Gensmann – dansk spekulant som kontrollerar Swedish Match

Del 10 av 15 i serien Utländska ägargrupper i Sverige

Företaget som en gång grundades av Ivar Kreuger som Svenska Tändsticks AB heter idag Swedish Match AB och är i första hand ett tobaksföretag med tändstickor och tändare som delar av verksamheten. Företaget har 12 000 anställda och produktion i 11 länder, däribland Honduras, Brasilien, Indonesien och Filippinerna.

Dominerande ägare i Swedish Match är Parvus Asset Management med 10,6% av rösterna. Andra stora ägare är privata US-amerikanska institutioner som Morgan Stanley Investment Mgmt och Wellington Management Company. Överhuvudtaget är ägandet från fonder och institutioner mycket stort i bolaget. Styrelsen domineras därmed också av styrelseproffs.

Den ledande personen i Parvus Asset Management är dansken Mads Eg Gensmann, dotterson till Mads Eg Damgaard, grundare av mattföretaget Egetaepper. Tidigare samarbetade Gensmann också med den svenska finansspekulanten Christer Gardell. Egetaepper är idag ett föratg som kontrolleras av företagsledningen.

Utöver ägandet i Swedish Match äger Parvus också en större andel i GN Store Nord, ett danskt telefon- och elektronikföretag med nästan 5 000 anställda. Företaget ägde tidigare det danska mobilföretaget Sonofon, numera en del av Telenor. Styrelsen visar upp samma typ av sammansättning som styrelsen i Swedish Match. Andra personer, men fortfarande styrelseproffs.

Läs mer: DI, Borsen.dk, VA, HD, Business.dk, AV1, 2, VA, RT, SVT, Hedge Nordic, DN, PA, DPS, GP,

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Familjen Herlin – Finlands rikaste familjGeely – företag med komplicerade ägarförhållanden >>
Advertisements