Piratpartiet orsak till ökat valdeltagande

Den huvudsakliga ökningen av valdeltagandet i Sverige skedde bland unga män. Orsaken är naturligtvis debatten om fildelningen, men även den tidigare debatten om FRA-lagen och övervakning har förmodligen spelat en viss roll, om än mindre.

Det är alltså tvärtemot vad DN skriver. Piratpartiet och de frågor som detta parti drev ökade valdeltagandet bland de grupper som var mest engagerade i dessa frågor, dvs unga män. Det var alltså inte det ökande valdeltagandet som gynnade Piratpartiet utan tvärtom fildelningen, övervakningen och Piratpartiet som skapade huvuddelen av det ökade valdeltagandet.

Samtidigt ska man komma ihåg att valdeltagandet ökade i alla länder runt Östersjön, utom ett, Litauen. Det finns alltså kane en mer genrella frklaring till ökat valdeltagande i norr, men minskat i södra Europa. Det är svårt att veta vad detta beror på, eller om det är helt olika orsaker i alla länder som främlingsfientlighet i Danmark och Finland, internetröstning i Estland, social kamp i Lettland och Polen osv.

Som vanligt är det så att valdeltagandet var mycket lägre i de grupper som i större utsträckning röstar vänster. Så är det i alla val, men det är mer uttalat i EU-val. Mönstret är dessutom det samma i hela Europa.

Intressant?
Borgarmedia: EX, AB1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements