Privatisering ger sämre och dyrare kollektivtrafik

Det blir i alla fall resultatet av den järnvägsprivatisering som den borgerliga regeringen nu som bäst håller på att genomföra. För konsekvensen kommer att bli att ingen vill köra linjer som inte bär sina egna kostnader. Resultatet, om vi då vill upprätthålla trafiken, blir att staten måste öka subventionerna för linjerna i fråga. Om detta inte sker blit konsekvensen också en annan. Vi får mer bilism och busstrafik, vilket ökar utsläppen av växthusgaser och alltså medför en försämrad miljö och ett försämrat klimat.

Privatisering ger alltså klimat- och miljförstöring förutom mer kostnader och sämre kollektivtrafik:

Christian Wolmar, transportjournalist på tidningen Independent, följde privatiseringen under 90-talet och blev en av dess mest frispråkiga kritiker. Han tror inte på Sveriges planer.

– Det är en omöjlig väg att gå. Det måste finnas något som hindrar företagen från att plocka russinen ur kakan och bara välja de bästa linjerna. Det kommer bara att bli företag som kör Stockholm–Göteborg klockan sju på morgonen och fem på kvällen.

Den trafik som ingen vill köra kommersiellt i Sverige lämnas över till myndigheten Rikstrafiken som upphandlar den om den bedöms som nödvändig. De beräknar att upphandlingskostnaderna kommer att stiga med 100 miljoner kronor på grund av avregleringen.

Vissa sträckor, som exempelvis Kalmar–Göteborg kan komma att kontrakte­ras ut med statligt stöd. I dag kör SJ sträckan utan stöd eftersom många passagerare åker till Alvesta och sedan vidare med SJ:s X2000-tåg till Malmö och Köpenhamn. Men efter avregleringen kommer det att finnas större möjligheter för passagerare att åka vidare med ett annat bolag, och då försvinner SJ:s incitament att köra dem till Alvesta.

[…]

I Storbritannien steg de statliga stöden kraftigt efter privatiseringen: enligt de försiktigaste beräkningarna från brittiska rege­ringen har de fördubblats, an­dra menar att det kan röra sig om närmare femfaldigade kostnader. Detta trots att befolkningsunderlaget är betydligt större än i Sverige.

Med detta i beaktande är det självklart att privatiseringen måste tas tillbaka om vi får en annan regering. Det finns ingen anledning att försämra miljön, ha sämre kollektivtrafik på landsbygden och samtidigt högre kostnader för skattebetalarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Martin

  Finns det överhuvudtaget något exempel där privatiseringar inte leder till att russinen plockas ur kakan? Blir det inte alltid en privatisering av vinst och förstatligande av förlust?

  Här i Stockholm har jag länge tänkt att man borde sätta sig och räkna tågen och deras längd. Kontrollera ursäkterna för inställda tåg/bussar och kortare tåg. För man vet att ett inställt tåg är ren vinst för operatörerna och det gör de säkerligen varje ursäkt de kan komma på. Dessutom så har man märkt att tåg bara försvinner om förseningar är längre än tiden mellan två tåg.

 • Peter

  Imponerande att du lyckas föra i bevis att avregleringen leder till en försämring, på bara fem meningar! Vad gäller bilismens eventuella ökning är den väl ett mindre problem så länge vi slutar använda fossila bränslen – vilket alla är överens om att vi ska.

  Men, jag tror inte att varken du, jag eller Sveriges samlade ekonomer kan förutsäga vad som kommer att hända. Och egentligen spelar det mindre roll. Det viktiga i sammanhanget är nämligen principen att staten inte ska driva företag. Om vi börjar låta staten driva företag öppnas pandoras ask. Varför ska gränsen gå vid transport, läkemedel och alkohol? Varför inte även inkludera media, livsmedel och kultur?

  Varför inte?

 • Anders_S

  Peter: Det är naturligtvis en löjlig princip att staten inte ska driva företag. Det finns ingen rim och reson i den alls. Varken ur marknadsmässiga, sociala, politisk eller ekonomisk synvinkel.

  I Frankrike har staten i alla tider drivit stora industriföretag (ex Renault). Vad jag kan se utan några som helst problem. Samma i Tyskland, där Volkswagen drivits av delsteter och staten under större delen av sin existens. Inte heller kan jag se några direkta problem i Finland eller Norge där många av storföretagen ägs och drivs av staten. Eller med LKAB och Vattenfall av den anledningen att staten driver företagen.

  Din harang är alltså bara ideologiskt snömos och trams.