Vänstern, arbetet, ägandet och immaterielrätten

Del 7 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Rätten till ersättning för tänkande, idéer och intellektuella tankegångar är en naturlig del av ett marknadssystem menar Marianne Levin i SVD. Fast det hon argumenterar för är förstås att det är en naturlig del i en kapitalism där privat ägande är en grundprincip. Privat ägande har vad jag förstår inget med marknadsekonomi i sig att göra. Vilket ägande som helst fungerar ihop med en marknad. privat såväl som kollektiv. Och eftersom det är en naturlig del av kapitalismen kan medlemskap i en förening som försvarar denna ordning inte vara jäv. Ett underbart cirkelresonemang helt enkelt. Som ju faktiskt i själva verket bevisar att det handlar om jäv i fallet med Tomas Norström och rättegången mot The Pirate Bay. För såväl marknad som kapitalism klarar sig förmodligen alldeles utmärkt utan immaterielrätt. Levin hamnar fel då hon har fel utgångspunkt.

Detsamma gäller vad man vill ska ingå i det som omfattas av marknadsmekanimser. Allt är inte lämpat för det. Det kan gälla sådana naturliga monopol som tillgången till vatten, vattenkraft osv på en viss plats, eller naturliga distributionsmonopol som järnvägar, eldistribution, vattendistribution osv. Dessutom kan det gälla sådant som blir orättvist och/eller sämre med marknadslösningar, som exempelvis kollektiva transporter och sjukvård.

Men det kan också gälla sådant som idéer, patent, kopieringsrätt, upphovsrätt och sådant som idag av mång anses ha spelat ut sin roll i det kapitalistiska systemet. På denna punkt är jag mer överens med Levin. Olika former av immaterielrätt är naturliga saker i ett kapitalistiskt system, även om man även inom kapitalismen kan begränsa marknadsmekanismerna inom detta område såväl som inom andra. Det det är väl vad patent, immaterialrätt och upphovsrätten faktiskt gör. Minskar och begränsar marknaden genom att ge viss människor/företag/organisationer monopol eller oligopol på vissa saker. Sålunda kan kapitalism kombineras med begränsningar av marknaden, precis som det kan kombineras med marknad i det mesta.

På samma sätt är det förstås med andra politiskt-ekonomiska system, som inte är kapitalism, exempelvis socialism. Socialism kan kombineras med marknad, begränsningar av marknaden och så vidare. På samma sätt som kapitalismen. Fast med andra utgångspunkter och här ligger kanske också lösningen på problematiken som en del författare och kulturarbetare känner inför fri fildelning, kopiering etc, av idéer, produktioner, uppfinningar osv.

Anser man inte att den privata äganderätten ska kunna utstäckas tilla allt och dessutom inte anser att det är en helig princip utan hänger ihop med kapitalismen blir det hela mycket lättare. Det handlar om att produktionen måste organiseras om. I samhället såväl som inom kultursektorn. Man måste i större utsträckning arbeta för det gemensammas bästa istället för företagets bästa. Arbeta för minskad maktkoncentration och ökad demokrati. Fri programvara, fri musik, fria böcker, inga patent, ingen övervakning och kontroll bidrar allt till just detta. Men det innebär en försvagning av kapitalismen och en förstärkning av det kollektiva, det gemensamma och av mänsklighetens mänskliga behov sätts i centrum, snarare än vinsten i företagen. Ett annat samhälle helt enkelt.

Läs mer om uppphovsrätt och fildelning:
Patent är lika med monopol
Kultur – för vem, av vem och varför?

Läs om immaterielrätt och vänstern:
Allt mitt är ditt – de två liberalismerna, del 1
Allt mitt är ditt – de två liberalismerna, del 2
Allt mitt är ditt – övervakning och inlåsning, del 1
Allt mitt är ditt – övervakning och inlåsning, del 2
Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 1
Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 2
Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 3

Och om inskränkningar i äganderätten:
Repressiv lagstiftning fungerar inte
Kollektiv kultur – bra för välfärden
En modern branschs inställning till piratkopiering
Genmodifierad föda – vad är problemet?
Inskränkningar i upphovsrätt och äganderätt är nödvändiga
Ägares begränsade rättigheter
Rennäringen – också en inskränkning i äganderätten

Socialism och marknad:
En möjlig socialism – del 1
Socialismen och marknaden
Företagande under socialismen
Marknad eller plan under socialismen?
Demokratisk kontroll över storföretagenIntressant?

Bloggat: Annarkia, Copyriot,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, 3, IDG1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Rennäringen – också en inskränkning i äganderättenInskränkningar i äganderätten – gruvlagstiftningen >>
Advertisements