söker sig till politiken i syfte att göra ”karriär”. Vilket är bra.

  Sen anser vi naturligtvis att alla parlamentsledamöter inte ska tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön. Men tills det är genomfört så genomför vi det för våra egna. resersättning och liknande bör naturligtvis var rena kostnadsersättningar. Så är det inte idag. Man får schablonsummor som innebär att man får enorma mängder pengar som man inte har motsvarande kostnader för.

 • TB

  ”Sen anser vi naturligtvis att alla parlamentsledamöter inte ska tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön”.

  Detta utestänger i praktiken en stor mellangrupp av människor. De som de facto har en högre lön än ”genomsnittlig arbetarlön” måste i rimlighetens namn även de ha en rätt att göra sin röst hörd. Detta kan vara personer med långa utbildningar (…med tillhörande dryga studieskulder) som ur ett livslöneperspektiv har en lön som föga överstiger den ”genomsnittliga arbetarlönen”.

  Som jag sa i ett tidgare inlägg anpassar man sin ekonomi efter sin inkomst. För väldigt många är boendekostnaden en av de största utgifterna. Om man nu satsar en del av en högre lön på boeendet, av rena livskvalitetsskäl, skulle följden för personer i den aktuella gruppen bli att man måste göra sig av med sitt hem för att ta heltids förtroendeuppdrag. Detta är inte rimligt och det skulle leda till ett mycket märkligt samhälle.

  För de riktigt rika är detta inget problem. De behöver ingen ersättning alls. Intressant är att vi faktiskt en gång i tiden hade ett sådant system i Sverige. När tvåkammarriksdagen infördes hade inte första kammarens ledamöter rätt till arvode (…å andra sidan var det endast 6000 personer i hela landet som uppfyllde kriterierna för valbarhet till nämnda kammare).

  Den praktiska följden av det föreslagna arvodessystemet skulle alltså bli att endast de med ”genomsnittlig arbeterlön” eller lägre och de som är riktigt rika skulle ha möjlighet att ta heltids förtroendeuppdrag utan att göra privatekonomiska ersättningar. Jag kan inte se någon som helst rimlighet i detta.

  När det sedan gäller reseerättningar och annat är jag helt med på att detta skall vara kostnadsersättningar och inget annat även om det sker till priset av en ganska omfattande administration.

 • Anders_S

  TB: I stort sett är alla dina argument irrelevanta. Vi har olika uppfattning om detta och det får så förbli. Det har inte de effekter du hävdar, men det är meningslöst att diskutera med någon som alltid anser att det som finns är bäst. Om allting och i alla frågor.

  Vi är ju dessutom för en utjämning av inkomsterna och lönerna och det torde lösa de flesta av de eventuella problem du tar upp.

  Dessutom anser jag att det knppast är ekonomiska skäl som får folk att vara politiskt aktiva och att det inte heller ska vara ekonomiska skäl, vilket du ju tycks förorda.

 • Pingback:   Sista veckan inför valet - ArbetarInitiativet är alternativet — Mullvaden()

 • Pingback: Vad tänker EU-parlamentskandidaterna göra med alla pengar? | Svensson()