Två veckors övertids- och nyanställningsblockad i Göteborgs Hamn

Samtidigt som arbetarna på Lagena kämpar för sina jobb gentemot sin statliga arbetsgivare kämpar också hamnarbetarna i Göteborg för sina jobb och sina demokratiska rättigheter gentemot deras kommunala arbetsgivare. Jag publicerar därför Hamn4:ans pressmeddelande om den pågående övertids- och nyanställningsblockaden:

Två veckors övertids- och nyanställningsblockad i Göteborgs Hamn

Från klockan 16.00 idag, måndag den 15:e juni, har Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg utlöst en två veckor lång övertids- och nyanställningsblockad i Göteborgs Hamn.

Ett flertal diskussioner de senaste dagarna med arbetsgivaren samt minoritetsfacket Transport2an om att Hamn4an (som organiserar över 80 % av de kollektivanställda på arbetsplatsen) ska få möjlighet att företräda sina medlemmar i förhandlingar om arbetstillfällen och arbetsscheman, har hittills varit fruktlösa. Sedan tidigare råder en mycket hätsk stämning på arbetsplatsen, då arbetsgivaren sagt upp 50 fastanställda hamnarbetare från mitten av augusti i år och träffat en hårt kritiserad överenskommelse med minoritetsfacket gällande minskad bemanning för fartygssidan i containerterminalen.

”Övertidsblockaden slår hårt mot hamnen, det vet både vi och arbetsgivaren. Det visar ju än en gång att det inte finns någon övertalighet här nere, när företaget redan innan kommande uppsägningar och avtalspensioner är så beroende av att de anställda jobbar mer än sin ordinarie arbetstid. Dessutom har vi sett en uppgång gällande uttaget av extraanställd personal under maj och juni.”, säger Hamn4an ordförande Peter Annerback

”Vi räknar med att övertidsblockaden kommer att minska hamnens kapacitet relativt kraftigt under kvällar, nätter och helger de kommande två veckorna”, fortsätter Annerback.

Under måndagseftermiddagen upptogs förhandlingar mellan minoritetsfacket Transport2an och arbetsgivaren gällande nya arbetsscheman i Älvsborgshamnen. Hamn4an förvägrades återigen möjligheten att delta. I Älvsborgshamnen jobbar i dagsläget ett par hundra hamnarbetare med Ro/ro-trafik. Mer än 95 % av de anställda i hamnsektionen är anslutna till Svenska Hamnarbetarförbundet, men dessa är alltså inte representerade vid förhandlingarna om framtida arbetstider och ersättningar. En situation som Hamn4an finner odemokratisk och helt oacceptabel.

I förhandlingsunderlag har företagsledningen klargjort att man vill se en markant ökning av arbetstiden för samtliga större arbetsscheman, samt kraftiga lönesänkningar motsvarande flera tusen kronor för schemaanställda.

”Vi går ut i den här stridåtgärden med blandade känslor. Fackföreningen och medlemmarna är helt klara över att vi måste slåss för att kunna ha något inflytande på jobbet och sätta stopp för dumpning av löner och arbetsvillkor. Men ledningen driver hamnen mot ruinens brant genom sin personalpolitik. Oviljan mot dialog och kompromisser med majoritetsfacket har gått så långt, att man börjar oroa sig för hela arbetsplatsens framtid. Ingen tjänar på att Göteborgs Hamn blir internationellt känd som en oroshärd”, förklarar ordförande Annerback.

”Göteborgs kommunledning verkar inte vilja ta något som helst ägaransvar för att reda upp förhandlingssituationen. Ser de den planerade privatiseringen av Göteborgs Hamn som någon sorts väg ut ur det här kaoset? Privatisering är en väldigt dålig lösning på vad som i grunden är ett arbetsledningsproblem, det är både kollektivanställda och tjänstemän överens om”, säger Hamn4ans vice ordförande Anders Möller.

I samband med att konflikten utlöstes vid 16-tiden iscensatte arbetsgivaren ett antal motåtgärder mot Hamn4an. Förutom att man klargjort att man avser gå till hårt angrepp mot fackföreningen i medierna och utnyttja bemanningspersonal från externa firmor för att bryta mot blockaden (om extern personal utför hamnarbete utan facklig dispens ska godset försättas i blockad under 6 timmar enligt sedan tidigare gällande varsel från Hamn4an), så skriver förhandlingschef Peter Svanberg bl.a. att:

    ”- All facklig tid (ej skyddsarbete) upphör att gälla för medlemmar i Hamn4an under konflikten.
    – Inga fackliga möten på arbetstid får ske under konflikten.
    – Inga fackliga möten får ske i bolagets lokaler under konflikten
    – Inga ledigheter accepteras under konflikten”

Hamn4an betraktar flera av Göteborgs Hamns sanktioner mot fackföreningen som stridsåtgärder och har skrivit till Medlingsinstitutet i ärendet, då arbetsgivaren inte varslat i laga ordning. I övrigt upplevs hamnledningens agerande som oseriöst och oförenligt med god sed på svensk arbetsmarknad.

Vid frågor eller behov av ytterligare information kontaktas:
Ordförande Peter Annerback 0735-463802
Vice ordförande Anders Möller 0706-871867
Hamn4ans expedition 031-515451

Kontaktinformation
Svenska Hamnarbetareförbundet avd. 4 Göteborg
Telefon: 031-51 54 51
E-post: info@hamn4an.se

Hamnarbetarna i Göteborg har också tagit ett stöduttalande för arbetarna på Lagena.

Intressant?
Borgarmedia: GP, SR,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements