Äldre inte alls så utsatta – sommarrapporteringen om brott igång

Varje sommar, det är som en klocka, så återkommer ovederhäftig rapportering om brott. Media slår på stort om brottstyper och brott som är mycket ovanliga, man hävdar att brottsligheten ökar lavinartat (när den i verkligheten minskar och har minskat länge). Och förstås, så är polisen ineffektiv.

Idag skriver SVD och AB om rån mot åldringar. Vilket är ett ovanligt brott. Rån mot unga är exempelvis vanligare. Men förstås är varje rån och varje rån mot äldre ett övergrepp. SVD har dessutom en faktaruta där man hävdar att polisen i Västra Götaland tagit fram uppgifter på att äldre löper större risk än andra för att råka ut för rån. Enligt de uppgifter jag kunnat ta fram hos BRÅ så är detta inte sant. Det är inte fakta helt enkelt. Utan förmodligen en lögn. För generellt är det så att äldre är de minst utsatta för brott:

Det finns statistik och forskning som pekar på att de som är mest rädda för brott är de äldre som också är minst utsatta.

[…]

– En massmedial myt om att äldre är särskilt utsatta för brott ersätts med en myt om att de är särskilt rädda. Då reproducerar man en offerbild där äldre framstår som en homogen och sårbar grupp, menar han.Håkan Jönson har inom projektet deltagit i gruppdiskussioner med äldre och frågat hur de som pensionärer tänker kring frågor om våld, brott och rädsla.

[…]

– De tänker oftast direkt på våld och brott som begås av främmande gärningsmän ute på öppen gata, inte på våld som sker i hemmet trots att det är där den största delen av brott sker som pensionärer utsätts för.

Dubbla budskap
Samma mönster har forskargruppen sett på brottsförebyggande möten.
– Det handlar ofta om hur äldre ska skydda sig mot främmande förövare, inte om hur man skyddar sig mot våld och brott från anhöriga.

Den typen av rapporteringen som en del tidningar idag ägnar sig medverkar bara till att människor blir rädda. Helt i onödan. För det innebär att de bekymrar sig om fel saker. Det vanligaste rånet eller stölden riktat mot en gammal människa är att en anhörig skäl i hemmet när denne/denna är på besök. Och när det gäller våld riktat mot äldre så är det samma sak som bland andra människor som inte är ungdomar. Det vanliga våldet är en man som slår sin fru/sambo/partner och åtgärdas på samma sätt bland gamla som bland medleålder och unga.

Men när det gäller polisens ineffektivitet så har SVD rätt. Samordningen inom polisen i Sverige brister på många punkter. Det har både med organisation, teknik och ovana att samarbeta att göra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Jag höll på USA, salkavalka skriver TILL STÖD FÖR LAGENAS ARBETARE, Fredrik Jönsson skriver Jag längtar också efter valrörelsen, H Palm skriver “Semesterstängt”, Kaj Raving skriver Rödgrön prio på välfärden, Kristoffer Ejnermark skriver Massvaccination, men vad händer sen?

Advertisements
  • Nadia

    Jag har självklart förstått att fler än jag reagerat över detta som du tar upp här Anders ”sommarrapporteringen om brott igång”. Det är enbart under några få veckor under sommaren som jag väljer att ha en morgon tidning. Anledningen är aldrig för nyhetsvärdet i tidningen, det är nämligen annonser om aktioner etc som jag vill ha koll på. Jag bor i Västerbotten och väljer en av våra lokala tidningar. Har nu haft den i 4 dagar och är redan less. Jag upplever tidningen som ett utdrag av polisstationens arbete de senaste 24 timmarna. Det är verkligen trist att fokus ska läggas så enormt mycket på detta. Mera balans vore på sin plats för just nu finns ingen.